Introduktion – om ”Globalism”

Globalism innebär att den lilla människan blir ofri och maktlös. Folket förlorar sin integritet och tillåts bara att agera enligt de direktiv som utfärdas av ett fåtal enormt förmögna familjer som redan i mångt och mycket styr världen. Sverige har redan kommit långt på väg i denna riktning. Det är hög tid att utnyttja det lilla manöverutrymme som man ännu inte lyckats beröva oss. För att lyckas bevara vår frihet, trygghet och välfärd måste vi organisera oss, för ensam är inte stark mot dessa enormt förmögna människor som främst ser till sina egna intressen.

”Globalism” versus ”Nationalism”

.
SD har blivit ett stort parti på EN fråga
– vilket inte imponerar för det begriper ju de flesta medborgare att vi inte kan välkomna alla världens ekonomiska immigranter, vilket i kombination med en integration som inte fungerar slutar med en katastrof både vad gäller trygghet och välfärd. Det märkliga är att 7-klövern genom att de inte verkar förstå bättre, har erbjudit SD en enkel ”walkover”. För övrigt är SD av samma skrot och korn som de övriga partierna i andra frågor – som också MÅSTE lösas om vi inte vår trygghet och välfärd ska krascha. SD´s värdegrund ”mellan skål och vägg” har lyst igenom vid några tillfällen – som borde stämma till eftertanke:

 • SD-ordföranden: ”Kommer gräva ner dig i en garderob”GP
 • Jimmie Åkesson sjunger nidvisa om mordet på Olof Palme … YouTube

Vilka ska de tysta och ”gräva ner” när det kommer i absolut maktställning tro? Jimmie Åkesson är en skicklig politiker, men knappast hoppet för Sverige vars framtid beror på mer än en fråga.  Vem ska rädda vården, skolan och omsorgen som också lider av allvarliga systemfel? Vem ska stärka demokratin, se till att rättsväsendet fungerar och att vi har ett försvar värt namnet? Vems ska rädda lantbruket så att vi slipper att svälta efter tre dagar vid en kris? Vem ska rädda omsorgen och pensionerna?

Värdegrunden är det viktigaste när man väljer parti då det är den som utgör grunden för kommande sakpolitik. Värdegrunden ligger fast under decennier – medan sakpolitiken kan förändras över en natt. Vår värdegrund bestämmer vår etik och moral – och guidar oss in i framtiden om vad som är rätt och fel. Utan en sådan inre kompass som visar rätt riktning kan resultatet bli katastrofalt för folket, vilket historien lärt oss gång på gång.
.

.
Idag står INTE striden mellan Öst och Väst, INTE heller mellan Vänster och Höger.

Idag står striden mellan Nationalism och Globalism. Med nationalism menas en väl fungerande demokrati – att respektive folk har ett stort inflytande på hur deras eget land leds och styrs. Säkra gränser är en förutsättning för att suveräna stater ska kunna existera, stater som samarbetar sinsemellan med bland annat handelsavtal som inte inkräktar på respektive lands suveränitet. Suveräna demokratiska stater är den bästa garanten för världsfred då de inte startar krig mot varandra – däremot behövs starka nationella försvar för att kunna försvara sin demokrati.

Vår demokrati och våra tillgångar är ALLTID utsatt för attacker från de som vill plundra landet, styra medborgarna och de politiker som påstår något annat är inget annat än historielösa drömmare som saknar verklighetsförankring – eller så är de köpta. För att kunna skydda demokratin är det viktigt med en stark grundlag, varför Folkhemmet Sverige har ett färdigt förslag på hur vår grundlagen kan och bör stärkas. Dagens grundlag är ett söndertrasat lapptäcke som bit för bit underminerats och där alltmer makt makt nu raskt och i smyg flyttas från det svenska folket till byråkraterna i Bryssel – som i sin tur styrs av globalisternas lobbyister (det finns fler lobbyister i Bryssel än det finns politiker). Observera att alla partier i riksdagen verkar tycka att detta är helt i sin ordning. Vad tycker du?

Globalisterna kontrollerar redan merparten av världens kapital, de kontrollerar bankerna och de flesta globala företagen som livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin, GMO-industrin, oljeindustrin, kemiindustrin etc. De är otroligt mäktiga och de är otroligt duktiga på att manipulera, lura och vilseleda folket, vilket är ”enkelt” då de även äger media och de har även infiltrerat den media som de formellt inte äger (som t.ex. vår egen public service).

Detta är främsta anledningen till att vi måste lämna både EU och FN, där t.ex. FN:s Global Compact som Sveriges politiker nyss skrev under suddar ut gränserna och som t.o.m. ger immigranter större rättigheter än medborgarna – och det är straffbart att kritisera detta. Notan för detta hamnar som vanligt hos medborgarna. Märkligt nog vill nu alla riksdagspartier att vi ska stanna kvar i EU – och medborgarna bör ställa sig frågan: Varför då? Varför protesterade inga riksdagspartier mot ”Global Compact”? Varför fick folket inget veta?


.
Folkhemmet Sverige versus SD

VAD VÄLJER DU?

Det finns många skäl att välja ”Folkhemmet Sverige” som sitt parti för framtiden:

 1. SD slirar på målet när det gäller EU och vill vara kvar i EU och försöka reformera EU.  Folkhemmet Sverige vill lämna EU då vi vill att nationen ska styras av folket och inte av byråkrater i Bryssel. Erfarenheterna hitintills är att det är omöjligt att påverka inriktningen på EU, som styrs av inflytelserika globalistiska särintressen. Vad är globalism? … klicka här
  .
 2. SD slirar också på målet om Nato och har stora motsättningar i den frågan. Folkhemmet Sverige vill ha fullständig alliansfrihets- och neutralitetspolitik. SD har ingen plan för hur ett verkligt starkt försvar ska byggas. Det har Folkhemmet Sverige.
  .
 3. SD är för GMO (!) och därmed för giftjordbruk och stordrift med hjälp av olja och konstgödsel. Folkhemmet Sverige säger blankt nej till detta och vill ha ekologiskt jordbruk med djurhållning och helst gräsbetesdrift. Hela landet ska brukas och Folkhemmet Sverige vill göra det möjligt att leva på familjejordbruk.
  .
 4. SD ifrågasätter INTE läkemedelsindustrins styrning av vården och INTE heller Livsmedelsverkets kostråd. Det gör Folkhemmet Sverige.
  .
 5. SD förespråkar inte bankreform och ifrågasätter alltså inte bankernas makt. Det gör att de måste hantera en liten budget, som inte räcker till den återuppbyggnad av landet som krävs. De riskerar också att behöva lösa ut dessa banker med skattemedel när de krisar. Folkhemmet Sverige vill ersätta dagens privata banksystem med ett statligt banksystem, med påföljd att ränteintäkter tillfaller medborgarna. De största bankerna i Sverige gjorde 2018 en vinst på mer än 100 miljarder kronor, vilket kan jämföras med att det kostar 5 miljarder kronor att lyfta en kvarts miljon fattigpensionärer i Sverige över EU:s fattigdomsgräns (men det är uppenbarligen en icke-fråga för 8-klövern).
  .
 6. SD har ingen utarbetad  verkningsfull politik för landsbygden och inte heller för staden. Det har Folkhemmet Sverige.
  .
 7. SD har övergett pensionärerna. Folkhemmet Sverige vill ha en rundligt tilltagen skattefri enhetspension, lika för alla … klicka här
  .
 8. Folkhemmet Sverige är inte belastat av en främlingsfientlig historik (som alltid återspeglas i värdegrunden).
  .
 9. Folkhemmet Sverige har ett färdigt förslag som kraftigt stärker folkets makt över hur landet ska styras. Boken ”Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen” visar på hur grundlagen kan uppdateras för att säkra demokratin och för att stärka folkets inflytande – bland annat genom beslutande folkomröstningar enligt schweiziskt modell och återinförande av tjänstemannaansvar. Detta medan samtliga riksdagspartier fortsätter med att lagmässigt underminera vår demokrati.
  .

  • Boken ”Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen”klicka här
   .
 10. När det gäller att vi måste reglera och kontrollera immigrationen har Folkhemmet Sverige en rätt likartad syn på problematiken som SD, men det är också den enda likheten med SD … klicka här
  .
 11. Folkhemmet Sverige vill omedelbart stänga gränsen för fri invandring, tiggeri ska förbjudas och immigranter som begår brott ska utvisas (och eventuellt straff ska avtjänas utomlands).
  .
 12. Folkhemmet Sverige har ett mer kraftfullt integrationsprogram än SD, som verkar sakna en utarbetad integrationspolitik. Citat från ”SD-toppen: Vi är fortfarande i grunden emot integration” … klicka här
  .

  • Folkhemmet Sverige vill ersätta bidrag till immigranter med lån (typ ”studielån” med prestationskrav) och efter två år ska samtliga med arbetsförmåga vara i arbete (det finns ett program för detta som kallas ”gröna kort”). Driftiga immigranter som efter förmåga vill medverka till att bygga ett bra samhälle får support – medan de övriga måste lämna Sverige.
   .
 13. Folkhemmet Sverige har ett program som kommer att minimera brottsligheten på ett humant och kostnadseffektivt sätt – till skillnad från 8-klöver (dagens riksdagspartier) som inte verkar bry sig om att medborgarna far illa.
  .
 14. Folkhemmet Sverige tänker ställa om U-hjälpen till katastrofhjälp och riktade insatser där vi har full kontroll över vart pengarna går. Idag försvinner skattepengarna (runt 40 miljarder kronor per år) utan kontroll, kvalitetssäkring och resultatuppföljning. Ett exempel på dagens enorma slöseri med skattemedel som ingen riksdagsparti verkar bry sig om:
  .

  • Levde lyxliv för svenska bidragsmiljoner... klicka här

Detta var ett axplock av punkter som skiljer Folkhemmet Sverige från SD och de övriga partierna. Tänker du slänga bort din röst på en halvdålig politik eller väljer du en sund helhetspolitik? Valet är ditt.

Det ska nämnas att Folkhemmet Sverige kan tänka sig att samarbete med alla partier i sakfrågor om det föreligger en samsyn som korrelerar med Folkhemmets Sveriges politik. När det gäller immigrationsfrågor är det SD som ligger närmast då säkra gränder är en förutsättning för en trygg nation och nödvändigt för den välfärd som alltför många idag tar för givet. Det är märkligt att 7-klövern ännu inte förstått detta självklara faktum.


Vad göra? Du kan protestera redan idag (det kostar bara ett frimärke), anonymt och helt utan förpliktelse. Se nedan!

EU-valet 23-26 maj 2019

Folkhemmet Sverige ställer inte upp i EU-valet 23-26 maj utan vi rekommenderar våra följare att lägga sin röst på det nya partiet ”Gula västarna” som har ett väl genomarbetat seriöst program som gynnar de allra flesta medborgare oberoende av position i samhället. Nu (idag) behöver partiet ditt stöd för att registrera namnet – se tredje punkten nedan.

 • Initiativet till att starta ”Gula västarna”PDF
 • Värdegrund och program på tre minuterPDF
 • Ditt stöd behövs NU (kostar ett frimärke) …. PDF (blankett)

Då har du ett parti att rösta på redan i EU-valet – och en framgång skulle ruska om dagens institutionaliserade partier som tror sig sitta säkra trots att de inte levererar det resultat medborgarna har rätt att kräva. Notera dock att Gula västarna endast kommer att ställa i EU-valet om partiet hinner med att ordna med de förutsättningar som erfordras (tyvärr är tiden fram till valet knapp).

 • Skicka gärna också med ditt stöd för att registrera ”Folkhemmet Sverige” (som kan läggas i samma kuvert) >>> blankett