Gula västarna – vanligt folks protest mot politisk inkompetens och korruption

Partiet “Gula västarna” startade nyligen i Sverige, så nu kan du redan den 26 maj i EU-valet effektivt protestera mot dagens politiska vanstyre som snabbt sänker både tryggheten och välfärden i Sverige. Den tändande gnistan i Frankrike var när de höjde bensinpriset. I Sverige går drygt tio kronor i skatt per tankad liter bensin, och när det gäller elpriset så är över hälften skatt. Är tanken att vanligt folk inte ska ha råd med el och bil? Vill politikerna strypa svenskt näringsliv? Vem ska då stå för välfärden?

En vanlig löntagare betalar i dag i snitt 76 % i skatt , och frågan är när medborgarna reagerar, speciellt när politikerna slösar bort enorma summor? Redan nu aviserar regeringen nya skattehöjningar för att “klara pensionerna”. Sverige har redan i dag mer än en kvarts miljon “fattigpensionärer” (flest i Norden). Vårdköerna har på kort tid fördubblats trots att resurserna till vården har ökat. Frågan är när ska politikerna ska förstå att vården lider av allvarliga systemfel som inga pengar i världen kan kompensera.

Dagens politik har redan passerat toppen på Lafferkurvan, vilket medför att höjningar av skattesatserna kommer att innebära MINSKADE skatteintäkter. Det innebär att dagens politik har nått sin vägs ände. Nu väntar kraftiga nedskärningar i välfärden med ännu längre köer till bostäder, vård och omsorg – och ännu lägre pensioner.

.
Bensinskatteupproret startade redan 2005

Då skrev 1 814 061 på protestlistorna … bensinskatteupproret (som de etablerade politikerna verkar strunta i). Tänk om … lika många svenska väljare idag skulle lägga sin röst på Gula västarna i EU-valet, då skulle det ordentligt skaka om dagens politiker. Det skulle sända en tydlig signal om att “nu räcker det!” Sverige behöver nu en professionell ledning som förmår att styra och leda landet i medborgarnas intresse. Medborgarna är trötta på okunniga lekmän inom politiken och på våra myndigheter. Deras okunnighet och inkompetens sänker nu snabbt allas vår välfärd och trygghet.

Nu gäller Bensinskatteupproret 2.0 och frågan är om politikerna bryr sig denna gång. Sannolikt struntar de som vanligt i vad folket tycker – ända tills det påverkar valresultatet. Så nu finns chansen att skicka en signal redan i EU-valet.

  • Facebookgrupp med fler än 500.000 medlemmar …. Bensinupproret 2.0 … klicka här
  • Namninsamling med fler än 22.000 underskrifter … Bensinupproret 2.0 … klicka här
  • Annan namninsamling med fler än 70.000 underskrifter … Sänk skatten och avgifter på bensin och dieselklicka här
  • Bensinupproret 2.0 har bestämt sig – här är kravenklicka här

Snart kommer Bensinupproret 3.0

14 maj 2019

Per Bolunds (Miljöpartiet) blick var glasartad när han i söndags intervjuades i SVT:s Agenda. Bensinupproret 2.0 har samlat över 470 000 personer på Facebook och inte ens den mest erfarna av miljöpartister vågade riktigt ta ställning för sin egen politik. I stället pixlade Bolund bilden: han hänvisade till oljepriset och den svaga kronan. Detsamma gjorde finansminister Andersson (Aftonbladet 9/5).

Men både Bolund och Andersson svarar på en fråga som ingen ställt. Frågan är inte om det är regeringens fel att bensinpriset närmar sig 17 kronor per liter (varav drygt 60 % är skatt). Frågan är om man tar oron på allvar och planerar att göra något åt den.

Redan om elva år, 2030, ska Sverige ha halverat utsläppen utanför EU:s utsläppshandel. Konjunkturinstitutet kommer med sin klimatekonomirapport i december, men beräknar att det åtminstone kräver mer än en femdubbling av koldioxidskatten (13/5). Det innebär i så fall ett bensinpris i häradet 30 kr litern.

Eftersom regeringen har svårt att motivera dagens bensinpris på drygt 17 kronor kan man tänka sig hur handfallen den vore i ett sådant prisläge. Läs mer … SvD

– – –

KOMMENTAR. Regeringen med S och MP (med stöd av C och L) vill uppenbarligen strypa möjligheten att förflytta sig för vanligt folk, de tar stryptag  på landsbygdens folk som är helt beroende av bilen och de stryper effektivt landets välstånd – vilket de uppenbarligen inte begriper. Vilka väljare vill ha denna utveckling?

Den 26 maj kan du i EU-valet tala om att “NU RÄCKER DET!”

Gula västarna i Sverige är till för dig som tycker att alla etablerade partier är av samma skrot och korn. Gula västarna i Sverige är till för dig som inte tänkte rösta eller som tänkte rösta blankt. Gula västarna i Sverige är även ett val för dig som vill arbeta med verkliga miljöproblem och som inte vill slösa bort alla våra resurser på klimathysterin. Varje röst räknas, och om tillräckligt många röstar på Gula västarna i EU-valet, så skulle det sända en tydligt signal till det politiska etablissemanget om att folket har fått nog – NU RÄCKER DET!

Politisk inkompetens och korruption leder i nuläget till att otryggheten breder ut sig och välfärden snabbt undermineras. I Frankrike har medborgarna fått nog, och de går ut på gator och torg för att protestera mot en globalistisk agenda som berövar dem deras livskvalitet och livsglädje. Det bedrivs en utbredd globalistisk politik som syftar till att beröva Europas länder deras suveränitet, vilket med andra ord innebär slutet för demokratin.

Har folket fått nog nu?

Visste du att EU och FN är skapade och styrda av ett fåtal enormt rika och mäktiga familjer, vars mål är att skapa en världsregering där medborgarna förvandlas till tjänare och slavar som fråntas sin rösträtt. Vill du ha det så?

Finns det kvar något vikingablod i de svenska ådrorna eller väljer de svenska medborgarna att passivt underordna sig de styrande politikerna?

Gula västarna i Sverige menar att trygghet handlar om mycket annat än att kvinnor inte ska behöva vara rädda för att bli våldtagna (varje dag våldtas i genomsnitt 200 – 400 kvinnor i Sverige), att man inte ska vara behöva vara orolig för att bilen ska brännas upp, att man inte ska behöva vara orolig för att bli rånad, beskjuten eller att få sitt hem vandaliserat. Trygghet är även att kunna bedriva näringsverksamhet utan att bli utsatt för hot, stölder och inbrott. Trygghet är att kunna få adekvat, professionell och ofarlig vård och omsorg när man behöver det, att skolan fungerar och att man efter utbildning kan försörja sig på sin yrkesutbildning samt att få tag på en bostad som man har råd med. Trygghet är även att erhålla en rejäl pension som man kan försörja sig på, och att man har råd att t.ex. gå till tandläkaren. Denna trygghet har våra politiker i dag kastat över bord.

Nu är det enkelt att PROTESTERA mot den politik som i dag håller på att snabbt sänka moder Svea – på alla fronter. Rösta på partiet Gula västarna i EU-valet den 26 maj genom att skriva nedanstående på en blank valsedel (blanka valsedlar finns i vallokalen). Skriv av texten nedan och ta med som en “fusklapp” till vallokalen. Svårare än så är det inte att göra sin röst hörd och på samma gång välja en vettig politik som ligger i medborgarnas intresse. Skriv följande på en blank valsedel:

Gula västarna

Frank Nilsson
Michael Zazzio


Program

Klicka på bilden nedan eller klicka här för att läsa en kortversion av programmet.

Reflektera gärna över hur många punkter som “ditt parti” uppfyller.
Finns det någon enda punkt som “ditt parti” uppfyller?

Stöd även registreringen av partinamnen Folkhemmet Sverige och Gula västarna – det kostar bara ett frimärke (båda blanketterna kan skickas i samma kuvert). Om du gör det så, så stöder du anonymt namnregistreringen (i EU-valet kan du ändå rösta på vilket parti du vill). Att stödja namnregistreringen är ett sätt att föra fram en ny politik och väcka de redan etablerade partierna, som i mångt och mycket är ute och cyklar på miljöns och medborgarnas bekostnad.

Blanketter att fylla i och posta (i samma kuvert):

  • Folkhemmet Sverige >>> PDF (skicka in sidan 2)
  • Gula Västarna >>> PDF

Observera att det i EU-valet endast är Gula västarna som  ställer upp med en politik i Folkhemmet Sveriges anda. Mycket tyder på att SD medverkar i “komplotten” mot befolkningen som en “kontrollerad opposition” genom att fånga upp röster från dem som har insett att Sverige måste ha säkra gränser. SD vänder steg för steg kappan efter vinden, och nu har de även “ömsat skinn i EU-frågan“.

Det är stor skillnad mellan den politik som SD säger sig stå för och den politik som Gula västarna och Folkhemmets Sverige står upp för >>> klicka här


Presentation av Gula västarnas representanter inför EU-valet

Gula västarna ställer upp i EU-valet med två mycket kunniga och erfarna representanter med ett brett register innefattande de flesta viktiga politiska frågorna.


.
Frank Nilsson

Frank Nilsson är pensionerad lärare, filosofie magister i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Han har undervisat på grundskolans högstadium, gymnasiet och Komvux. Han är en av initiativtagarna till det nya partiet Folkhemmet Sverige och huvudförfattare till dess program. Den bärande linjen i programmet är försvaret av det nationella oberoendet, nej till EU och nej till Nato samt att Sverige ska säkerställa självförsörjningen av baslivsmedel i händelse av kris eller krig. Sverige måste även bygga upp ett starkt eget värnpliktsförsvar, tillämpa verklig neutralitet och alliansfrihet samt återuppbygga den välfärd som privatiseringsivern har raserat.

Frank är även en av initiativtagarna till partiet Gula västarna som nu ställer upp i EU-valet. Mycket av tankarna i Gula västarnas program bygger på tankarna i Folkhemmet Sveriges partiprogram. Folkhemmet Sverige ställer därför inte upp i EU-valet.

Frank har innan bildandet av dessa partier arbetat med hälsofrågor i 15 års tid och arbetar fortsatt aktivt mot livsmedelsindustrins sjukdomsframkallande kostråd och läkemedelsindustrins styrning av sjukvården. Frank har även varit med m att starta www.kostdemokrati.se som är ett “Folkhälsouniversitet” på nätet som behandlar kost, hälsa, miljö och demokrati (bloggen om hälsokosten LCHF, receptet för frisk sjukvård). Frank har även via sin bok “Istället för doping!” kost-coachat Björn Ferry till ett OS-guld i skidskytte >>> klicka här (detta är, förutom för dem som vill hålla sig friska, således även ett kostprogram för dem som vill prestera på topp).

Frank menar att vissa partiers påstådda strävan att ”omvandla EU inifrån” är ett lurendrejeri som är riktat mot väljarna. EU är en överstatlig organisation som hotar medlemsländernas suveränitet och nationella oberoende, och Sverige måste därför av ren självbevarelsedrift lämna EU så snart som möjligt.


.
Michael Zazzio

Michael Zazzio är legitimerad sjuksköterska, medicinsk forskare och driver sedan drygt 20 år en privatklinik för utredning och behandling av hörsel- och balansrubbningar. Han har arbetat inom sjukvården i nästan 40 år. Numera är han även chefredaktör för tidskriften 2000-Talets Vetenskap och samtidigt redaktör för tidningen Hälsofrihet som ges ut av National Health Federation Sweden.

Michael Zazzio arbetar för att mänskliga rättigheter ska slå igenom fullt ut. Han arbetar aktivt emot ovetenskaplighet inom hälso- och sjukvården, barnomsorgen och socialtjänsten samt på klimatområdet. Michael verkar numera även aktivt för att begränsa de ovetenskapliga klimatalarmisternas framfart, eftersom det inte finns några data som visar att vi skulle ha någon som helst global uppvärmning. Michael Zazzio avser att verka för att alla drivmedelsskatter och energiskatter tas bort i Sverige samt att utsläppsrätterna inom EU slopas. Dessa baseras inte på någon vetenskaplig grund när det gäller klimatet. En slopning av drivmedelsskatter och energiskatter skulle komma att få till följd att produktionen och konkurrenskraften ökar i de länder där detta lyckas. Att få igenom detta i Sverige ser Michael Zazzio som en självklarhet.

Michael Zazzio arbetar även aktivt för att begränsa spridandet av gifter och andra skadliga ämnen i luft, mark och vatten samt i vår föda. Michael Zazzios arbete är även inriktat på att begränsa olika former av strålning i vårt lufthav.

Vid sidan av det miljö- och hälsobaserade arbetet fokuserar Michael Zazzio även på det ekonomiska systemet, det orimliga skattetrycket och den alltför stora andel som offentlig förvaltning utgör av den totala arbetsstyrkan i vårt samhälle. EU-ekonomin är just nu hårt ansträngd, vilket har fått den europeiska centralbanken att trycka upp en ofantlig mängd sedlar, vilket på sikt kommer att leda till en ökande inflation och en minskad konkurrenskraft för EU-medlemsstaterna. EU:s valuta liksom alla andra valutor i världen baseras numera inte på några verkliga värden på så sätt som det var förr i tiden, när valutorna baserades på guld och/eller silver. För att kunna få en långsiktig ekonomisk stabilitet måste valutor börja baseras på guld och/eller silver och bankerna måste förbjudas att skapa temporär valuta genom sin utlåning.

Michael Zazzio vill även återinföra ett tjänstemannaansvar för offentliganställd personal samt för alla politiker med avseende på alla deras beslut och Michael Zazzio kommer även att aktivt arbeta för ett utträde ur EU – ett SWEXIT.


APPENDIX

Vive révolution!

.
Nästan 230 år efter den franska revolutionen år 1789 är det dags för en ny revolution. Den här gången är det folkets revolution mot staten och inte något som frimurarna har startat för att störta ”kungen”, utan nu är det folkets revolution mot frimureriet och de andra globala härskarorganisationerna som i dag gestaltas av det politiska etablissemanget.

Frankrike brinner! En mycket kampvillig befolkning sätter sig nu upp emot den franska ”statsfascismen”. Den franske presidenten Macron har fått stora problem. Hans diktatoriska försök att kuva det franska folket har misslyckats. Av den anledningen har han satt in polis och militär för att försöka få bukt med de folkliga demonstrationerna. Fransoserna har nu insett att den politiska agendan i Frankrike utgår från globalisterna och deras försök att ta över vår värld – land för land och världsdel för världsdel.

Observera att Sverige är utsatt för samma typ av attack!


Klimatfascismen – cui bono?

Regeringen är ute och cyklar – på din bekostnad.

Hela västvärlden har drabbats av en klimatalarmism som är på väg att övergå i ren fascism och därmed totalt underminera den västliga hegemoni som har dominerat världsordningen i ett halvt årtusende. Detta sker samtidigt som ekonomin i Asiens megastater har utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Inom några få decennier kommer dessa utan motstånd att beröva den klimathysteriska västvärlden dess ledande roll i världsekonomin.

I de asiatiska staterna är klimatfrågan en fråga med låg prioritet. När FN häromåret gjorde en global opinionsundersökning, där världens medborgare fick rösta på vilka av ett dussintal frågor som de prioriterade att FN skulle ägna sig åt, så hamnade klimatfrågan i botten.

Nedan följer två intervjuer som gör dig förberedd på vad som väntar runt hörnet – om inte folket agerar:

Den gränslös immigrationen är initierad av globalisterna, för att de ska kunna härska genom att först söndra och försvaga nationer ((deras mål är att instifta en världsregering som de kontrollerar). EU och FN är överstatliga organisationer som är skapade av globalisterna (som även äger och styr systemmedia). Det är dags att vakna. Observera att vår regering nyligen undertecknade FN:s “Global Compact” som är ett avgörande steg mot att demokratierna i Europa avskaffas

.
Visste du
att koldioxidens verkan är TEORETISKT OMÖJLIG (ungefär som att tro att det går att lyfta sig själv i håret). Dock handlar dock INTE här om vetenskap utan om politik eller en form av en sekteristisk vetenskapsreligion som inte får ifrågasättas utan istället utgår ifrån att vetenskapliga fakta är av underordnad betydelse. Politiska beslut ges företräde framför politiska sanningar.

Nu är valet ditt – redan den 26 maj, när Sveriges representation i EU-parlamentet väljs för fem år framåt. Att inte rösta är också ett val (och i sådana fall vinner “ondskan”).