.
Pensionerna

Det nuvarande pensionssystemet, som grundar sig på livsinkomst, är en monstruös kvinnofälla, något som inte alls diskuteras av flertalet av de politiker som betecknar sig som ”feminister”. I själva verket har många av dessa politiker varit med om att gillra denna kvinnofälla.

Det är en kvinnofälla, eftersom kvinnor i gemen har lägre löner och dessutom fött barn, arbetat deltid m.m. Det är dessutom en fälla också för alla andra som haft låga löner i livet och som därför kan komma att tvingas arbeta efter 65 års ålder, för att få det att gå ihop ekonomiskt. Det verkar nästan som om politikerna med denna ekonomiska påtryckning söker åstadkomma att de sämst ställda, som också oftast haft de tyngsta arbetena, ska arbeta långt efter sin pensionering, medan de mer välbeställda, dit de själva hör, har råd att pensionera sig i förtid.

Det är ett system för att förlänga orättvisor och skillnader i lönesättningen till att också gälla under pensioneringen, en orättvisa som drabbar personer med låg livsinkomst och där kvinnor alltså drabbas extra hårt. Göran Persson medgav på resa i Australien 2005 i en intervju att det nya pensionssystemet var mycket kontroversiellt och skulle vålla protester när folk såg hur det i praktiken slog ut:

Statsminister Göran Persson befarade redan år 2005  stark kritik från svenskarna om det nya pensionssystemet. ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som går i pension ser vad vi gjort”, säger Persson.

 • Persson väntar folkstorm om pensionenklicka här

Politikerna var alltså helt medvetna om vilken fälla de gillrat för personer med låg livsinkomst och då särskilt för kvinnorna. Socialdemokraterna och Alliansen gjorde upp om det nya systemet.

Alliansen 2005 som i en ohelig allians med Socialdemokraterna gjorde upp om ett pensionssystem som placerar Sverige på jumboplats i Europa:


.
Vårt förslag – skattefri ENHETSPENSION!

Samma statliga pension till alla – lika till alla såsom barnbidraget.

Folkhemmet Sverige raderar ut denna orättvisa med sitt system om en skattefri enhetspension, lika för alla oavsett livsinkomst. Dessutom plockar vi bort en stor del av den byråkrati som idag krävs för att upprätthålla dagens orättvisa pensionssystem.

Fattigpensionärerna

Uppemot 350 000 pensionärer är idag fattigpensionärer, mestadels kvinnor och antalet är växande. Det är en skam att de som byggt landet hålls i underläge på detta sätt och som inte kan som pensionär unna sig den minsta lilla guldkant på tillvaron.

För att i någon mån råda bot på dessa ojämlikheter, föreslår det nya partiet Folkhemmet Sverige därför en skattefri enhetspension, lika för alla oavsett livsinkomst. Vårt förslag är att den i dagsläget bör ligga på 18.000 kr i månaden, skattefritt. Naturligtvis ska pensionerna värdesäkras.

Har höginkomsttagare avstått från lön?

Personer med hög livsinkomst argumenterar ofta att de är berättigade till högre pension därför att de avstått från en del av sin lön. Som sedan ska återbetalas i form av pension.

Detta är struntprat. Att man själv ”avstår från lön” och betalar in dessa pengar till pensionsfonderna är en myt som med förkärlek odlas av folk med hög lön. Har någon verkligen sett dessa pengar dras från sitt bankkonto? Naturligtvis inte!

Det är arbetsgivaren som är ålagd att betala in detta och ingen kan väl inte ens i sin vildaste fantasi inbilla sig, att om arbetsgivaren inte var tvingad till detta, så skulle dessa pengar hamna på den anställdes lönekonto, istället för att bli en del av arbetsgivarens vinst?

Det är barockt. En pensionär med hög livsinkomst, som inte arbetar under pensioneringen, bidrar under denna tid inte mer till samhället än en person med låg livsinkomst, som inte heller arbetar under pensioneringen, så varför skulle staten ge dem en särskild gräddfil? De som haft hög livsinkomst kan nog ordna en gräddfil ändå, men man ska inte ta pengar ur statskassan till detta. Vårt förslag om en skattefri enhetspension är alltigenom demokratiskt och jämlikt och behandlar alla medborgare lika.

Ett annat påstående från många höginkomsttagare är att om de inte får ”sin del” av de av arbetsgivaren inbetalade pensionspengarna, så lönar det sig inte att arbeta. Men visst har det lönat sig för dem. De har ju haft sin höga lön! Varför skulle staten ge dessa en gräddfil efter pensioneringen? De gör ju då varken mer eller mindre än andra pensionärer, förutsatt att de inte fortsätter att arbeta. De pensionärer som arbetar vidare idag är oftast fattigpensionärerna och de gör det av tvång, på grund av det ojämlika pensionssystemet. Det är nog inga problem för de som haft hög lön i arbetslivet att ordna sig en hög pension ändå, men vår åsikt är att staten inte behöver fixa det åt dem.

Då är det viktigare att se till, att också dagens fattigpensionärer och andra pensionärer med låg pension, äntligen får ett ekonomiskt sett anständigt liv som pensionärer och där de även kan unna sig en viss guldkant på sin pensionärstillvaro. Det är de efter ett långt och ofta slitsamt arbetsliv väl värda!


APPENDIX

Även dagens pensionssystem är närmast som en ”enhetspension” för låginkomsttagare, där ett helt arbetsliv knappt ger något avtryck i vilken pension man får och där denna pension ligger på en mycket låg nivå och kräver en stor och dyrbar administration.

Ett talande exempel

Den som är född 1970, började arbeta som 25-åring, har 25 000 kronor i månaden och jobbar fram till 65, får som pensionär en inkomst på 13 075 kronor efter skatt. Om samma person inte arbetar en endaste dag i hela sitt liv blir i stället den disponibla inkomsten 12 241 kronor.

Skillnaden är 833 kronor i månaden.

Källa … Det kommer inga pensionsräddare … SvD 29 maj 2011


Fler exempel

Eva-Marie lever på gränsen till fattigdom: ”Ett hån”

Hon har jobbat sedan hon var 14 år och är högskoleutbildad. Men pensionen är så låg att ekonomin knappt går ihop – och tjänstepensionen är bara 70 kronor. När skatten är dragen har hon 12 854 kronor kvar i månaden att leva på. Det är precis snäppet över inkomstgränsen för relativ fattigdom 2018 (enligt prognosen).

– Det är ju nästan som ett hån när man jobbat i 30 år, säger Eva-Marie Christerson, 74.

Källa … Eva-Marie lever på gränsen till fattigdom: ”Ett hån” … Aftonbladet

Flyttar jag så tror jag att jag dör

EU:s fattigdomsgräns ligger på 11 830 kronor. Jag har jobbat i mer än 50 år i Sverige och har 10 314 kronor i pension, skriver Ann Helena Rudberg, 70.

Jag har en fattigpension på 10 314 kronor i månaden efter skatt. Jag betalar mer i skatt än arbetande förstås, för det gör pensionärer i Sverige. Om jag bodde i Portugal skulle det bli noll kronor i skatt, i Frankrike 14 procent. I Tyskland betalar en pensionär 17 procent mindre i skatt än löntagare. Läkarbesök kostar ingenting och inte heller medicinen. Tandläkare är också gratis för vanliga lagningar. När 53 länder undersöktes fanns det inget land som lät pensionärer betala mer i skatt än de arbetande.

Bara Sverige förföljer de äldre.

Källa … Expressen


Ett exempel som är ett riktigt bottennapp

Linnea, 68, tvingas bo hos sin son – på grund av sin låga pension: ”Fruktansvärt dålig”

Den 69-åriga pensionären Linnea har inte råd att köpa en egen lägenhet  och tvingas bo hemma hos sin son.

Det eftersom hon ska klara sig på endast 7957 kronor i månaden.

I Sverige finns det 231 500 pensionärer som lever på inkomst under den relativa fattigdomsgränsen i Sverige, skriver Aftonbladet.  En av dem är 68-åriga Linnea, som får totalt 7957 kronor i pension varje månad.

För fyra år sedan gick hon igenom en skilsmässa vilket gjorde att hon tvingades flytta in hos sin son och sitt 12-åriga barnbarn.  De delar på en trea på 46 kvadratmeter och Linnea, som egentligen heter någonting annat, är upprörd över att så många inte får en tillräcklig pension.

Källa … Newsner 27 maj 2018


Svenska politiker sviker pensionärerna.

Skräckrapporten: Då har vi näst sämst pensioner i EU

Sverige på väg mot botten i EU:s pensionsliga. 225 000 svenska pensionärer under EU:s fattigdomsgräns. Mer än varannan kvinna får statlig garantipension. Sverige – en gång i topp – är på väg mot botten i EU:s pensionsliga. Alla måste jobba längre – helst till 70 år.

Det är facit drygt 15 år efter att det nya pensionssystemet infördes.

Och det kan faktiskt bli än värre. Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Sverige 2048 att ha unionens näst sämsta pensioner: 48 procent av slutlönen, tjänstepensionen inräknad. Bara Estland hamnar bakom Sverige då. Sveriges internationellt hyllade pensionssystem är förvisso det tryggaste i världen för staten, men för framtidens pensionärer finns inga garantier alls.

Källa … Aftonbladet

Trots att det endast kostar 5 miljarder kronor att lyfta en kvarts miljon svenska fattigpensionärer över EUs fattigdomsgräns vilket i snitt hade ökat pensionen för en kvart miljon pensionärer med 1700 kronor per månad så prioriterar våra riksdagspartier annat. De bygger t.ex. världens dyrast sjukhus för mer än 60 miljarder med färre vårdplatser än innan – ett fuskbygge. De krigar hellre i Afghanistan för 27 miljarder till ingen nytta alls, bara för att nämna något. Vidöppna gränser och en immigration utom kontroll kostar mellan 50 – 250 miljarder per år (beroende på hur man räknar)

Om detta är OK för dig så finns det 8 riksdagspartier att rösta på (8-klövern)

Alternativet till 8-klöverns politik heter Folkhemmet Sverige som erbjuder ALLA pensionärer en ENHETSPENSION på 18.000 kronor per månad skattefritt. Folkhemmet Sverige tänker avskaffa landstingen, inte bygga fiaskosjukhus och sluta kriga utomlands till ingen nytta – och ta kontroll över immigration och integration. Då blir det pengar över till pensioner som det går att leva gott på.

 •  Fattigpensionärer – en växande grupp. I dag lever nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns. Andelen fattiga äldre har ökat dramatiskt sedan 2006 … SvD

Nu är det lätt att byta politik – bara att skriva ”Folkhemmet Sverige” på valsedeln till riksdagen.


Fakta

Sociala avgifter

Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter. De sociala avgifterna kan delas in i två kategorier: den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna. Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 25.000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 25.000 × 0,3142 = 7855 kronor per månad. Dvs, bruttolönen blir då 32.855 kronor som utgör arbetsgivarens lönekostnad.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig skatt.

Även om övriga delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet är det ingen självklarhet att de till fullo ska betraktas som avgifter snarare än skatter. Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. Inbetalningar av arbetsgivaravgift på de delar av lönen som överstiger förmånstaken brukar därför även de betraktas som skatt i vanlig bemärkelse.

Källa … ekonomifakta

Företagare betalar arbetsgivaravgift och egenavgift

Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent för varje anställds lön. För dig som egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp.Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt.

Inkomstbasbeloppet år 2018 är 62.500 kr vilket innebär att en årslön över 8,07×62.500=510.625 kr INTE ger pensionsrätt (vilket motsvarar en månadslön runt 42.000 kronor).

Källa … Pensionsmyndigheten

VAD GÖRA?

Risken att behöva leva som fattigpensionär i Sverige ökar och pensionärsorganisationerna kräver nu förändring. Inte om 20 år – utan omgående. Enligt Eurostat lever ungefär 355 000 svenska pensionärer under gränsen för risk för fattigdom. Dina pengar har pratat med några av dem i statistiken.

I stora delar av Europa är trenden positiv. Men inte i Sverige – här ökar risken för att som pensionär tvingas leva under EU:s gräns för risk för fattigdom: 12 100 kronor i månaden.

– Situationen är förfärlig. Den är helt ovärdig det svenska samhället och de äldre som har varit med och byggt upp välfärden, säger Christina Rogestam, avgående ordförande SPF seniorerna.

Källa … Expressen juli 2017

VAD TÄNKER FOLKHEMMET SVERIGE GÖRA ÅT DETTA?

Folkhemmet Sverige tänker åtgärda detta med en ”trestegsraket”:

 1. Först ska 355.000 pensionärer lyftas över EU:s fattigdomsgräns vilket kostar drygt 5 miljarder kronor per år – vilket kan ske omedelbart.
  .
 2. Enhetspension på 18.000 kronor i månaden skattefritt till alla pensionärer sker när finansieringen är säkrad – vilket ligger i Folkhemmet Sveriges program. Genomförande av steg 2 beror på hur stort inflytande partiet får, vilket bestäms av antalet röster.
  .
 3. En balansering av de som idag har en pension över 18.000 kronor skattefritt per månad sker med hjälp av övergångsregler under en längre tid – så ingen behöver vara orolig för plötsliga förändringar.

Dagens politiker (8-klövern) har råd med att bygga världens dyraste sjukhus med färre vårdplatsen än innan för 70 miljarder kronor för bara byggnaden – ett skandalbygge som knappt fungerar. Dagens politiker har också haft råd med att kriga i Afghanistan för över 30 miljarder kronor till ingen som helst nytta.

Men att satsa 5 miljarder på en anständig pension som ligger över EU:s fattigdomsgräns det vill inte dagens riksdagspartier (”8-klövern”) prioritera, de vill inte heller se till att vården och omsorgen för våra äldre fungerar på ett anständigt sätt. Sverige har det näst sämst pensionssystem i hela EU av 28 länder (länk). Namnlistor och demonstrationer är bra – men det enda som biter är att rösta bort dagens politiska inkompetens som negligerar pensionärerna som byggt landet.

Det är nu busenkelt att revoltera mot att politikerna struntar i pensionärerna. Det krävs endast att man skriver två ord på en blank gul valsedel gällande riksdagsvalet 9 september 2018! (länk)

Frågan är varför våra pensionärer röstar på de lekmän och ungdomar som idag styr och leder landet in i kaos?

Vanans makt är stor (”kognitiv dissonans”) och den sänker nu hela landet. Dags för landets medborgare och pensionärer att vakna upp – medan det fortfarande finns handlingsutrymme. Om ytterligare fyra år är det mycket svårare att rätta till det som dagens politiker underlåtet att ta tag i.

Immigrationen kostar svenska skattebetalare mellan 50 och 250 miljarder kronor per år – beroende på hur man räknar och vad man inkluderar. Det finns det pengar till – men inte 5 miljarder för att höja svenska pensionärer över EU:s fattigdomsgräns och det finns inte heller pengar till vårdplatser eller särskilt boende och inte heller finns det pengar till näringsrik och god mat.

Detta är 8-klöverns pensionärspolitik i ett nötskal och frågan är vem som röster på denna politik – men tanke på att vi alla blir pensionärer.

 • Expert: 15.000 äldre riskerar svälta ihjälSVT

Vår tids ”ättestupa” är svält och övermedicinering som ger allvarliga biverkningar – som leder till sjukdom och förtidig död (för att åstadkomma läkemedelsförgiftning saknas det inte pengar).

 • Kraftig övermedicinering av äldreKurera

Forskare bevisar kraftig övermedicinering av äldre.

En studie från Lunds universitet visar att 55 procent av patienterna fick läkemedel mot sjukdomar som de inte har diagnosticerats för (!) … SENIOREN

 • Sveriges andel fattigpensionärer ökar – tvärtemot övriga Norden … klicka här
  .
  VAR FJÄRDE. Ser man till åldersgruppen 75 år och äldre är siffrorna ännu mer alarmerande, 24,5 procent (en fjärdedel) – lever under EU:s fattigdomsgräns (60 procent av medianinkomsten) I pengar innebär gränsen 11 800 kronor i månaden i Sverige. Och jämfört med våra nordiska grannländer är skillnaden mycket stor. Det är alarmerande att de nordiska grannarna ligger mycket bättre till än Sverige.
  .
 • Omsorgen i övrigt är också under all kritik: Det är skrämmande hur vi behandlar våra gamlaST

Sover våra egna politiker eller är detta ett sätt att medvetet minska på pensionskostnader – precis som Försäkringskassan idag fått order från regeringen att friskförklara sjuka medborgare så att sjuktalen går ner?

Om du väljer denna politik i riksdagsvalet så finns det åtta partier att välja bland – med ungefär samma politik så det spelar mindre roll ven du väljer.

Alternativet heter Folkhemmet Sverige: