Nu bygger vi partiet!

Nu bygger vi partiet!

Medlemsvärvningen börjar nu och vi lägger grunden för det som vi räknar med kommer att bli Sveriges största parti! Medlemsavgiften är 120 kronor för 2022.

Medlemmar på samma eller närliggande orter kommer att sammanföras och kan då bilda lokalföreningar och dessa lokalföreningar kan sedan bilda kommunföreningar. När vi blivit tillräckligt stora, bildar kommunföreningar partidistrikt, vilka tillsammans utgör partiet. Allt detta regleras i det stadgeförslag som kommer att finnas tillgängligt och som ska konfirmeras på partiets första partistämma.

Lokalföreningar, kommunföreningar och distriktsföreningar utvecklar själva den lokala och regionala politik, som med utgångspunkt från partiprogrammet under demokratiska former bildar Folkhemmet Sveriges politik i olika delar av landet.

Vi uppmanar alla som i stort är överens med den politik som framgår av det preliminära partiprogrammet, att tillsammans börja byggandet av det stora parti som ska stoppa den nedgång, som nyliberala privatiseringar och en ansvarslös invandringspolitik åstadkommit, och vända denna nedgång till en framgångsrik folklig politik, som räddar vården, tryggheten, välfärden och det nationella oberoendet – och lägger grunden för en ljus framtid för folket och landet..

Här är formulär för medlemsansökan och övriga uppgifter … klicka här

Vi räknar inte med att komma in i riksdagen på länge än, men det är inte heller det viktigaste.  Vad som är viktigt är att vi börjar bygga upp en organisation, börjar utbilda oss och vidareutveckla den politik som framgår av programmet. Landet behöver den politiken, allt annat leder mot en nationell katastrof med allt större klyftor inom befolkningen, vilket leder till splittring och stor social oro. Det är vad globalisterna vill och vi måste finna medel för att kunna stå emot.

Därför måste vi organisera oss. Endast genom en medveten och demokratisk organisering, spridd över hela landet, kan vi sprida och utveckla den politik som på sikt måste bli det svenska folkets svar på en girig nyliberal globalism. Att vi organiserar oss kommer att vara det som gör skillnad.

Visst vore det bra om vi fick många röster, men även om man inte röstar på oss i detta valet, så kan man registrera sig i partiet och börja marschen mot framtiden.

Medlemskap i Folkhemmet Sverige är det viktigaste valet. Valet till riksdagen kommer i andra hand. Utan en stark och levande organisation blir vi bara en dagslända, även om vi har ett aldrig så bra program.


APPENDIX

Varför Folkhemmet Sverige är det naturliga valet.

Är du trött på dagens politiker och misstror du den politik de står för?

Om du vill ha en förändring så måste du rösta på en förändring!

VIKTIG INSIKT. Vi har efter mer än 20 års intensivt, lärorikt och hårt arbete försökt påverka ansvariga politiker och kommit fram till den helt avgörande och viktiga insikten att de etablerade partierna INTE går att påverka hur bra argument man än har (de bryr sig inte då de styrs av andra intressen än folkets). Läs mer… klicka här


Folkhemmet Sveriges politik

… representeras av partiprogrammet tillsammans med inläggen på Folkhemmet Sveriges hemsida och det som publiceras på Facebook: Grupp & Sida. Det finns också en broschyr.

Folkhemmet Sverige värnar svenska normer och vår värdegrund som vuxit fram under århundrade – och på samma gång är Folkhemmet Sverige det parti som ligger i framkant när det gäller att anpassa sig till en knivskarp konkurrens om framtidens jobb och välfärd i en global värld – där förändringar sker blixtsnabbt. Folkhemmet Sverige förstår betydelsen av ett företagsvänligt klimat – där även trygghet och en fungerande vård och skola är viktiga pusselbitar. Således ett unikt parti som skiljer sig stort från de övriga riksdagspartierna.


Skriv ut på broschyren på bägge
sidor av en A4
och vik enligt ovan

Citat från vårt inlägg på Facebook:

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti för ALLA medvetna medborgare – som i partiets program kan finna just det som just det som de uppskattar extra mycket (på samma gång som det inte finns något som stör helhetsbilden).

Du kanske vill stärka demokratin eller skolan, rädda vården, tryggheten eller välfärden? Du kanske uppskattar BOT-avdrag som gör att du bara behöver betala hälften hos terapeuten, massören, tandläkaren eller hos veterinären – eller så värdesätter du en bra enhetspension på minst 18.000 kr per månad skattefritt? Du kanske söker den bästa invandringspolitiken? Då har du kommit rätt och oavsett skäl så är du välkommen att bli medlem i ett unikt parti som utmanar alla riksdagspartier – med ett unikt bra program.

        Medlemsavgift: Endast 120 kr för 2022


PS. Det går nu även att stödja Folkhemmet Sveriges arbete med en donation eller gåva för att t.ex. rädda vården, tryggheten, välfärden och demokratin. Skriv då ”gåva” i noteringsfältet.

Vi kommer bland annat att lyfta fram effektiva metoder för behandling av våra främsta dödsorsaker som hjärtsjukdom och cancer – som dagens politiker, myndigheter och organisationer som t.ex. Cancerfonden sopat under mattan.

Hjärt- och kärlsjukdom – vår främsta dödsorsak:

  • Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom (delat av 112.000 besökare) … klicka här
  • Genombrott för naturlig kontroll av hjärt- och kärlsjukdomklicka här

Cancer – vår näst största dödsorsak:

  • Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancerklicka här
  • CANCER KAN BOTAS! TREDJE GÅNGEN GILLT?klicka här

Den tredje största dödsorsaken är läkemedelsbiverkningar – vår tids ”ättestupa” för äldre, vars effekt förstärks med en näringsfattig svältkost som många tvingas äta som enda alternativ.

  • Professor larmar: 75 000 äldre svenskar svälterAftonbladet
    Bara i dag riskerar i genomsnitt 41 äldre att dö av undernäring – i Sverige!
  • Inga dödsfall från kosttillskott men 783 000 dödsfall av läkemedelklicka här
    Det innebär att ”läkemedel” i USA i snitt dödar 90 amerikaner VARJE TIMMA dygnet runt – syntetiska droger som orsakar kemiskt kaos i kroppen för kroniskt sjuka, speciellt om man tar mer än ett läkemedel (då är man försökskanin för det finns inga studier på cocktaileffekten). För detta verk har läkemedelsindustrin utvecklats till världens mest lönsamma industri, som t.ex. säljer cellgifter för mer än 800 miljarder kronor per år.