Globalism versus Nationalism

Globalism Globalism innebär att den lilla människan blir ofri och maktlös som medborgare i en federation, en region som styrs av en liten elit (när suveräna nationer och demokrati är avskaffat). Folket förlorar då sin personliga integritet och tillåts bara att agera...