VAD VÄLJER DU?

Det finns många skäl att välja ”Folkhemmet Sverige” som sitt parti för framtiden:

 1. SD slirar på målet när det gäller EU och vill vara kvar i EU och försöka reformera EU.  Folkhemmet Sverige vill lämna EU då vi vill att nationen ska styras av folket och inte av byråkrater i Bryssel. Erfarenheterna hitintills är att det är omöjligt att påverka inriktningen på EU, som styrs av inflytelserika globalistiska särintressen. Vad är globalism? … klicka här
  .
 2. SD slirar också på målet om Nato och har stora motsättningar i den frågan. Folkhemmet Sverige vill ha fullständig alliansfrihets- och neutralitetspolitik. SD har ingen plan för hur ett verkligt starkt försvar ska byggas. Det har Folkhemmet Sverige.
  .
 3. SD är för GMO (!) och därmed för giftjordbruk och stordrift med hjälp av olja och konstgödsel. Folkhemmet Sverige säger blankt nej till detta och vill ha ekologiskt jordbruk med djurhållning och helst gräsbetesdrift. Hela landet ska brukas och Folkhemmet Sverige vill göra det möjligt att leva på familjejordbruk.
  .
 4. SD ifrågasätter INTE läkemedelsindustrins styrning av vården och INTE heller Livsmedelsverkets kostråd. Det gör Folkhemmet Sverige.
  .
 5. SD förespråkar inte bankreform och ifrågasätter alltså inte bankernas makt. Det gör att de måste hantera en liten budget, som inte räcker till den återuppbyggnad av landet som krävs. De riskerar också att behöva lösa ut dessa banker med skattemedel när de krisar. Folkhemmet Sverige vill ersätta dagens privata banksystem med ett statligt banksystem, med påföljd att ränteintäkter tillfaller medborgarna. De största bankerna i Sverige gjorde 2018 en vinst på mer än 100 miljarder kronor, vilket kan jämföras med att det kostar 5 miljarder kronor att lyfta en kvarts miljon fattigpensionärer i Sverige över EU:s fattigdomsgräns (men det är uppenbarligen en icke-fråga för 8-klövern).
  .
 6. SD har ingen utarbetad  verkningsfull politik för landsbygden och inte heller för staden. Det har Folkhemmet Sverige.
  .
 7. SD har övergett pensionärerna. Folkhemmet Sverige vill ha en rundligt tilltagen skattefri enhetspension, lika för alla … klicka här
  .
 8. Folkhemmet Sverige är inte belastat av en främlingsfientlig historik (som alltid återspeglas i värdegrunden).
  .
 9. Folkhemmet Sverige har ett färdigt förslag som kraftigt stärker folkets makt över hur landet ska styras. Boken ”Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen” visar på hur grundlagen kan uppdateras för att säkra demokratin och för att stärka folkets inflytande – bland annat genom beslutande folkomröstningar enligt schweiziskt modell och återinförande av tjänstemannaansvar. Detta medan samtliga riksdagspartier fortsätter med att lagmässigt underminera vår demokrati.
  .

  • Boken ”Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen”klicka här
   .
 10. När det gäller att vi måste reglera och kontrollera immigrationen har Folkhemmet Sverige en rätt likartad syn på problematiken som SD, men det är också den enda likheten med SD … klicka här
  .
 11. Folkhemmet Sverige vill omedelbart stänga gränsen för fri invandring, tiggeri ska förbjudas och immigranter som begår brott ska utvisas (och eventuellt straff ska avtjänas utomlands).
  .
 12. Folkhemmet Sverige har ett mer kraftfullt integrationsprogram än SD, som verkar sakna en utarbetad integrationspolitik. Citat från ”SD-toppen: Vi är fortfarande i grunden emot integration” … klicka här
  .

  • Folkhemmet Sverige vill ersätta bidrag till immigranter med lån (typ ”studielån” med prestationskrav) och efter två år ska samtliga med arbetsförmåga vara i arbete (det finns ett program för detta som kallas ”gröna kort”). Driftiga immigranter som efter förmåga vill medverka till att bygga ett bra samhälle får support – medan de övriga måste lämna Sverige.
   .
 13. Folkhemmet Sverige har ett program som kommer att minimera brottsligheten på ett humant och kostnadseffektivt sätt – till skillnad från 8-klöver (dagens riksdagspartier) som inte verkar bry sig om att medborgarna far illa.
  .
 14. Folkhemmet Sverige tänker ställa om U-hjälpen till katastrofhjälp och riktade insatser där vi har full kontroll över vart pengarna går. Idag försvinner skattepengarna (runt 40 miljarder kronor per år) utan kontroll, kvalitetssäkring och resultatuppföljning. Ett exempel på dagens enorma slöseri med skattemedel som ingen riksdagsparti verkar bry sig om:
  .

  • Levde lyxliv för svenska bidragsmiljoner... klicka här

Detta var ett axplock av punkter som skiljer Folkhemmet Sverige från SD och de övriga partierna. Tänker du slänga bort din röst på en halvdålig politik eller väljer du en sund helhetspolitik? Valet är ditt.

Det ska nämnas att Folkhemmet Sverige kan tänka sig att samarbete med alla partier i sakfrågor om det föreligger en samsyn som korrelerar med Folkhemmets Sveriges politik. När det gäller immigrationsfrågor är det SD som ligger närmast då säkra gränder är en förutsättning för en trygg nation och nödvändigt för den välfärd som alltför många idag tar för givet. Det är märkligt att 7-klövern ännu inte förstått detta självklara faktum.


Vad göra? Du kan protestera redan idag (det kostar bara ett frimärke), anonymt och utan förpliktelse. Se nedan!

Vår värdegrund och unika program

 • Värdegrund och program  … PDF
 • Skicka ditt stöd för att registrera ”Folkhemmet Sverige”  >>> blankett