Riksdagskandidat?

Upprop! Vi uppmanar nu alla som registrerar sig som medlem i partiet att stödja registrering av partinamnet (kostar ett frimärke) OCH de som känner sig manade, som vill och som tror sig kunna göra en insats för en bättre politik  – att också anmäla sitt samtycke...