Videos om Folkhemmet Sverige

Medlemsinitiativ Vi tackar för ett inspirerande medlemsinitiativ – en medlem har på eget initiativ producerat videos som beskriver Folkhemmet Sveriges politik. Partiprogrammet är unikt bra – men vad hjälper det om väljarna inte vet om att partier...

FLYERS för ”djungeltelegrafen”

Flyers Medlemmar har efterlyst informationsmaterial som kan användas för att sprida kunskap om att Folkhemmet Sverige finns (alternativet som utmanar samtliga riksdagspartier) och medlemmar har önskat en mer översiktlig information om partiets politik. Därför har vi...