Flyers

Medlemmar har efterlyst informationsmaterial som kan användas för att sprida kunskap om att Folkhemmet Sverige finns (alternativet som utmanar samtliga riksdagspartier) och medlemmar har önskat en mer översiktlig information om partiets politik. Därför har vi tagit fram ett information i form av flyers som kan nyttjas av engagerade medlemmar för att hjälpa till med att sprida kunskap om Folkhemmet Sverige inför riksdagsvalet 9 september 2018.

Nu finns det ju äntligen ett parti som upplysta medborgare helhjärtat kan rösta på. Ett parti som tål att synas i sömmarna vad gäller ALLA väsentliga frågor – med en sund värdegrund och ett unikt bra program som utmanar alla ALLA partier. Som vi ser det är Folkhemmet Sverige det enda ALTERNATIVET som utmanar ”8-klövern” (dagen riksdagspartier) – där alla har en rätt likartad politik.

Dessa flyers utgör ett urval programpunkter som även fungerar som ett ”kortprogram” för dem som snabbt vill få en inblick i Folkhemmet Sveriges politik.

Ladda hem flyers genom attklicka här


APPENDIX

Om du är trött på dagens politiker och den politik som de står för – så måste du rösta på en förändring! Om du väljer något av partierna inom ”8-klövern” så får du samma politik som idag (dvs. samma resultat som idag).

Rösta för förändringklicka här

Klicka på bilden nedan för att förstora den


.
”Djungeltelegrafen” måste NU igång med full kraft

OM du vill att landet INTE ska gå under som självständig nation


.
Trött på den dumhet som styr landet, som dränerar välståndet?

Nu hänger det på DIG om du vill att Sverige ska ledas och styras på samma sätt som skett under de senaste mandatperioderna (vars RESULTAT du har facit på) ELLER om du står upp och engagerar dig för en ny politik i folkets intresse. Nu är det enkelt för medborgarna att göra ”revolution” mot den funktionella dumhet som idag utmärker våra förtroendevalda politikers sätt att styra och leda landet på.

Vad DU kan göra:

1. Bli medlem på Folkhemmet Sverige (kostar 120 kr)… klicka här

2. Stöd registrering av partinamn (kostar ett frimärke) … klicka här

3. Sprid kunskap om Folkhemmet Sverige på sociala medier, bland vänner och bekanta.

4. Du röstar på Folkhemmet Sverige (obs. att partinamnet måste stavas korrekt) … klicka här
… ditt val gör du först på valdagen – helst efter att ha jämfört olika partiers RESULTAT.

Tiden är knapp men med en gemensam ansträngning finns det hopp om att folket skulle kunna få en röst i riksdagen redan nu 9 september 2018. Annars blir allt som vanligt och det bådar inte gott.