På vems sida står skolmedicinen?

. Teknologie doktor Lars Bern har i en serie krönikor och artiklar belyst vem som gynnas av den skattefinansierade skolmedicinen – som varje arbetande svensk i snitt betalar 90.000 kronor per år för! Vad får vi för dessa pengar? Är vi grundlurade? Blir vi...