Introduktion

​​Folkhemmet Sverige föddes för att det nästintill är omöjligt att påverka de etablerade partierna som har slutat att lyssna på folket och de saknar därtill det och den kompetens som erfordras för att styra och leda landet på ett sätt som gynnar medborgarna och landet.

Alla dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik så vi tycker att de tillsamman kan benämnas som ”8-klövern”. SD avviker endast i immigrationsfrågan och kan betraktas som ”kontrollerad opposition”, vilket innebär att de ska fånga upp de väljare som förstår att obegränsad immigration inte går att förena med dagens välstånd – sedan blir allt som vanligt igen (dvs. ”business as usual” för de särintressen som idag styr landet).

SD vinner väljare på ”walkover”, medan 7-klövern fumlar med invandringsfrågan precis som de missköter de flesta viktiga stora politiska frågor. Det enda SD behöver göra är att beskriva verkligheten som den är. Suck!

Eftersom dagens riksdagspartier (”8-klövern”) inte går att påverka, och det inte spelar någon roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas, så hade vi valet att titta på medan 8-klövern nu snabbt sänker landet eller starta ett nytt parti med en pragmatiskt helhetspolitik som får landet på fötter igen, vilket inte är principiellt svårt (men det är ett jättejobb att rätta till det dagens egennyttiga politiker ställt till med).

Vi har valt att ta fighten även om klockan är ”fem i tolv” – för annars finns det ju inget vettigt parti att rösta på i riksdagsvalen framöver.

Folkhemmet Sverige ställer upp i riksdagsvalen och utmanar därmed de etablerade politikerna med nytänkande, ärlighet och livserfarenhet.  Folkhemmet Sverige vill återinföra folkets inflytande och makt över hur landet ska styras. Vi säger Nej till det överstatliga EU-experimentet, vi hyllar alliansfrihet och säger därför också Nej till NATO. Vi vill också i så hög grad som möjligt utveckla landets självförsörjning och rusta inför den kris som nu tornar upp sig.

Nu måste alla medvetna medborgare hjälpa till med att sprida informationen via ”djungeltelegrafen” om att det nu går att enkelt göra ”revolution” mot politisk egennytta bara genom att skriva Folkhemmet Sverige på den gula blanka valsedeln som avser riksdagsvalet. Äntligen ett parti som de flesta medborgare helhjärtat kan rösta på – och så enkelt att ge politisk inkompetens sparken (det enda som biter).

 

Folkhemmet Sveriges politik gynnar ALLA medborgare​​, men kanske främst de medborgare som idag är särskilt satta på undantag som pensionärer, kvinnor, kroniskt sjuka och personer med speciella behov, och terapeuter.

Hjärtefrågor är att rädda vården, utvidga valfriheten med Integrativ Medicin och införa BOT-avdrag som direkt halverar kostnaden hos terapeuter, tandläkare och veterinärer, att öka tryggheten genom en uppdatering av hela rättskedjan och pensionärerna som byggt landet ska få en bra pension (en skattefri ENHETSPENSION på 18.000 kronor per månad). Folkhemmet Sverige vet hur detta kan ske och hur det ska finansieras. Vi tror att även de flesta invandrare egentligen är bekymrade över att samhället har förlorat kontrollen över situationen.

Resultatet av nuvarande politik är en katastrof med en vård, omsorg, skola och trygghet som befinner sig i fritt fall.​ Samtliga av dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik (med små variationer) varför det behövs ett alternativ för de medborgare som tycker att Sverige är på fel kurs. Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti som värnar alla grupper som vill ta gemensamma tag och gå samman för att återuppbygga landet, tryggheten och välfärden. Sveriges traditionella politik av alliansfrihet och neutralitet måste återställas och förbättras och vårt internationella anseende återställas.

​​Folkhemmet Sverige är partiet med stort hjärta fyllt med kärlek mot alla människor, djur, växter och miljön. Men det hindrar dock inte att man kan bedriva en klok sakpolitik. Den politik som dagens riksdagspartier (”8-klövern”) bedriver ger ett hjärtlöst resultat som skadar både människor, djur och miljön (vi menar att Folkhemmet Sverige är det enda riktiga miljöpartiet – i akt och handling).

Vi tror att 8 av 10 medborgare skulle välja Folkhemmet  Sverige om de visste att partiet fanns och om de tog sig tid att sätta sig in i partiprogrammet. Problemet är att nå ut till folket och för detta förlitar vi oss på ”djungeltelegrafen” – att folket via sociala media sprider länken till hemsidan, organiserar sig och börjar diskutera politik.

Om man läser programmet och jämför det med riksdagspartiernas program så inses snabbt att Folkhemmet Sverige är ett unikt parti med landets och folkets intressen för ögonen. Sveriges intressen har under lång tid undergrävts och vår traditionella politik av alliansfrihet och neutralitet, liksom den särskilda omsorgen om de svaga i samhället, har gravt förvanskats av korrupta politiker som tycks arbeta med enbart sina egna personliga intressen och karriärer för ögonen.

Det ena starka kortet är ett unikt och kanonbra program som skulle få Sverige att blomstra och det andra starka kortet är att konkurrenterna inte har mycket att komma med (och de har i stort sett likadana program). Så valet blir mellan Folkhemmet Sverige eller något parti inom 8-klövern (spelar mindre roll vilket man väljer).

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti och frågan är var man placerar kompetens och sunt förnuft på den traditionella vänster-höger-skalan?

Hemsidan är fortfarande under utveckling och kommer successivt att utökas fram till riksdagsvalet 9 september 2018 och vi ber om överseende med ”byggstök” på hemsidan fram tills dess. Detta val är mycket viktigt för Sveriges framtid som självständig nation och vår förhoppning är att folket vaknar och slutar med att vanemässigt rösta på partier som för en politik som underminerar vår självständighet, vår trygghet och vårt välstånd. Det är åtminstone vår förhoppning att tillräckligt många ska se, förstå och agera.

Observera att namninsamlingen för registrering av partinamnet fortsätter (anonymt och det kostar bara ett frimärke … klicka här) och snart kan du bli medlem i partiet Folkhemmet Sverige för en ringa penning och stödja partiets arbete på detta sätt. Tillsammans är vi många och starka.

Redan nu kan du stödja vårt arbete för ett bättre Sverige styrt av folket. Folkhemmet Sverige är det enda parti som har ett färdigt grundlagsförslag som avsevärt skulle stärka DEMOKRATIN och långsiktigt säkra folkets inflytande. Land måste med lag byggas.

  • Bankgiro  5098-4129
  • Swish  1234613550

.
Team Folkhemmet Sverige

De som har läst programmet instämmer
sannolikt med bilden nedan. Vad väljer Du?

Introduktion

​​Folkhemmet Sverige föddes för att det nästintill är omöjligt att påverka de etablerade partierna som har slutat att lyssna på folket och de saknar därtill den erfarenhet och kompetens som erfordras för att styra och leda landet på ett sätt som gynnar medborgarna och landet.

Alla dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik så vi tycker att de tillsamman kan benämnas som ”8-klövern”. SD avviker endast i immigrationsfrågan och kan betraktas som ”kontrollerad opposition”, vilket innebär att de ska fånga upp de väljare som förstår att obegränsad immigration inte går att förena med dagens välstånd – sedan blir allt som vanligt igen (dvs. ”business as usual” för de särintressen som idag styr landet).

SD vinner väljare på ”walkover”, medan 7-klövern fumlar med invandringsfrågan precis som de missköter de flesta viktiga stora politiska frågor. Det enda SD behöver göra är att beskriva verkligheten som den är. Suck!

Eftersom dagens riksdagspartier (”8-klövern”) inte går att påverka, och det spelar ingen roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas, så hade vi valet att titta på medan 8-klövern nu snabbt sänker landet eller starta ett nytt parti med en pragmatiskt helhetspolitik som får landet på fötter igen, vilket inte är särskilt svårt (men det är ett jättejobb att rätta till det dagens ”lekmän” ställt till med).

Vi valde att ta fighten även om klockan är ”fem i tolv” – för annars finns det ju inget parti att rösta på i riksdagsvalet 9 september 2018.

Folkhemmet Sverige ställer upp i riksdagsvalet och utmanar därmed de etablerade politikerna med nytänkande, kompetens och livserfarenhet.  Folkhemmet Sverige vill återinföra folkets inflytande och makt över hur landet ska styras – vilket kallas demokrati och det finns ett färdigt väl genomarbetar förslag som kan läsas i bokform på hur detta kan ske (Omstart Sverige).

Nu måste alla medvetna medborgare hjälpa till med att sprida informationen via ”djungeltelegrafen” om att det nu går att enkelt göra ”revolution” mot politisk inkompetens bara genom att skriva Folkhemmet Sverige på den gula blanka valsedeln som avser riksdagsvalet. Äntligen ett parti som de flesta medborgare helhjärtat kan rösta på – och så enkelt att ge politisk inkompetens sparken (det enda som biter).

 

Folkhemmet Sveriges politik gynnar ALLA medborgare​​, men kanske främst de medborgare som idag är särskilt satta på undantag som pensionärer, kvinnor, kroniskt sjuka och personer med speciella behov, och terapeuter.

Hjärtefrågor är att rädda vården, utvidga valfriheten med Integrativ Medicin och införa BOT-avdrag som direkt halverar kostnaden hos terapeuter, tandläkare och veterinärer, att öka tryggheten genom en uppdatering av hela rättskedjan och pensionärerna som byggt landet ska få en bra pension (en skattefri enhetspension på 16.000 – 20.000 kronor per månad). Folkhemmet Sverige vet hur detta kan ske och hur det ska finansieras. Vi tror att även de flesta invandrare är bekymrade över att samhället har förlorat kontrollen över situationen.

Resultatet av nuvarande politik är en katastrof med en vård, omsorg, skola och trygghet som befinner sig i fritt fall.​ Samtliga av dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik (med små variationer) varför det behövs ett alternativ för de medborgare som tycker att Sverige är på fel kurs. Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti som värnar alla samhällsgruppers intressen och var placerar man sunt förnuft och kompetens på vänster-höger-skalan?

​​Folkhemmet Sverige är partiet med stort hjärta fyllt med kärlek mot alla människor, djur, växter och miljön. Men det hindrar dock inte att man kan bedriva en klok sakpolitik. Den politik som dagens riksdagspartier (”8-klövern”) bedriver ger ett hjärtlöst resultat som skadar både människor, djur och miljön (vi menar att Folkhemmet Sverige är det enda riktiga miljöpartiet – i akt och handling).

Vi tror att 8 av 10 medborgare skulle välja Folkhemmet  Sverige om de visste att partiet fanns och om de tog sig tid att sätta sig in i partiprogrammet. Problemet är att nå ut till folket och för detta förlitar vi oss på ”djungeltelegrafen” – att folket via sociala media sprider länken till hemsidan och börjar diskutera politik.

Om man läser programmet och jämför det med riksdagspartiernas program så inses snabbt att Folkhemmet Sverige är ett unikt parti med stort mått av folkligt sunt förnuft som slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder. Men med tanke på svårigheten att nå ut i tid inför detta val så nöjer vi oss med att sikta på att 1 av 10 röstar på Folkhemmet Sverige.

Det ena starka kortet är ett unikt och kanonbra program som skulle få Sverige att blomstra och det andra starka kortet är att konkurrenterna inte har mycket att komma med (och de har i stort sett likadana program). Så valet blir mellan Folkhemmet Sverige eller något parti inom 8-klövern (spelar mindre roll vilket man väljer).

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti och frågan är var man placerar kompetens och sunt förnuft på den traditionella vänster-höger-skalan?

Hemsidan är fortfarande under utveckling och kommer successivt att utökas fram till riksdagsvalet 9 september 2018 och vi ber om överseende med ”byggstök” på hemsidan fram tills dess. Detta val är mycket viktigt för Sveriges framtid som självständig nation och vår förhoppning är att folket vaknar och slutar med att vanemässigt rösta på partier som för en politik som underminerar vår självständighet, vår trygghet och vårt välstånd. Det är åtminstone vår förhoppning att tillräckligt många ska se, förstå och agera.

Observera att namninsamlingen för registrering av partinamnet fortsätter (anonymt och det kostar bara ett frimärke … klicka här) och snart kan du bli medlem i partiet Folkhemmet Sverige för en ringa penning och stödja partiets arbete på detta sätt. Tillsammans är vi många och starka.

Redan nu kan du stödja vårt arbete för ett bättre Sverige styrt av folket. Folkhemmet Sverige är det enda parti som har ett färdigt grundlagsförslag som avsevärt skulle stärka DEMOKRATIN och långsiktigt säkra folkets inflytande. Land måste med lag byggas.

  • Bankgiro  5098-4129
  • Swish  1234613550

.
Team Folkhemmet Sverige

De som har läst programmet instämmer
sannolikt med bilden nedan. Vad väljer Du?

Introduktion

​​Folkhemmet Sverige föddes för att det nästintill är omöjligt att påverka de etablerade partierna som har slutat att lyssna på folket och de saknar därtill den erfarenhet och kompetens som erfordras för att styra och leda landet på ett sätt som gynnar medborgarna och landet.

Alla dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik så vi tycker att de tillsamman kan benämnas som ”8-klövern”. SD avviker endast i immigrationsfrågan och kan betraktas som ”kontrollerad opposition”, vilket innebär att de ska fånga upp de väljare som förstår att obegränsad immigration inte går att förena med dagens välstånd – sedan blir allt som vanligt igen (dvs. ”business as usual” för de särintressen som idag styr landet).

SD vinner väljare på ”walkover”, medan 7-klövern fumlar med invandringsfrågan precis som de missköter de flesta viktiga stora politiska frågor. Det enda SD behöver göra är att beskriva verkligheten som den är. Suck!

Eftersom dagens riksdagspartier (”8-klövern”) inte går att påverka, och det spelar ingen roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas, så hade vi valet att titta på medan 8-klövern nu snabbt sänker landet eller starta ett nytt parti med en pragmatiskt helhetspolitik som får landet på fötter igen, vilket inte är särskilt svårt (men det är ett jättejobb att rätta till det dagens ”lekmän” ställt till med).

Vi valde att ta fighten även om klockan är ”fem i tolv” – för annars finns det ju inget parti att rösta på i riksdagsvalet 9 september 2018.

Folkhemmet Sverige ställer upp i riksdagsvalet och utmanar därmed de etablerade politikerna med nytänkande, kompetens och livserfarenhet.  Folkhemmet Sverige vill återinföra folkets inflytande och makt över hur landet ska styras – vilket kallas demokrati och det finns ett färdigt väl genomarbetar förslag som kan läsas i bokform på hur detta kan ske (Omstart Sverige).

Nu måste alla medvetna medborgare hjälpa till med att sprida informationen via ”djungeltelegrafen” om att det nu går att enkelt göra ”revolution” mot politisk inkompetens bara genom att skriva Folkhemmet Sverige på den gula blanka valsedeln som avser riksdagsvalet. Äntligen ett parti som de flesta medborgare helhjärtat kan rösta på – och så enkelt att ge politisk inkompetens sparken (det enda som biter).

 

Folkhemmet Sveriges politik gynnar ALLA medborgare​​, men kanske främst de medborgare som idag är särskilt satta på undantag som pensionärer, kvinnor, kroniskt sjuka och personer med speciella behov, och terapeuter.

Hjärtefrågor är att rädda vården, utvidga valfriheten med Integrativ Medicin och införa BOT-avdrag som direkt halverar kostnaden hos terapeuter, tandläkare och veterinärer, att öka tryggheten genom en uppdatering av hela rättskedjan och pensionärerna som byggt landet ska få en bra pension (en skattefri enhetspension på 16.000 – 20.000 kronor per månad). Folkhemmet Sverige vet hur detta kan ske och hur det ska finansieras. Vi tror att även de flesta invandrare är bekymrade över att samhället har förlorat kontrollen över situationen.

Resultatet av nuvarande politik är en katastrof med en vård, omsorg, skola och trygghet som befinner sig i fritt fall.​ Samtliga av dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik (med små variationer) varför det behövs ett alternativ för de medborgare som tycker att Sverige är på fel kurs. Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti som värnar alla samhällsgruppers intressen och var placerar man sunt förnuft och kompetens på vänster-höger-skalan?

​​Folkhemmet Sverige är partiet med stort hjärta fyllt med kärlek mot alla människor, djur, växter och miljön. Men det hindrar dock inte att man kan bedriva en klok sakpolitik. Den politik som dagens riksdagspartier (”8-klövern”) bedriver ger ett hjärtlöst resultat som skadar både människor, djur och miljön (vi menar att Folkhemmet Sverige är det enda riktiga miljöpartiet – i akt och handling).

Vi tror att 8 av 10 medborgare skulle välja Folkhemmet  Sverige om de visste att partiet fanns och om de tog sig tid att sätta sig in i partiprogrammet. Problemet är att nå ut till folket och för detta förlitar vi oss på ”djungeltelegrafen” – att folket via sociala media sprider länken till hemsidan och börjar diskutera politik.

Om man läser programmet och jämför det med riksdagspartiernas program så inses snabbt att Folkhemmet Sverige är ett unikt parti med stort mått av folkligt sunt förnuft som slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder. Men med tanke på svårigheten att nå ut i tid inför detta val så nöjer vi oss med att sikta på att 1 av 10 röstar på Folkhemmet Sverige.

Det ena starka kortet är ett unikt och kanonbra program som skulle få Sverige att blomstra och det andra starka kortet är att konkurrenterna inte har mycket att komma med (och de har i stort sett likadana program). Så valet blir mellan Folkhemmet Sverige eller något parti inom 8-klövern (spelar mindre roll vilket man väljer).

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti och frågan är var man placerar kompetens och sunt förnuft på den traditionella vänster-höger-skalan?

Hemsidan är fortfarande under utveckling och kommer successivt att utökas fram till riksdagsvalet 9 september 2018 och vi ber om överseende med ”byggstök” på hemsidan fram tills dess. Detta val är mycket viktigt för Sveriges framtid som självständig nation och vår förhoppning är att folket vaknar och slutar med att vanemässigt rösta på partier som för en politik som underminerar vår självständighet, vår trygghet och vårt välstånd. Det är åtminstone vår förhoppning att tillräckligt många ska se, förstå och agera.

Observera att namninsamlingen för registrering av partinamnet fortsätter (anonymt och det kostar bara ett frimärke … klicka här) och snart kan du bli medlem i partiet Folkhemmet Sverige för en ringa penning och stödja partiets arbete på detta sätt. Tillsammans är vi många och starka.

Redan nu kan du stödja vårt arbete för ett bättre Sverige styrt av folket. Folkhemmet Sverige är det enda parti som har ett färdigt grundlagsförslag som avsevärt skulle stärka DEMOKRATIN och långsiktigt säkra folkets inflytande. Land måste med lag byggas.

  • Bankgiro  5098-4129
  • Swish  1234613550

.
Team Folkhemmet Sverige

De som har läst programmet instämmer
sannolikt med bilden nedan. Vad väljer Du?