BOT-avdrag och folkhälsa

Hälsa och vård

Att rädda folkhälsan och vården från en nära förestående krasch är ”enkelt” då vi redan har de kunskaper och erfarenheter som krävs.

Klicka på bilden ovan för att förstora den

Men dagens politiker har abdikerat från sitt ansvar och överlåtit styrningen av vården till läkemedelsindustrin, varför ingenting kommer att förbättras förrän dagens politiker (till stor del lekmän som gjort politisk karriär) byts ut mot en kompetent riksdag och regering som tar både ansvar och befälet över vårdens utveckling.

Hur det gick till när läkemedelsindustrin ”kapade” vården finns utförligt beskrivet i nedanstående bok baserad på fakta som inte sakligt kan bestridas (varför man låtsas att boken inte finns). Denna bok borde alla politiker och alla medborgare som bryr sig läsa noggrant för att förstå att de är grundlurade på livskvalitet och på skattepengar. Vården kostar i snitt varje arbetande svensk 90.000 kronor per år och ”vad tusan får vi för det”? En kölapp!

  • Forskningsfusket bara fortsätter : Macchiariniskandalen & Karolinska institutet : de ekonomiska och politiska drivkrafterna … klicka här

Får vi vad vi betalar för?

Idag kostar vården mer än tio procent av BNP vilket motsvarar 90.000 kronor per år per arbetande svensk (ett hushåll med två som arbetar betalar alltså 180.000 kronor per är). Vad får vi för detta? Jo, en kölapp – såvida man inte har köpt en privat sjukförsäkring förstås (som gör att cirka 600.000 medborgare kommer först i vårdkön).

Sedan när man till sist får träffa en läkare så erbjuds man endast skolmedicin (syntetiska droger) vars biverkningar numera är vår tredje största dödsorsak – och vi erbjuds främst symptomdämpande mediciner som fungera dåligt vid kronisk sjukdom (men som är mycket lönsamma för den industri som styr svensk vård).

Inga dödsfall från kosttillskott men 783 000 dödsfall av ”läkemedel”.

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt en senare rapport från USA:s giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner dött av ”läkemedel” – på ett år. Det betyder att läkemedelsindustrin har ihjäl i snitt 90 amerikaner VARJE TIMMA DYGNET RUNT ÅRET RUNT – och de tar bra betalt för detta (traditionella terrorister måste vara gröna av avund).

  • Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av ”läkemedel”klicka här

.
Gissa vad svenska myndigheter jagar?

Jo, våra myndigheter jagar väl fungerande ofarliga kosttillskott – emedan de släpper igenom farliga läkemedel som därtill ofta knappt gör någon nytta (experimentvacciner och statiner är exempel på detta).

Om du tycket detta är OK så finns det åtta riksdagspartier (”8-klövern”) att rösta på – medan Folkhemmet Sverige tänker ändra på denna politik och istället införa hälsofrihet. Valet är ditt i nästa riksdagsval.

Det finns väl fungerande behandlingsmetoder vid kronisk sjukdom (även mot cancer) inom INTEGRATIV MEDICIN som används utomlands, men det blockeras av svenska myndigheter som styrs av läkemedelsindustrin på grund av att våra politiker har abdikerat från sitt ansvar (de gör helt enkelt inte sitt jobb).

Vill du kunna välja behandlingsmetod inom Integrativ Medicin som man kan göra i många andra länder eller tycker du att skolmedicin ska har monopol på våra liv och våra skattepengar? Om du är för monopol så väljer du något av riksdagspartierna och om du väljer HÄLSOFRIHET så väljer du FOLKHEMMET SVERIGE.

Klicka på bilden ovan för att förstora den

Att kunna erbjuda patienter INTEGRATIV MEDICIN inom den offentliga vården är ett stort jobb som kommer att ta tid – medan vi omedelbart skulle kunna införa ett BOT-avdrag enligt nedan ↓


BOT-avdrag

Vill du betala häften så mycket nästa gång när du går till en terapeut eller till en läkare som inte omfattas av den offentligt finansierade vården? Vill du betala hälften så mycket när du går till tandläkaren? Vill du betala hälften så mycket när du måste besöka en veterinär med din fyrbenta livskamrat? Då ska du rösta på Folkhemmet Sverige som kommer att utöka RUT och ROT med ett BOT-avdrag som halverar kostnaden. Även när det gäller RUT och ROT blir det 50 % avdrag och beloppsgränsen kommer att höjas.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har gjort en utmärkt broschyr om fördelarna med BOT-avdrag om frågan är vad det är som dagens riksdagspolitiker inte förstår? BOT-avdrag är ju en självklarhet och Folkhemmet Sverige vill utvidga det till att även omfatta tandläkarbesök och veterinärbesök – och det ska bli momsfritt så egentligen betalar du bara 40 % mot idag (se exempel nedan).

Observera att Folkhemmet Sverige har utvidgat BOT-avdraget till att gälla terapeuter OCH tandläkare OCH veterinärer (momsfritt och 50% avdrag).

Antag att du idag betalar tusen kronor för ett besök hos en terapeut som är momspliktig (som de flesta är). Om Folkhemmet Sverige fick bestämma skulle det kosta 400 kronor – och friska medborgare är också lönsamt för samhället. BOT-avdrag är ett vinna-vinna koncept.


Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets kostråd utarbetas av matindustrins lobbyorganisationer som ILSI som vidarebeordras av Livsmedelsverket till kostchefer och dietister i Sverige som de förväntas lyda (Livsmedelsverket fungerar som industrins ”postkontor” som stämplar ”OK” på kostråden som sedan vidarebeordras).

Denna ovetenskapliga extrema högkolhydratkost har på bara 20 år fördubblat fetma och trefaldigat diabetes utan att ansvariga tjänstemän eller ansvariga politiker reagerat eller agerat vilket är ansvarslöst och anmärkningsvärt. Vill riksdagspolitikerna att alla svenskar ska drabbas av diabetes?

Folkhemmet Sverige tänker ta fighten mot diabetes (vilket är relativt ”enkelt”) och då tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Kunskaper och erfarenhet om hur man effektivt förebygger och även behandlar diabetes  och fetma finns redan och det är märkligt att ansvariga politiker och auktoriteter inom vården idag struntar i detta och istället underbygger en ökning av diabetes, fetma och alla dess följdsjukdomar. Vill våra förtroendevalda riksdagspolitiker att folkhälsan och vården ska krascha – eller saknar de den kompetens som deras jobb kräver?