Vår politik

Folkhemmet Sverige
– för demokrati, trygghet och välfärd.

DEMOKRATI. Folkhemmet Sverige vill stärka folkets frihet och inflytande, vilket kräver en revidering av grundlagen. Vi vill införa en tvåkammarriksdag som gör att hela landet får en talan, vi vill återinföra tjänstemannaansvaret och införa beslutande folkomröstningar enligt Schweizisk modell. Hela förslaget finns att läsa i bokform, med historik, jämförelser med andra länder och med förklaringar: ”Omstart Sverige: ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen” av Leif Erixell (ordförande för Medborgarrättsrörelsen i Sverige).

TRYGGHET. Folkhemmet Sverige menar att trygghet är mer än att inte behöva vara rädd för att bli våldtagen, att bilen ska brinna upp, att man ska bli rånad eller att ens hem ska bli vandaliserat. Trygghet är också att få vård och omsorg, att skolan fungerar och att man efter utbildning kan försörja sig på ett jobb och få tag på en bostad som man har råd med. Trygghet är också att man får en rejäl pension att leva på så att man t.ex. har råd att gå till tandläkaren.

Folkhemmet Sverige arbetar med HELHETEN, vilket innebär att det finns ett program för att öka tryggheten i samtliga länkar i ”trygghetskedjan”. Lag och ordning ska upprätthållas med ytterligare 40.000 poliser, det krävs också en uppdatering av lagar, rättssystem och av kriminalvården. De immigranter som begår brott ska omedelbart utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing). Vi ska begränsa invandring till samma nivå som våra grannländer och då hamnar vi på runt 6000 per år (och inte 36.000 som kom 2017) – och det ska finnas asylskäl. Vi kommer att ersätta bidrag med studielån och det första nyanlända ska lära sig är svenska – och inom två år ska samtliga vara i riktigt arbete.

Folkhemmet Sverige kommer att införa ett BOT-avdrag som direkt halverar kostnaden hos din terapeut, hos tandläkaren och hos veterinären. I steg nummer två kommer Integrativ Medicin och tandvård att ingå i den offentliga vården.

Folkhemmet Sverige kommer att införa en skattefri enhetspension på 18.000 kronor i månaden vilket gör att de mer än en kvarts miljon fattigpensionärer som idag finns i Sverige med råge kommer att hamna över EU:s fattigdomsgräns.

Folkhemmet Sverige kommer att bygga 600.000 billiga och bra hyresrätter – så att även ungdomar och vanligt folk har råd att bo bra utan att behöva skuldsätta sig.

VÄLFÄRD. Folkhemmet Sveriges politik kommer att dramatiskt öka välfärden i hela landet.

– – –

VARFÖR DET BEHÖVS ETT NYTT PARTI.

Folkhemmet Sverige föddes för att det nästintill är omöjligt att påverka de etablerade partierna som har slutat att lyssna på folket och verkar ha helt andra intressen än folkets väl och ve.

Vi startade sajten Kostdemokrati för att informera, utbilda folket om kost, hälsa och om frågor som rör demokrati – och vi har haft tusentals kontakter i form av möten, föreläsningar, brev, telefonsamtal m.m. med ansvariga tjänstemän och politiker under hela 2000-talet. Till sist förstod vi emellertid att det INTE går att påverka dagens riksdagspartier (de är som gjutna i betong och går inte att rubba). Hur det går med folket och landet ligger inte särskilt högt på deras prioriteringslista.

Alla dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik så vi tycker att de tillsamman kan benämnas som ”8-klövern”. SD avviker endast i immigrationsfrågan och kan betraktas som ”kontrollerad opposition”, vilket innebär att de ska fånga upp de väljare som förstår att obegränsad immigration inte går att förena med dagens välstånd – sedan blir allt som vanligt igen (dvs. ”business as usual” för de särintressen som idag styr landet).

SD vinner väljare på ”walkover” och kan sitta med armarna i kors – medan ”7-klövern” fumlar med invandringsfrågan precis som de missköter de flesta viktiga frågor. Det enda SD behöver göra är att beskriva verkligheten.

Eftersom dagens riksdagspartier (”8-klövern”) INTE går att påverka, och det spelar ingen roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas, så hade vi valet att titta på medan 8-klövern nu snabbt sänker landet ELLER starta ett nytt parti med en pragmatiskt helhetspolitik som får landet på fötter igen.

Vi valde att ta fighten även om klockan är ”fem i tolv” – för annars finns det ju inget framtidsalternativ att rösta på i riksdagsvalet. Och redan nu kan du stödja vårt arbete för ett bättre Sverige styrt av folket.

Folkhemmet Sverige är det enda parti som har ett färdigt grundlagsförslag som avsevärt skulle stärka DEMOKRATIN och långsiktigt säkra folkets inflytande. Bli gärna medlem på www.folkhemmetsverige.se eller stöd samhällsarbetet med ett bidrag.

  • Bankgiro  5098-4129
  • Swish  1234613550

Välkommen att bidra till arbetet med att öka demokratin, tryggheten och välfärden i framtidens Sverige.

Team Folkhemmet Sverige

Partiprogram, info och länkar

Information och länkar till broschyr, program samt Facebookgrupp och sida.                                             

Folkhemmet Sverige behövs nu mer än någonsin

Sverige leds idag av ”lekmän” som saknar rätt kompetens.

Ny bygger vi partiet!

Medlemsvärvningen börjar nu och vi lägger grunden för det som vi räknar med kommer att bli Sveriges största parti!

Släng inte bort ...

din röst på en politik som är urusel och varför rösta på endast EN fråga när du kan lägga din röst på ALLA viktiga politiska frågor?

Folkhemmet Sverige?

Är du trött på dagens politiker och misstror du den politik de står för? Nu finns ett alternativ!

Nedan ett urval av Folkhemmet Sveriges hjärtfrågor:

Enhetspension

Alla pensionärer bör erhålla en skattefri pension på 18.000 kr per månad.

BOT-avdrag

Halva kostnaden hos terapeuten, tandläkaren och veterinären. Steg två är att införa Integrativ Medicin i den offentligt finansierade vården.

Invandringspolitik

Gränsen stängs för ekonomiska immigranter tills integrationen fungerar. Brott innebär utvisning  och ev. fängelsestraff avtjänas utomlands (outsourcing).

Släng inte bort din röst

Om du önskar en förändring så måste du rösta för förändring. Om du väljer att ”taktikrösta” för att det minst dåliga partiet inte ska åka ut ur riksdagen – då blir det garanterat ingen förändring. När du röstar på något parti inom 8-klövern (dagens riksdagspartier) så röstar du på att fortsätta med dagens politik då alla står för samma politik – utom i en fråga där SD vill begränsa invandringen mer än 7-klövern.  

 

 Folkhemmet Sverige vill stänga gränsen för ekonomisk immigration och volymen på asylinvandring bör ligga på samma nivå som i Danmark, Norge och Finland (idag ligger Sverige på tre gånger så många som våra nordiska grannländer TILLSAMMANS). 

 Folkhemmet Sverige har ett program som gör att immigranter är i riktigt arbete inom två år och under denna tid uppbärs studielån – på samma villkor som för svenska medborgare (det enda parti som har ett program för detta).  Alla immigranter som söker asyl ska betraktas som vuxna om inte annat kan bevisas eller är uppenbart. De som medvetet begår brott ska utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing).  

 Folkhemmet Sverige menar vidare att vi ska sluta kriga utomlands, vilket innebär att vi inte ska delta i de krig som skapat nuvarande flyktingströmmar. Vi värnar vårt lands nationella oberoende och andra länders nationella oberoende måste också respekteras.  

 Folkhemmet Sverige står för förändring och siktar på att komma in i riksdagen – men det kräver att folkets ”djungeltelegraf ” kommer igång för vad tjänar ett unikt bra program till om väljarna inte vet att partiet finns?  

 Vi menar att vi slår riksdagspartierna i alla viktiga frågor – även SD när det gäller invandringspolitiken 

 Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti för alla medborgare och för miljön. Frågan är var man placerar kärlek, kompetens och sunt förnuft på vänster-höger-skalan?  

 

  ”Folkligt sunt förnuft slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder” 

 

 

 

Folkhemmet Sverige

Läs vårt partiprogram om den politik som vi helhjärtat står för.

SLÄNG INTE BORT DIN RÖST

Det är dags att på allvar försöka åtgärda det faktum att Sverige har gått in i en återvändsgränd i vilken politikerna förbrukar enorma resurser utan att problemområdena i samhället som skola, vård, omsorg, försvar, rättsväsende, integrationen med mera nämnvärt förbättras – snarare tvärtom, de flesta utvecklingskurvor åt fel håll.​

Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med nya spelregler för politiken. Spelregler som dels kan ge fler genomtänkta beslut och dels en större personlig ansvarighet hos politikerna. Läget är allvarligt men inte hopplöst. Det är hög tid att påbörja resan mot genomgripande svenska reformer som löser systemfel utifrån ett holistiskt synsätt – vilket kräver att man tänker nytt inom politiken.​

Läs vårt förslag på hur vår konstitution (grundlagen) bör reformeras för att säkra demokratin … klicka här

”Land måste med lag byggas”


Donera till vår valfond:

  • Swish 1234613550

  • Bankgiro 5098-4129

Folkhemmet Sverige