Bakgrund till varför Folkhemmet Sverige behövs

.
​​Folkhemmet Sverige ställer upp i riksdagsvalet och utmanar därmed de etablerade politikerna med nytänkande, kompetens och livserfarenhet.  Partiet startade för att de etablerade partierna inte lyssnar på folket, inte bryr sig om folkets intressen och för att det idag saknas ett alternativ till den likartade politik som ”8-klövern” (dagens riksdagspartier) står för.

Sverige styrs idag till stor del av ”lekmän” som gjort politisk karriär, som saknar den kompetens och den erfarenhet som krävs för att styra och leda landet – och resultatet blir därefter (systemfelen består och helhetsperspektiv saknas). Lekmän som prioriterar sin karriär är lätta byten för professionella lobbyister – som ofta företräder globala särintressen som i praktiken idag styr landet över folkets huvud.

Folkhemmet Sverige vill återinföra folkets inflytande och makt över hur landet ska styras – vilket kallas demokrati och det finns ett färdigt väl genomarbetar förslag som kan läsas i bokform på hur detta kan ske.

  • Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingenadlibrisbokus

Folkhemmet Sveriges politik gynnar ALLA medborgare​​, men kanske främst de medborgare som idag är särskilt satta på undantag som pensionärer, kvinnor, sjuka och personer med speciella behov, och terapeuter.

Hjärtefrågor är att rädda vården och att kvalitetssäkra vården, utvidga valfriheten med Integrativ Medicin och införa BOT-avdrag som halverar kostnaden hos terapeuter, tandläkare och veterinärer, att öka tryggheten (uppdatering av hela rättskedjan och att pensionärerna som byggt landet ska få en bra pension (en skattefri Enhetspension på 16.000 – 20.000 kronor per månad). Folkhemmet Sverige vet hur detta kan ske och hur det ska finansieras.

Självklar har Folkhemmet Sverige även en politik för hur vi ska kunna tackla utmaningen med immigration och integration på ett humant och kostnadseffektivt sätt. Folkhemmet Sveriges program kommer att vända dagens katastrofala politik till något positivt för både för de immigranter som är beredda på att anstränga sig för att integreras i det svenska samhället och positivt för svenska medborgare. De som däremot kommer hit för att leva på bidrag eller brott ska utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing). Läget är allvarligt – men inte hopplöst om vi agerar NU (varför valet 9 september är mycket viktigt).

BOT-avdrag halverar kostnaden när du besöker din terapeut, din tandläkare eller en veterinär (Folkhemmet Sverige utvidgar BOT-avdraget till att även omfatta tandläkare och veterinärer). Vem vill betala dubbelt?

Samtliga pusselbitar ska ingå i den offentligt finansierade vården och inte enbart ”skolmedicin” som idag har monopol på våra liv och skattepengar. Omedelbart vill Folkhemmet Sverige införa ett BOT-avdrag som skulle halvera kostnaden hos terapeuter inom Integrativ Medicin – och halvera kostnaden hos tandläkaren och hos veterinären om din fyrbenta livskamrat behöver vård. Det är orimligt att privata skattade pengar fullt ut ska beskattas en gång till och BOT-avdrag är en vinstaffär även för samhället i form att förbättrad folkhälsa plus att belastningen på sjukvården minskar.

Klicka på bilden nedan för att förstora den ↓

Resultatet av nuvarande politik är en katastrof med en vård, omsorg, skola och trygghet som befinner sig i fritt fall.​ Samtliga av dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik (med små variationer) varför det behövs ett alternativ för de medborgare som tycker att Sverige är på fel kurs. Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti som värnar alla samhällsgruppers intressen och var placerar man sunt förnuft och kompetens på vänster-höger-skalan?

​​Folkhemmet Sverige är partiet med stort hjärta fyllt med kärlek mot alla människor, djur, växter och miljön. Men det hindrar inte att man kan bedriva en klok sakpolitik. Den politik som dagens riksdagspartier (”8-klövern”) bedriver ger ett hjärtlöst resultat som skadar både människor, djur och miljön (vi uppfattar att Folkhemmet Sverige är det enda riktiga miljöpartiet – i akt och handling).

Det går nu snabbt utför inom viktiga områden i Sverige – inom skolan vad gäller uppförande, ordning och resultat, långtids- och invandringsarbetslösheten, bostadsbristen, den grova brottsligheten, bristande försvarsförmåga, en polis med rekordlåg uppklaringsprocent, alla skandaler där tjänstemännen eller politikerna aldrig ställs till svars utan tvärtom belönas med fallskärmar samt en vård och omsorg som fungerar allt sämre. ​

Småföretagarna (vår jobbmotor) går på knäna av alla lagar, all onödig administration och alltför höga skatter. Sveriges skattetryck är nu så högt att ökade skattesatser kommer att leda till mindre skatteintäkter (vi har passerat högsta punkten på ”Lafferkurvan”) vilket innebär att dagens politik nått sin vägs ände. Nu krävs ett nytänkande om vi ska kunna rädda välfärden.


.”Laffer” kurvan visar att om politikerna har bestämt en för hög skattesats
så MINSKAR skatteintäkterna och när allt går i skatt (100%) så får staten
in noll kronor i skatt – vilket är en självklarhet. Det innebär att om dagens
politiker höjer skatterna ytterligare så MINSKAR skatteintäkterna – vilket
i klartext innebär att dagens politik har nått sin vägs ände.

Det krävs en fördjupad demokrati med ökat personligt ansvar för politiker och tjänstemän, vilket skapar kompetenta och mer genomtänkta beslut. Sverige behöver en uppdatering av regelverket (lagen) och därefter en omstart. Partiet Folkhemmet Sveriges handlingsplan hjälper såväl människor som företag att utvecklas och förverkliga sina drömmar i ett Sverige som kännetecknas av trygghet, ärlighet, öppenhet, frihet, demokrati samt varaktiga, förnybara, hälsosamma och ekologiska lösningar. Nu finns det äntligen en parti som man helhjärtat kan rösta på i riksdagsvalet 9 september 2018 – som gör skillnad i akt och handling.


Tänker du slänga bort din röst på en dålig politik?

Varför inte istället lägga sin röst på ett parti som värnar det goda som byggt landet på samma gång som partiet ligger i framkant när det gäller att ta fighten om morgondagens jobb och välfärd?

Folkhemmet Sverige är ett kärleksfullt parti präglat av kompetens och livserfarenhet. Att ha ett stort hjärta är dock inget hinder för att bedriva en pragmatisk politik som ger ett bra slutresultat. Dagens lekmän till politiker vill sannolikt väl, men bristen på kompetens resulterar i ett kallt och kärlekslöst resultat som hårt drabbar medborgarna. Varför röstar så många på denna politik?

Varför lägga din röst på EN fråga?

Nu när du kan få hela paketet med en pragmatisk helhetspolitik baserad på kompetens och sunt bondförnuft i medborgarnas och folkhemmets tjänst! Varför inte parallellt få kontroll på immigration / integration, rädda vården och tryggheten på samma gång som vi räddar jordbruket och pensionerna? Allt hänger ihop som ett gigantiskt spindelnät och det går inte att ändra på del utan att det påverkar även andra delar.

Vi gjorde ett tankeexperiment år 2004 och placerade hela befolkningen på ett tåg och alla förstår att hela tåget stannar om loken stannar. Det är också lätt att förstå att vagnarna är viktiga för att t.ex. förse näringslivet (”loken”) med kompetenta och friska medarbetare för annars stannar loken till slut – vilket innebär att skolan och vården måste fungera.Sverigetåget – en grundkurs
om att alla delar i ett samhälle är viktiga och beroende av varandra  … klicka här

Att rösta på en politik som skadar landet och dess medborgare är dubbelfel – dels stöder man då en felaktig politik som allvarligt skadar landet och dels underlåter man att stödja en politik som skulle få hela Sverige att blomstra. Ju fler röster Folkhemmet Sverige får – ju mer kan vi påverka politiken i rätt riktning.


.