Riksdagskandidat?

Upprop! Vi uppmanar nu alla som registrerar sig som medlem i partiet att stödja registrering av partinamnet (kostar ett frimärke) OCH de som känner sig manade, som vill och som tror sig kunna göra en insats för en bättre politik  – att också anmäla sitt samtycke...

Videos om Folkhemmet Sverige

Medlemsinitiativ Vi tackar för ett inspirerande medlemsinitiativ – en medlem har på eget initiativ producerat videos som beskriver Folkhemmet Sveriges politik. Partiprogrammet är unikt bra – men vad hjälper det om väljarna inte vet om att partier...

Globalisternas girighet och maktbegär orsakar misär

ALLA DAGENS RIKSDAGSPARTER ÄR ÖVERENS OM ATT SUCCESSIVT AVSKAFFA VÅR NATIONELLA SUVERÄNITET – VÅRT LAND Citat: Globalisternas girighet och maktbegär orsakar misär Nästan samtliga ledande svenska politiker inom det styrande etablissemanget bekänner sig idag till...