ALLA DAGENS RIKSDAGSPARTER ÄR ÖVERENS OM ATT SUCCESSIVT AVSKAFFA VÅR NATIONELLA SUVERÄNITET – VÅRT LAND

Citat:

Globalisternas girighet och maktbegär orsakar misär

Nästan samtliga ledande svenska politiker inom det styrande etablissemanget bekänner sig idag till det vi kallar nyliberalismen och dess globalistiska ideologi. Det övergripande målet för den förda politiken som alla bekänner sig till är strävan efter maximal BNP-tillväxt. Att BNP bara är ett mått på aktiviteten i ekonomin och inte på nyttan, bryr man sig inte om. Man lever med föreställningen av stigande BNP innebär högre levnadsstandard för alla. Jag skall här visa ett exempel på att detta inte alls stämmer.

Mest uttalat är stödet från Liberalerna och Centern, men även Moderaterna och Socialdemokraterna sluter upp bakom dessa idéer. Övriga partier i sjuklövern stödjer globalismen utan att de själva förstår det. Jag har tidigare här, här och här redogjort för hur större delen av våra partier kastat sina historiska värderingar överbord och ställt upp bakom de stora globala företags- och bankintressena.

Mot denna bakgrund kan det inför valet vara intressant att närmare granska denna ytterst framgångsrika ideologi som under senare decennier kommit att dominera den förda politiken i världen … läs mer

Avslutas med.

Pratet nu från svenska socialdemokrater om att miljardärerna skall få bära en större skattebörda är givetvis bara hetluft. Så länge man ställer upp på den globalistiska agendan är det inget man kan göra. Åtgärder som på något sätt inskränker miljardärernas ekonomiska villkor leder ju med dagens globala politik, ofelbart till att de flyttar sina pengar. Så det enda socialdemokrater och vänsterpartister får kvar är att på samma sätt som tidigare, sätta åt äldre människor i medelklassen som efter ett långt liv betalat sina bostäder och därmed samlat en liten förmögenhet.


KOMMENTAR

Nu finns det äntligen ett ALTERNATIV till den DESTRUKTIVA politik som hela ”8-klövern” (dagens riksdagspartier) står för och det är det nya … Folkhemmet Sverige (som ställer upp i riksdagsvalet).

Kommentera gärna på: