EN SKOLA I SÖNDERFALL

. Skolan ska reformeras för att återigen bli av världsklass Ett enhetligt, likvärdigt och statligt styrt utbildningsväsende ska göra upp med det kaos av kommunalt styrda skolor av varierande kvalitet, privat skolverksamhet och privata lösningar som fått resultaten för...