Dagens pensionssystem är ojämlikt och orättvist

Nedanstående exempel visar hur snett nuvarande pensionssystem slår. Anledningen är att pensionen baseras på livsinkomst och det innebär att låginkomsttagare knappt får mer än om de inte arbetat alls, medan höginkomsttagare har fått en otillbörlig gräddfil, finansierad...