Trygghet, för alla kvinnor, är en förutsättning för jämställdhet.
.

Upp till kamp mot otryggheten

Ledare. Att mycket av fokuset på Internationella kvinnodagen ligger på lika utfall framför lika rättigheter, samtidigt som allt fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott, borde oroa alla som värnar om ett jämställt samhälle.

Läs mer … GP 2019-03-08

Citat: Jämställdhet handlar inte om exakt lika fördelning av allt. Jämställdhet handlar om att åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem man har fötts till. Om att få sina val respekterade, även när dessa avviker från den för stunden rådande normen. Men inget av detta är något värt om allt fler kvinnor är oroliga över att utsättas för övergrepp. Jämställdhet, liksom det mesta annat av värde, behöver byggas från grunden för att bestå. Upp till kamp, javisst, men blunda inte för den riktigt ojämställdheten.

– – –

KOMMENTAR

Ovanstående är något som våra makthavare konstigt nog inte begriper – de ger av någon någon underlig anledning uttryck för att 50/50 är maximal jämställdhet och maximal valfrihet för alla i alla lägen. Hur tänker de då?

Vi måste nu försvara det sunda förnuftet och vår egen valfrihet – OCH vi måste ta kampen på riktigt mot en accelererande brottslighet om vi vill känna trygghet i framtiden. Talet 50 % har blivit en dogm – ett religiöst tal för de som inte begriper bättre än så. Partier som styrs av dogmer kräver att alla inom partiet agerar enligt gällande dogm, om man inte vill bli utstött och förlora sitt jobb inom politiken. Dags att spränga denna trossats, denna dogm.

Partiet Gula västarna är kliniskt rent vad beträffar dogmer och frågan är var man placerar kompetens och sunt förnuft på vänster-höger-skalan? Gula västarna har bildat en ny kompetens- och kvalitetsklass inom politiken – med fokus på folkets bästa och på RESULTAT.


.
ÄR DU EN VIKING SOM AGERAR FÖR ATT FÖRSVARA DIN OCH DINA BARNS TRYGGHET OCH VÄLFÄRD – ELLER … ?

NU kan du protestera redan i EU-valet mot dagens politiker som sviker sina egna medborgare. Det kostar bara ett frimärke och du gör det därtill anonymt – för att säkerställa att det finns ett bra alternativ att rösta på i EU-valet 23-26 maj 2019. Läs programmet (tar 3 min) och fundera på hur många punkter som ”ditt parti” får godkänt på (någon?) … Program på 3 min

Hem sidahttp://gulavästarna.se/

Blankett att fylla i och skicka i ett frankerat kuvertPDF (plats får 5 underskrifter per blankett)

Om medvetna medborgare som är röstberättigade skriver på och skickar in idag så skulle vi rasande snabbt nå upp till 1500 underskrifter och det enda du stöder är en namnregistrering. Sedan tror vi att du även väljer att röstar på Gula Västarna i EU-valet 23-26 maj – men det är något som du bestämmer på valdagen efter att ha läst igenom olika partiers program (Gula västarna kommer att förtydliga sitt program innan valet).

Först när de institutionaliserade politikernas makt hotas bryr de sig och folkets röst på sociala medier som Facebook struntar de tyvärr blankt i. Deras primära fokus verkar vara den egna karriären – medan folkets ve och väl är sekundärt. Nu måste folket organisera sig.

AGERA IDAG. Allt att vinna (din framtid) och det enda du investerar är ett par minuter och ett frimärke. Även ”ditt parti” kan gynnas av att Gula västarna får ett politiskt inflytande då partiet självklart kan samarbeta och kompromissa med alla partier i de sakfrågor där det föreligger en samsyn på problematiken. Det som räknas är resultatet. Blankett >>> PDF

Trygghet NU och trygghet även på ålderns höst. Nästan alla blir vi en dag pensionärer och även då är trygghet värdefullt i form av tillgång till rättstrygghet i vardagen (man ska våga gå ut), en fungerande omsorg och i en pension som det går att leva på. Även här blir vi grundlurade av våra politiker och nu är det hög tid att protestera mot vanskötseln av landet och våra tillgångar – redan nu i EU-valet kan vi sända en signal om att NU RÄCKER DET.

  • ”Vi har alla blivit lurade”Senioren

Vi har de politiker, den trygghet och den välfärd en majoritet har valt (”som man bäddar får man ligga” brukar det heta). Trygghet är främst en politisk fråga och frågan är varför de politiker som ställt till det får fortsätta med att ställa till det?

.
Dela gärna
– tryck på en knapp längst upp för att dela på Facebook, Twitter eller VK.