.
EN VIKTIG INSIKT

Vi (team Folkhemmet Sverige) har efter tusentals möten och kontakter under hela 2000-talet kommit till insikt om att dagens politiker och myndigheter INTE går att påverka och det spelar ingen roll hur mycket lidande som undviks, hur många liv som kan räddas eller om hundratals miljarder kronor sparas. DE BRYR SIG INTE VARFÖR DE MÅSTE BYTAS UT.

Vi startade ett ”folkhälsouniversitet” på nätet (http://www.kostdemokrati.se) för att utbilda och informera folket om främst kost, hälsa och demokratifrågor – och det var också tänkt som en plattform i våra försök att påverka våra myndigheter och våra politiker. Det går dock INTE att påverka dagens makthavare då de helt och hållet styrs av andra särintressen än folkets och landets bästa (och om de inte lyder så riskerar de sina jobb).

Politisk oförmåga hos 7-klövern när det gäller immigration och integration har lämnat ”öppet mål” för SD som blivit ett av våra större partier bara genom att vilja begränsa invandring och genom att beskriva verkligheten.

Att fri immigration i kombination med generösa bidragssystem utan krav på motprestation leder till systemkollaps förstår ju även en femteklassare (det som är märkligt att 7-klövern ännu inte förstår det folket ser).

För övrigt har SD en liknande politik som 7-klövern så de får ingå i samlingsbegreppet ”8-klövern” som Folkhemmet Sverige nu utmanar i alla väsentliga frågor.

Så varför nöja sig med EN fråga när du kan få hela paketet? Ska vi nöja oss med att lösa immigrationsfrågan och låta vården, rättsväsendet och pensionerna kollapsa? Är jobb, skola, bostad, omsorg,välfärd, demokrati och trygghet värt att värna?


.
OBS! Fem saker du bör känna till innan du röstar i valet 2018
.

DEBATT. Torbjörn Carlsson listar fem känsliga områden som politikerna inte vill adressera trots att  de är av görande betydelse för Sveriges framtid. Oinsatta skeptiker menar att frågorna är ickefrågor, men insatta experter menar ofta motsatsen, anser Carlsson. De känsliga områdena är: bankernas skapande av pengar ur intet, odemokratiska toppmöten, anledningen till kriget mot terrorismen, oreglerad 5G och  sanningar  om klimatförändringarna.

Viktigt att läsa INNAN valet imorgon 9 september …. klicka här

– – –

Kommentar på NewsVoice:

Det tämligen okända lilla partiet “Folkhemmet Sverige” har ett partiprogram av vilket det klart framgår att man har genomskådat det nuvarande systemet.

Man vill bygga ett samhälle baserat på en ny grundlag, utträde ur EU, att Sverige är självförsörjande, att bankernas, de multinationella bolagens och statens inflytande begränsas, mm. Mycket intressant men partiet är för litet för att komma in i riksdagen i detta val … https://folkhemmetsverige.se/

Hela partiprogrammet finns härPDF

Åtminstone tre av punkterna i Torbjörn Carlssons artikel ovan adresseras tydligt i partiprogrammet:
– Punkt 1 (hur bankerna skapar betalningsmedel): Adresseras direkt på sid 17.
– Punkt 3 (kriget mot terrorismen): Hela den globala krigsteatern tas upp på sid 9-11.
– Punkt 5 (klimathotshetsen): Tas upp på sid 39.

– – –

VÅR KOMMENTAR: Självklart tar vi även strålning på fullt allvar och tänker göra våra skolor fria från wifi och uppkopplade mobiltelefoner under lektionstid (som Frankrike redan gjort) och vi står för full öppenhet mot folket som ska vara med att bestämma hur landet ska styras och ledas, bland annat genom beslutande folkomröstningar enligt schweizisk modell som är en del i den uppdatering av grundlagen vi föreslår.

Vi har dock inte hunnit med att dokumentera allt i vårt program ännu (se kompletteringar på hemsidan som kompletterar partiprogrammet).


.
Folkhemmet Sverige – Diskutera partiets valfilm 2018
.

NewsVoice fortsätter med att presentera partiernas valfilmer för 2018. Här kommer partiet Folkhemmet Sverige, ett litet och nystartat parti med ett partiprogram med åsikter som hämtat inspiration från vänstern, mitten och högern.

Folkhemmet Sverige anser att de lyckats skapa det perfekta partiprogrammet som bör attrahera alla: svenskar, invandrare, företagare, socialister eller vad du än vill kalla dig själv.

Folkhemmet Sverige har skickat in en artikel om vad de vill >>> https://newsvoice.se/2018/09/folkhemmet-sverige-valfilm-2018/


.
OM DU VILL HA EN FÖRÄNDRING MÅSTE DU RÖSTA PÅ EN FÖRÄNDRING

Imorgon är det enkelt att göra uppror mot den funktionella dumhet som idag leder och styr landet – där nu snabbt en avsaknad av en migrationspolitik underminerar vår välfärd och vår trygghet, där vård har ersatts av vårdköer och där rättsväsendet inte längre förmår upprätthålla tryggheten, där skolan förfaller, vår landsbyggd läggs ner och pensionerna urholkas. Nu kan du enkelt med två ord imorgon vända på denna utveckling – eller välja att gilla läget genom att lägga din röst på något av dagens riksdagspartier.

Varför lägga din röst på EN fråga när du kan få hela paketet?

Men du måste stava rätt. Tänk att Sveriges framtid kom att hänga på att tillräckligt många medborgarna stavar två ord 100 % korrekt … klicka här


.
Folkhemmet Sverige versus SD

SD har blivit ett stort parti på EN fråga – vilket inte imponerar för det begriper ju de flesta medborgare att vi inte kan välkomna alla världens ekonomiska immigranter, vilket i kombination med en integration som inte fungerar slutar med en katastrof. Det märkliga är att 7-klövern genom att inte fatta har erbjudit SD en enkel ”walkover” seger. För övrigt är SD av samma skrot och korn som de övriga partierna i alla andra frågor – som också MÅSTE lösas om vi inte ska krascha

Är det SD´s värdegrund som har lyst igenom vid några tillfällen? Incidenter som borde stämma till eftertanke:

 • SD-ordföranden: ”Kommer gräva ner dig i en garderob” … klicka här
 • Jimmie Åkesson sjunger nidvisa om mordet på Olof Palme … klicka här
  .

Värdegrunden är det viktigaste när man väljer parti då all sakpolitik utgår ifrån och är förankrad i värdegrunden. Sakpolitiken kan förändras över en natt om den inte är förankrad i en sann värdegrund.

Jimmie Åkesson är en skicklig politiker, men kanske inte hoppet för Sverige då det inte räcker att lösa ETT problem. Och frågan är vem de ska de tysta och ”gräva ner” när partiet kommer i absolut maktställning?

VAD VÄLJER DU?

Det finns många skäl att inte rösta på SD och istället välja ”Folkhemmet Sverige” som sitt parti för framtiden (och man kan byta ut ”SD” nedan mot ”AfS” för de bedriver i stort sett samma politik).

 • SD slirar på målet när det gäller EU och vill ha ”en omförhandling” dvs. de vill vara kvar i EU. Folkhemmet Sverige vill lämna EU.
  .
 • SD slirar också på målet om Nato och har stora motsättningar i den frågan. Folkhemmet Sverige vill ha fullständig alliansfrihets- och neutralitetspolitik. SD har ingen plan för hur ett verkligt starkt försvar ska byggas. Det har Folkhemmet Sverige.
  .
 • SD är för GMO (!) och därmed för giftjordbruk och stordrift med hjälp av olja och konstgödsel. Folkhemmet Sverige säger blankt nej till detta och vill ha ekologiskt jordbruk med djurhållning och helst gräsbetesdrift. Hela landet ska brukas och Folkhemmet Sverige vill göra det möjligt att leva på familjejordbruk.
  .
 • SD ifrågasätter INTE läkemedelsindustrins styrning av vården och INTE heller Livsmedelsverkets kostråd (som fördubblat fetma och trefaldigat diabetes på bara 20 år). Det gör Folkhemmet Sverige som vill befria Livsmedelsverket från uppdraget att ge ut kostråd (något annat vore ju vansinne).
  .
 • SD förespråkar inte bankreform och ifrågasätter alltså inte bankernas makt. Det gör att de måste hantera en liten budget, som inte räcker till den återuppbyggnad av landet som krävs. De riskerar också att behöva lösa ut dessa banker med skattemedel när de krisar. Folkhemmet Sverige skulle låta dem gå i konkurs. I Folkhemmet Sveriges system finns ett statligt banksystem som sköter allt.
  .
 • SD har ingen verklig politik för landsbygden och inte heller för staden. Det har Folkhemmet Sverige som tänker se till att hela landet får goda förutsättningar att leva och blomstra.
  .
 • SD har övergett pensionärerna – medan Folkhemmet Sverige vill ha en rundligt tilltagen skattefri enhetspension på 16.000 – 20.000 kronor per månad, lika för alla … https://folkhemmetsverige.se/enhetspension/
  .
 • Folkhemmet Sverige är inte belastade av en främlingsfientlig historik.
  .
 • Folkhemmet Sverige har ett färdigt förslag (”Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen”) på hur grundlagen ska uppdateras för att säkre demokratin och för att stärka folkets inflytande – bland annat genom beslutande folkomröstningar enligt schweiziskt modell och återinförande av tjänstemannaansvar. Detta medan riksdagspartierna fortsätter med att lagmässigt underminera vår demokrati.

  Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingenklicka här

 • Folkhemmet Sverige. När det gäller att vi måste reglera och kontrollera immigrationen har Folkhemmet Sverige en rätt likartad syn på problematiken, men det är också den enda likheten … https://folkhemmetsverige.se/migrationsfragor/
  .
 • Folkhemmet Sverige har ett mer kraftfullt integrationsprogram än SD, som verkar sakna en integrationspolitik. Citat från ”SD-toppen: Vi är fortfarande emot integration” … SvD
  .
 • Folkhemmet Sverige vill stänga gränsen för fri invandringen, tiggeri ska förbjudas och immigranter som begår brott ska utvisas (och eventuellt straff ska avtjänas utomlands).
  .
 • Folkhemmet Sverige har ett program som kommer att minimera brottsligheten genom att revidera och uppdatera hela rättsväsendet – till skillnad från 8-klöverna som verkar satsa på en fördubbling (de ropar i kör ”fler poliser och strängare straff” och har så gjort under flera decennier – utan resultat). Det är resultatet som räknas.
  .
  Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk – och i det här fallet är alla länkar ”svaga”.

Imorgon söndagen 9 september väljer du din och dina barns framtid – och du får det du väljer.


Ångrar du din förtidsröst? Så gör du för att ändra dig.

Allt du behöver när du ångerröstar är att gå till din vallokal och visa upp din id-handling. I vallokalen behöver du inget röstkort. Det räcker med att du kan identifiera dig med någon form av legitimation så hittar de dig, om du är på rätt plats. Läs mer … Metro