Svensk politikermentalitet (i riksdagen)

Klicka på bilden ovan eller här för att se fortsättningen


Antalet anlagda skolbränder ökar kraftigt

2018-08-20

Svenska skolor brinner. Antalet bränder ökar och allt fler av bränderna är anlagda. Det är bara en tidsfråga innan det sker en dödsbrand. Enligt de uppgifter vi fått har Sverige den största andelen anlagda skolbränder i världen, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen till TT.

Allt fler svenska skolor brinner. 2017 brann 667 svenska skolor, av dem var 429 anlagda (i snitt mer än 8 varje vecka). Och antalet anlagda skolbränder har ökat med nästan 50 procent de senaste två åren. Kostnaden beräknas årligen till uppåt en miljard kronor. Det visar en ny kartläggning från Brandskyddsföreningen, som nu uppmanar landets riksdags- och kommunpolitiker att agera för att vända utvecklingen.
.
Anders Bergqvist tycker det är anmärkningsvärt att frågan ännu inte tycks ha nått den politiska nivån. Siffrorna är oroväckande. Tyvärr verkar det här betraktas som normalt, säger Anders Bergqvist.

Större problem

Han menar att bränderna är ett symtom på ett större samhällsproblem. Skolan som institution är otroligt viktig. Det här är en indikator på att ungdomar inte respekterar skolan och att man känner att man inte passar in. Med viss tvekan jämför han med skolskjutningar.

Läs hela artikeln … Corren.se


2006 – ”Det vilda har inga ord” skriver Tomas Tranströmer i en dikt.

Publicerat i DN 2006-11-14 (vad har politikerna gjort sedan dess?)

Raden har inspirerat författaren Mats Wahl till boktiteln ”Den vilda drömmen” (Brombergs). I boken resonerar han bland annat kring skolans struktur, pedagogiska ledning och lärares förhållande till regler och gränser. Han berättar om skolledare och lärare som gett upp och barn som slår larm bland annat genom att tända på i papperskorgar, på toaletter och i korridorer.

Citat:

”Larmspiralen” kallar han en lista han gjort över trettio olika sorters kränkningar från de till synes oförargliga till de allvarligt kriminella. Listan börjar med ”fniss eller suckar när någon yttrar sig” och slutar med ”mord” (eller anlagda bränder – vår kommentar) . Om skolan sätter stopp för de små kränkningarna uppstår inte de allvarliga, är hans övertygelse.

Hans uppfattning är att skolan skulle få större arbetsro om lärare och övrig skolpersonal verkligen tog itu med alla de små kränkningarna och aldrig sopade dem under mattan, till exempel vid varje tillfälle satte stopp för ”fniss när någon yttrar sig” . Men skolans värld har förändrats de senaste decennierna.

– Många skolor belastas i dag med uppgifter som ligger vid sidan av kunskapsförmedling, sådana som egentligen skulle skötas av behandlingsinstitutioner med särskilt utbildad personal.

IS THIS FINE … ?

De senaste månaderna har flera skolor bland annat i Stockholmstrakten brunnit ned. Men brandincidenterna dagtid är mångdubbelt fler. I en snabbenkät som Svenska brandskyddsföreningen gjort åt Dagens Nyheter svarade femtiotvå kommuner. De hade sammanlagt haft 114 anlagda skolbränder och 856 automatlarm från skolor hittills i år (DN 2006-11-14).

VAD HAR ANSVARIGA POLITIKER GJORT SEDAN 2006?

På Skolverket svarar pressekreteraren mycket kortfattat på frågan om var man kan hitta inspektionsrapporter om bränder på verkets hemsida. ”Det finns inga. Det tittar vi inte alls på” , säger hon och hänvisar till Sveriges kommuner och landsting. Där är svaret detsamma.

Varje brandkårsutryckning kostar några tusenlappar för en skola. Där­emot vet ingen vilket pris inblandade elever och lärare betalar när undervisningen avbryts och skolan utryms. Efter brandkårens besök ska eleverna gå tillbaka in i skolan och fortsätta sitt arbete. Hur mår de då?

Källa … DN (2006-11-14)


VÅR KOMMENTAR

Januari 2016 publicerade vi (teamet bakom Folkhemmet Sverige) ett inlägg om skolbränderna – satt i ett sammanhang. Facit är att dagens riksdagspartier inte bryr sig eller så saknar de kompetens – varför de behöver bytas ut.

Då trodde vi fortfarande att våra riksdagspartier gick att påverka – men nu VET vi att de går inte att påverka och det spelar ingen roll om vi står för både kunnande och genomförande och det spelar ingen roll hur stort lidande vi besparar patienter (inom vården) och det spelar ingen roll hur många miljarder vi sparar – DE BRYR SIG INTE. Det beror på att de får sina skattepengar oberoende av RESULTATET som de själva åstadkommer. De bryr sig inte om vårdköerna ökar eller om skatterna höjs – det de i första hand bryr sig om är att deras karriärer inte skadas och bästa sättet att undvika att göra fel är att göra INGENTING som kan kritiseras och att

Citat:

Under förutsättning att vi klarar integrationen och klarar att bekämpa brottslighet så kan invandring vara en tillgång. Problemet är dock att vi sedan lång tid tillbaka har varit och vi är fortfarande urusla på både integrering och på att öka tryggheten – på grund av att ansvariga politiker inte gjort sitt jobb. Detta drabbar alla parter och gynnar endast kriminella element. Frågan är hur snabbt vi kan vända denna utveckling – det brinner ju i knutarna, Nästa fråga är om dagens politiker är kapabla – vilket de bevisligen inte är (för då hade det inte sett ut som det gör idag). Det behövs således nya krafter – med förmåga att attackera alla problemområden parallellt.

Folkhemmet Sverige har ett program för att i akt och handling åtgärda problemen i skolan OCH för att öka tryggheten genom att minimera kriminaliteten på riktigt. Vilket annat parti har det? Facit på regeringens och Alliansen oförmåga har vi redan.


GODHETSAPOSTLAR ELLER FOLKETS FIENDER? DU VÄLJER!

DAGENS RIKSDAGSPARTIER UTGER SIG FÖR ATT VARA ”GODHETSAPOSTLAR” – MEN AGERAR ISTÄLLET SOM FOLKETS FIENDER I AKT OCH HANDLING. VARFÖR FÅR DE SÅ MÅNGA RÖSTER?

FOLKHEMMET SVERIGE UTMANAR ALLA RIKSDAGSPARTIER I ALLA FRÅGOR – ÄVEN SD I DERAS ENDA FRÅGA (migrationsfrågan). OM DU VILL HA EN FÖRÄNDRING MÅSTE DU RÖSTA FÖR EN FÖRÄNDRING (släng inte bort din röst).

Om du stöder utvecklingen som Joakim Lamotte beskriver nedan så har du åtta riksdagspartier att välja bland – och sedan får du träna på att gilla läget som du valt.

Joakim Lamotte säger på slutet att ”vi ska rikta vår ilska mot de som ligger bakom brotten ELLER mot politikerna – för i grund och botten är det deras fel”.
.
Nu krävs det bara två ord 9 sept i riksdagsvalet för att byta ut den funktionella dumhet som styrt landet de senaste decennierna – som vi nu ser resultatet av i vår vardag (en verklighet som inte längre kan döljas). Observera att Folkhemmet Sverige måste stavas korrekt enligt nedan för att räknas, två ord utan bindestreck och bägge orden börjar med stor bokstav.


KOMMENTERA OCH DELA GÄRNA

PS.
Tre regeringar i rad slog tillsammans sönder
Sveriges beredskap … klicka här