Den stora frågan är om Du är tillräckligt ”chockad och förbannade” för att byta ledning (parti) – eller nöjer Du dig med att knyta näven i fickan och sedan fortsätter Du att rösta på den regering och den Allians som ställt till det?
.
Frågan är hur Du tänker då?
,
Ungefär som att anställa räven för att vakta hönshuset och känna sig trygg med det valet (tryggheten ligger i att göra man brukar göra och som andra gör – hur tokigt det än är).

Senaste exemplet på en utveckling som eskalerar är att ett hundratal bilar brinner under samma dygn. Denna utveckling kommer att okontrollerat eskalera tills folket byter politisk ledning.

 • Misstänkt för bilbränderna gripen i Turkiet … GP
 • Elva olika adresser – 89 förstörda bilar … GP
 • Två anhållna efter bränder i Göteborg … GP
 • Fem bilbränder i Västsverige under natten … GP
 • Redan 2016: Boende: ”Har polisen tappat kontrollen?” … SVT

SVERIGE (”TRYGGHETSNARKOMANERNAS” LAND) HÅLLER PÅ ATT BLI ETT EXTREMT OTRYGGT LAND PÅ GRUND AV DEN INKOMPETENS OCH DEN ”FUNKTIONELLA DUMHET” SOM PRÄGLAR DAGENS RIKSDAGSPARTIER (”8-KLÖVERN” – DÄR SAMTLIGA STÅR FÖR UNGEFÄR SAMMA POLITIK).

Varför röstar folket bort sin trygghet – sitt land? Folkhemmet Sverige har ett program för att återställa tryggheten och för att stärka demokratin – så nu ligger valet om framtiden i dina händer 9 september … klicka här

De sanningar som teknologi doktor Lars Bern framför är inget nytt utan det har eskalerat under flera decennier utan att vare sig politiker eller medborgare brytt sig. Förhoppningsvis har det nu blivit så tydligt att folket har förstått att vi måste byta politik för att inte tryggheten och välståndet ska krascha – och nu finns det äntligen ett ALTERNATIV med en politik som adresserar alla de utmaningar som Lars Bern tar upp under intervjun. Det är naivt att tro att de som ställt till det också klarar av att ställa allt tillrätta igen (deras förmåga har vi ju facit på).


RESULTATET AV 8-KLÖVERNS POLITIK HAR VI REDAN FACIT PÅ

Att tryggheten och välfärden är på fallrepet är inget nytt – utan det har pågått under decennier utan att vare sig Alliansen eller nuvarande regering (S+MP) gjort ett dyft för att förhindra denna utveckling.

Vi (som nu startat Folkhemmet Sverige) har haft tusental kontakter (brev, möten, föreläsningar) med ansvariga tjänstemän inom vården, polisen,  med ledande politiker och år 2016 skrev vi just om ett samhälle i upplösning – medan vi fortfarande trodde att det gick att påverka riksdagspartierna.

Hur många vet att det redan då BRANN EN SKOLA OM DAGEN i Sverige? Då brydde sig inte politikerna och idag fortsätter de med det enda de verkar kunna – att prata och debattera medan landet bokstavligen brinner.

År 2016 publicerade vi: Vad är det som händer i Sverige?Kostdemokrati.se

Dagens politiker förstår inte ens att det krävs utrustning för att släcka skogsbränder – de verkar vara faktaresistenta vilket menas att de aldrig lär sig av det som händer och de förmår inte ta in ny kunskap hur välgrundad den är är.

Härdsmälta i den politiska ledningen – medan landet brinner.klicka här

De har t.ex. inte heller ännu förstått att vården lider av allvarliga systemfel och att den häller på att krascha även den – det vet dock medarbetarna inom vården där många idag går på knäna och det vet patienterna som får en kölapp istället för den vård de betalat för via skattsedeln. Det vet även skattebetalarna då varje arbetande svensk i snitt betalar 90.000 kronor per år för vården. För vad? Eliten ser inte vårdköerna för de har privata sjukförsäkringar så de går före hela kön.


IMMIGRATIONSFRÅGAN SKÖTS INTE ALLS – INTE INTEGRATIONEN HELLER

I invandringsfrågan har 7-klövern praktiskt taget bjudit in SD i riksdagen genom att gravt missköta invandringsfrågan (SD kom in i riksdagen på ”walkover”). Folkhemmet Sverige har tagit fram en alternativ invandringspolitik som utmanar riksdagspartierna (läs och bedöm själv).

Migrationsfrågorprogram

Folkhemmet Sverige menar att vi ska lägga oss på samma invandringsnivå som våra grannländer (Danmark, Norge och Finland) vilket innebär att vi skulle tagit emot runt 6.250 invandrare under 2017 och inte 36.500 som regeringen tog emot och som som de menade var ”miniminivå”. Och Folkhemmet Sverige menar att det ska vara riktiga flyktingar och inte ekonomiska immigranter. Gränsskyddet måste stärkas så att vi kan stoppa narkotika och illegala vapen som idag väller in – och stöldgods väller ut (kriminella utländska ligor står för hälften av alla lägenhets- och villainbrott). Våra förtroendevalda politiker gör INGENTING som hämmar denna verksamhet – som idag sker relativt ostört och riskfritt (i värsta fall blir konsekvensen att få tillbringa några månader i svenskt fängelse, vilket inte har någon större avskräckande effekt).

Folkhemmet Sverige menar också att de som medvetet begår brott omedelbart ska utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing). Vi är det enda parti som anser detta – medan regeringen tycker det är OK att t.ex. 4 av 5 våldtäktsman får stanna kvar i Sverige (efter avtjänat fängelsestraff i Sverige).

De som begå allvarliga brott får alltså kost och logi i svenskt fängelse för i snitt 6.000 kronor per dag på skattebetalarnas bekostnad (snittkostnaden inom EU är en sjättedel, tusen kronor per dag). Under fängelsevistelsen lär de sig svenska och kan etablera kriminella nätverk i Sverige med likasinnade inför frisläppandet. Svenska fängelser erbjuder bättre förhållanden än de som erbjuds många av våra åldringar (som t.ex. får betydligt sämre mat). Hur avskräckande är det? Hur rehabiliterande är det? Ett års fängelsevistelse kostar skattebetalarna i snitt 2,2 miljoner kronor per år. Hur resonerar våra politiker?

Folkhemmet Sverige ersätter dagens bidragssystem för invandrare med ”studielån” på samma villkor som för svenska studenter och ett unikt integrationsprogram gör att invandrare har lärt sig svenska och är i riktigt arbete inom två år.

Frågan är om en partiledare får vara hur naiv som helst? Varför erbjuds SD öppet mål genom att sju partier i riksdagen fullständigt struntar i att ta tag i invandringsproblematiken? Varför gör de inget åt den eskalerande brottsligheten? Är det en medveten strategi för att förlora valet och för att därmed slippa ta ansvar?

Hur tänker Centerpartiets Annie Lööf när hon på fullt allvar tror att vi kan ta emot 30 miljoner invandrare (?) när dagens politiker inte ens klarar av att hantera dagens situation! I vilket värld lever våra riksdagspolitiker? Varför röstar medborgarna på dem?


Hur ska då kriminaliteten – såsom t.ex. bilbränder – kunna minimeras på ett humant och kostnadseffektivt sätt?

Vi kan glömma den plakatpolitik som hela 8-klövern (riksdagspartierna) bedriver när de i kör ropar ”fler poliser och strängare straff” – vilket i praktiken innebär något tusental fler poliser på sikt och några månader längre i svensk fängelse. Det bromsar inte ens upp kriminaliteten – som är på väg att ta över samhället.

För att komma upp i samma polistäthet som snittet inom EU skulle vi behöva öka från 20.000 poliser till 30.000 poliser. Men först måste vi se till att ledningen av polisen fungerar och bara här skulle vi kunna minst fördubbla effektiviteten (detta är dock överkurs för samtliga av dagens riksdagspolitiker).


Vad vill Folkhemmet Sverige göra?

Idag kostar hela rättsväsendet 44 miljarder kronor per år (knappt 1 % av BNP som utgör ca 4.600 mkr), varav polismyndigheten står för 22 miljarder (med ungefär 29.000 anställda, varav 20.000 poliser)

 • Rättsväsendet PDF (se budget sid 12)

Folkhemmet Sverige vill inrätta en ”nationell polisstyrka” som ska kunna verka över hela landet vid behov som ska vara stationerad i Norrland, Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna polisstyrka ska uppgå till 40.000 poliser och ska arbeta nationellt och vid behov förstärka den lokala polisen som främst fokuserar på vardagsbrottslighet.Det innebär att vi totalt sett får 60.000 poliser som till stor del ska arbeta förebyggande och patrullera samt rensa upp i de områden som svenska lag inte längre gäller – där bilar brinner, narkotikan flödar och där blåljuspersonal idag blir utsatta för stenkastning.

 • Sveriges utsatta områdenSVT

Detta kommer att kosta runt 30 miljarder kronor extra vilket blir runt 74 miljarder kronor per år för hela rättssystemet eller 1,7 % av BNP. En mycket bra investering med tanke på att kriminaliteten kostar runt 10 % av BNP och denna brottslighet förstör därtill medborgarnas trygghet och livskvalitet. Brottsligheten har tillåtits att utvecklats så till den grad att den nu t.o.m. hotar hela vårt demokratiska samhälle och därför MÅSTE bekämpas på ett sätt som ger RESULTAT.

Folkhemmet Sverige har även ett program för att uppdatera lagar så att de speglar folkets uppfattning, för lagföringsprocessen (åklagare, advokater, domstolar etc.) och kriminalvården. Inget av detta fungerar idag som det ska. Självklar även ett program för försvaret, krisberedskap, jordbruket, skolan, pensionerna m.m. Det ska var tryggt och säkert att bo och verka i Sverige – och det ska vara folkets som bestämmer hur landet ska ledas och styras.


APPENDIX

Professor Arnstberg bjuder på tankar och insikter som speglar vad många medborgare tänker:

”Många svenskar har förstått – men de knyter näven i fickan och de gör inget mer”

”Många svenskar ser att grenen såga av – men inser inte fullt ut att de själva sitter på grenen”

”Att inte tro på nationen är ett undergångsrecept”

”Folkomröstningar är viktiga – och att man följer dem” (som i Schweiz)

”Makten ska utgår ifrån folket – och inte från partierna”

”Idag finns ett förakt för vanligt folk – från många politikers sida”

”Demokrati är den enda anständiga lösningen” (Schweiz är betydligt mer demokratiskt)

”Populistiska betyder demokratiska”

”Politiken ska tillvarata det egna folkets intressen”

”Det är ett bedrägeri mot folket att kalla ekonomiska immigranter för flyktingar”

”Viktigt är att agera (inte bara prata) mot den politiska korrekthetens vansinne”

”Folk måste våga att öppet börja protestera – som måste  landa i ett aktivt motstånd”

AVSLUTNINGSVIS

RÅDET TILL FOLKET: Svenskarna gör som majoriteten ändå gör, stillatigande och oroliga för att säga något som de kan straffas för, ser de sitt samhälle gå i graven. Ja, det är hemskt! Man måste protestera, man måste ta ansvar för det samhälle man lever i och göra sitt bästa för att se till att det överlämnas till nästa generation. Och där är faktiskt de som har ledningen för vårt samhälle INTE folkets vänner. Om folket agerar så har eliten inga medel för att styra detta. Det är när praxis blir att hålla tyst och huka sig, det är då som de har makten och den ska de inte behålla därför att de kör det här samhället i sank, och det går att se hur det går till på område efter område. Det som händer är att vi får ett högskattesamhälle (och vi har redan detta), så högt beskattat som det bara är möjligt samtidigt som ekonomiska åtaganden mot stora grupper i form av bidrag blir så stora att vi inte kan upprätthålla välfärdssamhället. Det leder till att den här välutbildade högre mellanklassen som inte alls är nationalistiskt lagd gärna kan tänka sig att leva i andra länder. Den sticker. Det finns ett begrep för detta och det är ”white flight” och det kommer att accelerera en samhällsförsämring, för de som aldrig sticker är de som lever på bidrag för de har ingenstans att ta vägen, för det finns inget annat samhälle som vill försörja dem.

RÅDET TILL POLITIKERNA: Att försöka bryta den osunda partikulturen som utvecklats därför att dagens politiker är inte styrda av folkviljan, utan de är styrda av sina egna partier. Enda sättet att göra politisk karriär det är att vara lojal mot partiet och här har alltså makten flyttats från det som egentligen är demokratins egentliga väsen till en partikultur. Partier är nästan per definition ideologiska sekter och det är det vi ser konsekvenserna av idag. Så politiska ledare måste på något sätt lära sig att politiker ha sitt ansvar inför folket och det är inte tom retorik för det är det som gäller. Och om det inte gäller har vi förlorat demokratin och det tror jag inte att de politiska ledarna heller egentligen vill att det ska ske.

Vi ska inte knyta händerna i fickorna – utan agera!

Folkligt sunt förnuft slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder.

LEDARE:

 • Teodorescu: Dags att bränna offerkoftanGP
 • Cwejman: Nu behövs handlingskraft och inte känslor från politikerGP

CHECKLISTA

Nu är det enkelt att agera för en bättre politik – helt anonymt dessutom.

Börja med att läsa en kortversion av partiprogrammetklicka här (utskriftsversion)

 1. Stöd registrering av partinamn (kostar ett frimärke) … klicka här
  .
 2. Bli medlem i Folkhemmet Sverige (kostar 120 kr) … klicka här
  .
 3. Rösta på Folkhemmet Sverige (gratis) … klicka här
  .
 4. Klart

KOMMENTERA GÄRNA PÅ I VÅR FACEBOOKGRUPP

Det träd på vars grenar vi all sitter huggs nu ner av antidemokratiska krafter som vill ta befälet över våra liv och vårt land. Nu är det högtid att bli ”CHOCKAD OCH FÖRBANNAD” – men du måste AGERA om det ska bli en förändring. Dagens riksdagspartier har i akt och handling visat att de inte har det som krävs för att åstadkomma denna förändring – utan de går snarare i dessa antidemokratiska krafters ledband.

 • Facebookgrupp ”Folkhemmet Sverige”klicka här

För dig som inte har Facebook så finns vi även på vk.com … klicka här

Dela gärna och här finns FLYERS att printa ut (också en sammanfattning av programmet) … klicka här