.
Folkhemmet Sveriges svar på 18 viktiga politiska frågor

.
Ta t.ex. fråga 11 om GMO som både regeringen, SD och Alliansen går bet på. Det innebär att deras politik äventyrar våra liv och miljön – och ett sjukt folk kan inte försvara välfärden.

Här kan du läsa övriga partiers svar – från
de partier som bemödade sig med att svara:

  • Partiernas svar på 2000-Talets Vetenskaps frågor inför valet 2018!klicka här

Observera att när det gäller GMO så säger varken regeringen, SD eller Alliansen nej till GMO – vilket borde vara tillräckligt för att ge dem ”rött kort” i riksdagsvalet.

GMO är en av vår tids största hot mot våra liv och mot miljön vilket vi har skrivit om tidigare … klicka här

Samtliga riksdagspartier faller också på fråga 6 och 10 då de bevisligen inte verkar förstå att det är Livsmedelsverkets kostråd som är huvudorsaken till att fetma fördubblats och diabetes har trefaldigats på bara 20 år och de förstår uppenbarligen inte att sjukvården (som idag bestäms av läkemedelsindustrin) lider av allvarliga systemfel – varför folkhälsan och vården garanterat kommer att krascha med 8-klöverns politik. T.ex. har vårdköerna fördubblats bara under de senaste fyra åren och varken regeringen, SD eller Alliansen har lösningen på vårdkrisen.

Om vi tar fighten mot diabetes (på riktigt) så skulle vi också ta fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant – om vården bara börjar tillämpa de erfarenheter och kunskaper som redan finns.

Folkhemmet Sverige har lösningar på SYSTEMFEL
som hotar vår hälsa, miljön och vår välfärd.

.
MEDICINSKT RÅD.
Teamet som står bakom bildandet av Folkhemmet Sverige tar nu initiativet till bildande av ett nytt medicinskt råd som ska verka för att sprida kunskap om sjukvård, kost och hälsa – och för att på­verka politiker så att de agerar på ett sätt som förbättrar folkhälsan.

Initialt anser rådet att följande fem punkter ska uppfyllas
– som Folkhemmet Sverige stöder till 100 % >>> PDF

HÄLSOFRIHET ELLER MONOPOL? Vill du själv kunna välja vård inom Integrativ Medicin – eller är du nöjd med att politiker endast erbjuder ETT alternativ?

Dela gärna dessa råd och om du instämmer så finns det nu äntligen ett parti som driver denna politik – Folkhemmet Sverige … https://folkhemmetsverige.se/ (i samarbete med Kostdemokrati … http://www.kostdemokrati.se/)


.
PARTIERNAS SVAR INFÖR ÅRETS VAL

Så är det åter dags för ett nytt val till riksdag, regioner / landsting och kommuner. Inför årets val har ett drygt trettiotal partier registrerat sig och kärnfrågorna handlar nu om invandringen, migrationspolitiken och om en sjukvård som verkligen behöver förändras för att tillgodose patienternas behov av effektiv och riskfri vård

Ett utdrag ur senaste numret av 2000-Talets VetenskapPDF

Vår kommentar: Att FI kom in i EU-parlamentet berodde till stor del på att de sade nej till GMO och sedan röstade de ja (!) i EU-parlamentet, vilket var ett stort svek mot de väljare som röstade på dem. Nu talar de åtminstone sanning i sitt svar på frågan om GMO – att de INTE säger nej till GMO.

Detta är partierna som INTE besvarade enkätfrågorna: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Nya Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lade inte manken till för att föra ut sina partiprogram. Socialdemokraterna svarade att de inte hade möjlighet att besvara frågorna och frågan är om de inte kunde svara eller om det var så att de inte hade tid att svara. Det är i vilket fall som helst märkligt att Sveriges största parti inte besvarar högst normala valfrågor.

Om du vill förändra politiken – på riktigt: