”KEJSARENS NYA KLÄDER” – EN ILLUSION SOM ÄR PÅ VÄG ATT SPRICKA

Arbetet med uppföljare dokumentären ”Sista striden” fördjupas i en granskning som borde ha utförts av just Uppdrag granskning. Att så inte sker börjar dock klarna … klicka här

LÄKEMEDELSINDUSTRIN HAR IDAG MONOPOL PÅ PÅ ALLA KRONISKA SJUKDOMAR SOM T.EX. CANCER. VEM HAR GETT DEM DET?

ATT DET FINNS VÄL FUNGERANDE METODER (UTAN BIVERKNINGAR) FÖR ATT BEHANDLA CANCER ÄR HÖGST RELEVANT FÖR ALLA MEDBORGARE – MEN DET TYSTAS NER, FÖR OM FOLKET FÖRSTOD DETTA SÅ SKULLE DET BLI REVOLUTION. ÄVEN SVT DELTAR I DENNA MÖRKLÄGGNING.

  • Granskning – Relevant för vem då?klicka här

Citat:

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.
.

Alzheimer
En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

Men denna kunskap struntar våra politiker i och istället offras medborgarna livskvalitet och liv på löpande band – mot bättre vetande. Varje dag drabbas i snitt mer än 165 svenskar av cancer och detta är en ökande inkomstkälla för cancerindustrin som inte får ifrågasättas – och det är en industri vars monopol skyddas och sponsras av våra folkvalda politiker. Vet folk vad de röstar på?


LÄKAREN SOM VÄGRADE GE UPP

Skaffa dig en egen uppfattning om hur myndigheter och vården i Sverige fungerar idag genom att se en välgjord och fängslande dramadokumentär (som ALLA medborgare borde se) … klicka här

Filmen kommer sannolikt aldrig att visas på SVT då det inte är politiskt korrekt att ”klä av” vårdens auktoriteter så att även fru Svensson förstår att de är ”nakna” på sakliga argument och kompetens när de konfronteras (ett faktum som idag med full kraft drabbar ALLA cancerpatienter och deras anhöriga). Således berör filmen alla medborgares framtida välfärd.

En kommentar på Facebook:

Titta på denna film om hedersmannen och läkaren Erik Enby som hela sitt liv forskat kring grunderna till sjukdomsförlopp, men som ondskefullt och systematiskt i årtionden har motarbetats av både läkarkåren och andra instanser för att inte ett konstruktivt nytänkande inom vården ska sippra ut till allmänheten.
.

Filmen är för normalt tänkande människor upprörande och rörande. Upprörande därför att ondskan kontrollerar numera många sektorer i det svenska samhället, och rörande för att man ser hur en hängiven forskare TROTS etablissemangets förföljelse orkar kämpa vidare.
.

Se filmen och rekommendera den till era bekanta – både sådana som är friska och framför allt till sådana som lider av någon sjukdom. Etablissemanget behöver mängder av människor med olika åkommor som arbetsmaterial för sin egen försörjning trots att det i många fall går att tillämpa läkemetoder som ger både lindring och bot men inte ger de oerhörda ekonomiska vinster som bl.a. läkemedelsindustrin tjänar och använder för att smörja villiga medarbetare i denna vinstmaskin.
.

Skaffa Kunskap! Kunskap är Styrka!

Dokumentären är vad en spegling av vad H.C. Andersen hade i åtanke när han skrev ”Kejsarens nya kläder” – och denna gång är det på riktigt och med fasansfulla konsekvenser för alla de cancerpatienter som förnekas den bästa cancervården.


FOLKHEMMET SVERIGE

Folkhemmet Sverige för en politik som ger medborgarna tillgång till de bästa behandlingsmetoderna, vilket är unikt då inget av dagens riksdagspartier står upp för denna politik (alla sätter de läkemedelsindustrins intresse i främsta rummet). Vad väljer du?