Globalism

Globalism innebär att den lilla människan blir ofri och maktlös som medborgare i en federation, en region som styrs av en liten elit (när suveräna nationer och demokrati är avskaffat). Folket förlorar då sin personliga integritet och tillåts bara att agera enligt de direktiv som utfärdas av ett fåtal enormt inflytelserika ”hemliga familjer” som redan i mångt och mycket styr världen – och Sverige har redan kommit långt på väg i denna riktning (sjukvården styr de redan och våra myndigheter har de infiltrerat).

Det är hög tid att utnyttja det som återstår av vår demokrati, det lilla manöverutrymme som man ännu inte lyckats beröva oss. För att lyckas bevara vår frihet, trygghet och välfärd måste vi organisera oss, för ensam är inte stark mot dessa enormt förmögna människor som främst ser till sina egna intressen.

Vad innebär ”Globalism” konkret för dig och din framtid?

.
Idag står INTE striden mellan Öst och Väst,

INTE heller mellan Vänster och Höger.

Idag står striden mellan Nationalism och Globalism. Med nationalism menas en väl fungerande demokrati – att respektive folk har ett stort inflytande på hur deras eget land leds och styrs. Säkra gränser är en förutsättning för att suveräna stater ska kunna existera, stater som samarbetar sinsemellan med bland annat handelsavtal som inte inkräktar på respektive lands suveränitet. Suveräna demokratiska stater är den bästa garanten för världsfred då de inte startar krig mot varandra – däremot behövs starka nationella försvar för att kunna försvara demokrati och nationell suveränitet.

Vår demokrati och våra tillgångar är ALLTID och har ALLTID varit utsatt för attacker från de som vill plundra landet, styra medborgarna och de politiker som påstår något annat är inget annat än historielösa drömmare som saknar verklighetsförankring – eller så är de köpta. För att kunna skydda demokratin är det viktigt med en stark grundlag, varför Folkhemmet Sverige har ett förslag på hur vår grundlagen kan och bör stärkas. Dagens grundlag är ett söndertrasat lapptäcke som bit för bit underminerats och där alltmer makt makt nu raskt och i smyg flyttas från det svenska folket till byråkraterna i Bryssel – som i sin tur styrs av globalisternas lobbyister (det finns fler lobbyister i Bryssel än det finns politiker).

  • Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen … klicka här

Globalisterna kontrollerar redan merparten av världens kapital, de kontrollerar bankerna och de flesta globala företagen som livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin, GMO-industrin, oljeindustrin, kemiindustrin etc. De är otroligt mäktiga och de är otroligt duktiga på att manipulera, lura och vilseleda folket, vilket är ”enkelt” då de även äger media och de har även infiltrerat den media som de formellt inte äger (som t.ex. vår egen public service).

Detta är främsta anledningen till att vi måste lämna både EU och FN, där t.ex. FN:s Global Compact som Sveriges politiker nyss skrev under suddar ut gränserna och som t.o.m. ger immigranter större rättigheter än medborgarna – och det är straffbart att kritisera detta. Notan för detta hamnar som vanligt hos medborgarna. Märkligt nog vill nu alla riksdagspartier att vi ska stanna kvar i EU – och medborgarna bör ställa sig frågan: Varför då?

Varför protesterade inga riksdagspartier mot ”Global Compact”? Varför fick folket inget veta?

  • FÖRENTA NATIONERNAS MIGRATIONSAVTAL – NEJ TACK! … klicka här

Är Annie Lööf (C) en fullfjädrad globalist? Vilket skulle kunna förklara den politiska ”cirkus” som inträdde efter valet, där även Liberalerna spelar med i det globala spelet som går ut på ”mer EU” som Jan Björklund (L) så träffande uttrycker det (vilket innebär ”mindre Sverige”).

  • ANNIE LÖÖF (C) MEDLEM I DEN TRILATERALA KOMMISSIONEN … klicka här

Vill du leva i ett fascistiskt samhälle?Vad göra? Du kan protestera redan idag (det kostar bara ett frimärke), anonymt och utan förpliktelse. Se nedan!

  • Skicka gärna också med ditt stöd för att registrera ”Folkhemmet Sverige” (som kan läggas i samma kuvert) >>> blankett