Folkhemmet Sverige – en introduktion

​​Folkhemmet Sverige föddes för att det nästintill är omöjligt att påverka de etablerade partierna som har slutat att lyssna på folket och de saknar därtill den erfarenhet och kompetens som erfordras för att styra och leda landet på ett sätt som gynnar medborgarna och landet.

Alla dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik så vi tycker att de tillsamman kan benämnas som ”8-klövern”. SD avviker endast i immigrationsfrågan och kan betraktas som ”kontrollerad opposition”, vilket innebär att de ska fånga upp de väljare som förstår att obegränsad immigration inte går att förena med dagens välstånd – sedan blir allt som vanligt igen (dvs. ”business as usual” för de särintressen som idag styr landet). SD vinner väljare på ”walkover” och kan sitta med armarna i kors – medan 7-klövern fumlar med invandringsfrågan precis som de missköter de flesta viktiga frågor. Det enda SD behöver göra är att beskriva verkligheten som den är. Suck!

Eftersom dagens riksdagspartier (”8-klövern”) INTE går att påverka, och det spelar ingen roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas, så hade vi valet att titta på medan 8-klövern nu snabbt sänker landet eller starta ett nytt parti med en pragmatiskt helhetspolitik som får landet på fötter igen, vilket egentligen inte är särskilt svårt (men det är ett jättejobb att rätta till det dagens ”lekmän” ställt till med). Vi valde att ta fighten även om klockan är ”fem i tolv” – för annars finns det ju inget parti att rösta på i riksdagsvalet.

Redan nu kan du stödja vårt arbete för ett bättre Sverige styrt av folket. Folkhemmet Sverige är det enda parti som har ett färdigt grundlagsförslag som avsevärt skulle stärka DEMOKRATIN och långsiktigt säkra folkets inflytande. Land måste med lag byggas.

  • Bankgiro  5098-4129
  • Swish  1234613550

Läs hela introduktionen … klicka här

Team Folkhemmet Sverige

Partiprogram, info och länkar

Information och länkar till broschyr, program samt Facebookgrupp och sida.                                             

Folkhemmet Sverige behövs nu mer än någonsin

Sverige leds idag av ”lekmän” som saknar rätt kompetens.

Släng inte bort ...

din röst på en politik som är urusel och varför rösta på endast EN fråga när du kan lägga din röst på ALLA viktiga politiska frågor?

Folkhemmet Sverige?

Är du trött på dagens politiker och misstror du den politik de står för? Nu finns ett alternativ!

Nedan ett urval av Folkhemmet Sveriges hjärtfrågor:

Enhetspension

Alla pensionärer ska få en skattefri pension på mellan 16.000 – 20.000 kr per månad.

BOT-avdrag

Halva kostnaden hos terapeuten, tandläkaren och veterinären. Steg två är att införa Integrativ Medicin i den offentligt finansierade vården.

Invandringspolitik

Gränsen stängs för invandrare tills integrationen fungerar. Brott innebär omedelbar utvisning  och ev. fängelse avtjänas utomlands.

Inlägg

Varför välja Folkhemmet Sverige?

Är du trött på dagens politiker och misstror du den politik de står för? Om du vill ha en förändring så måste du rösta på en förändring! VIKTIG INSIKT. Vi har efter mer än 20 års intensivt, lärorikt och hårt arbete försökt påverka ansvariga politiker och kommit fram...

EU:S COPYRIGHTDIREKTIV SABOTERAR INTERNET

Dags att vakna och höja rösten - medan du ännu har en röst. Nu är EU i full färd med att censurera internet så att globalister (som vill få alla folk och nationer att dansa efter deras pipa) får monopol på "sanningen". Systemmedia äger de redan så nu är tanken att...

En rak och ärlig verklighetsbild av Sverige

Docent/Ekonom Jan Tullberg bjuder på "ord och inga visor" - om vad många själva känner och upplever i sin vardag. "Det behövs ett omfattande återvandringsprogram" Jan Tullberg bjuder på en verklighetsbild som avviker från den som massmedia presenterar. Bland annat är...

Släng inte bort din röst

Om du önskar en förändring så måste du rösta för förändring. Om du väljer att ”taktikrösta” för att det minst dåliga partiet inte ska åka ut ur riksdagen – då blir det garanterat ingen förändring. När du röstar på något parti inom 8-klövern (dagens riksdagspartier) så röstar du på att fortsätta med dagens politik då alla står för samma politik – utom i en fråga där SD vill begränsa invandringen mer än 7-klövern.

Folkhemmet Sverige vill stänga gränsen för asylinvandring tills integrationen fungera, tills immigranter är i riktigt arbete och det inom två år (det enda parti som har ett program för detta) och alla immigranter som söker asyl ska betraktas som vuxna om inte annat kan bevisas eller är uppenbart. De som medvetet begår brott ska utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing). Svårare än så är det inte att föra en sund, rak och ärlig politik som ger RESULTAT. Vad 8-klövern sysslar med är en gåta?

Folkhemmet Sverige menar att vi ska sluta kriga utomlands, vilket innebär att vi inte ska delta i de krig som skapat nuvarande flyktingströmmar. Vi värnar vårt lands nationella oberoende och andra länders nationella oberoende måste också respekteras.

Folkhemmet Sverige står för förändring och siktar på 10 % av rösterna i riksdagsvalet grundat på ett program som slår alla de etablerade partierna med hästlängder i alla stora viktiga frågor (slår även SD vad gäller invandringspolitik). Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti för alla medborgare och för miljön. Frågan är var man placerar kärlek, kompetens och sunt förnuft på vänster-höger-skalan?

”Folkligt sunt förnuft slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder”

Folkhemmet Sverige

Läs vårt partiprogram om den politik som vi helhjärtat står för.

SLÄNG INTE BORT DIN RÖST

Det är dags att på allvar försöka åtgärda det faktum att Sverige har gått in i en återvändsgränd i vilken politikerna förbrukar enorma resurser utan att problemområdena i samhället som skola, vård, omsorg, försvar, rättsväsende, integrationen med mera nämnvärt förbättras – snarare tvärtom, de flesta utvecklingskurvor åt fel håll.​

Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med nya spelregler för politiken. Spelregler som dels kan ge fler genomtänkta beslut och dels en större personlig ansvarighet hos politikerna. Läget är allvarligt men inte hopplöst. Det är hög tid att påbörja resan mot genomgripande svenska reformer som löser systemfel utifrån ett holistiskt synsätt – vilket kräver att man tänker nytt inom politiken.​

Läs vårt förslag på hur vår konstitution (grundlagen) bör reformeras för att säkra demokratin … klicka här

”Land måste med lag byggas”


Donera till vår valfond:

  • Swish 1234613550

  • Bankgiro 5098-4129

Folkhemmet Sverige