Boström: Ett hot mot folkstyret

Aktivistiska tjänstemän vid regeringskansliet hotar i en skrivelse indirekt att sabotera en kommande borgerlig regerings politik.

Bland regeringskansliets opolitiskt anställda tjänstemän cirkulerar just nu ett upprop om att sabotera en kommande borgerlig regerings politik. Skrivelsen är ställd till regeringskansliets förvaltningschef Mikael Granholm. Med hjälp av retoriska frågor ifrågasätter initiativtagarna om de behöver vara lojala mot en ”regering eller regeringsunderlag” vars beslut skulle strida mot regeringskansliets ”värdegrund” eller principen om ”alla människors lika värde”. Det regeringsunderlag som avses är naturligtvis Sverigedemokraterna.

261 anställda på departementen har undertecknat uppropet, som sajten Ledarsidorna.se uppmärksammade i tisdags. Avslöjandet är allvarligt. Regeringsformens portalparagraf statuerar att ”All offentlig makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” Regeringen är ansvarig inför riksdagen. Departementens anställda tjänstemän har till enda uppgift att förbereda och verkställa den folkvalda regeringens beslut.

Skrivelsen visar tydligt hur värdegrundsarbetet ätit sig in i demokratin. Abstrakta principer som ”alla människors lika värde” kan ges vilken innebörd som helst, vilket öppnar för politisk aktivism på tjänstemannanivå. Byråkratin ger sig på detta sätt sig själv en möjlighet att ställa sig över folkviljan och dess representanter.

Värdegrundsideologin är främmande för en rättsstat och ställer statsförvaltningen i motsatsställning till demokratin. Det är en farlig utveckling. Strax före valet avslöjade Aftonbladet (6/9) hur SD-riksdagsmannen, Stefan Jakobsson, i ett inspelat samtal talat om att ”plocka bort” tjänstemän på regeringskansliet som kan komma att obstruera partiets politik. Det är uppenbart att den avslöjade skrivelsen gett Jakobsson, och de som delar hans uppfattning, vatten på sin kvarn.

Läs mer … GP

Ledaren avslutas med:

Maktskiftet 1976 utmålades av vissa socialdemokratiska politiker som en statskupp. Vi bör inte återvända till sådana föreställningar. Den som i praktiken inte tolererar växling vid makten har börjat tänka i auktoritära banor. I ett demokratiskt samhälle kan man byta regering utan att självrättfärdiga byråkrater tar sig rätten att sabotera folkviljan.


Maria Ludvigsson: En tjänsteman är ingen influencer

I ett (1) avseende är det lätt att vara konservativ: Institutionerna har ett värde som är större än de personer som innehar dem. När opolitiska tjänstemän i staten och regeringskansliet gör sig själva och sin egen politiska övertygelse till något större än ämbetsmannauppdraget gör de våld på en värdefull institution.

Det omskrivna brevet från de 261 tjänstemännen som kallar sig opolitiska visar avsändarnas personliga politiska preferenser som krav på framtida departementsledningar. Det är gravt oprofessionellt och visar på egon större än respekten för ämbetet. Tjänstemannen i staten är inte att förväxla med rollen som ”influencer”, bloggare eller Youtuber. Den är – inte ”bör vara” – per definition apolitisk och utan personlighet. Den är inte modern och trendig, men heller inte omodern. Den är tidlös och ska så vara.

Läs mer … SvD


Fler artiklar i ämnet

Varning för statskupp!

I Sverige har vi demokrati. Vi har en riksdag som skall representera väljarna och riksdagen utser sedan regeringen. I vissa fall – som i år – tar det ovanligt lång tid att få fram en regering, eftersom vissa aktörer har målat in sig i hörn. Delvis påverkade av en aggressiv, demokratifientlig och intolerant opinion, som har ätit sig in i samhällskroppen under täckmantel av ’värdegrund’.

Skall vi, lojala medborgare, betala deras löner med våra skatter – då skall de acceptera vår folkliga vilja. Annars kan dessa aktivister söka sig andra jobb på den fria marknaden. Det som nu har skett visar hur långt in i statsapparaten aktivister har tagit sig. Det är en tydlig signal om att en städning är nödvändig och att en och annan bör bytas ut.

Läs mer … NB Nyhetsbyrån


KOMMENTAR

Detta agerande kan innebära att man tvingas att byta ut tjänstemän vid ett maktskifte för att politiken ska få genomslag – och redan nu har flera bekänt färg (tjänstemän som bevisligen behöver klara riktlinjer eller så måste de bytas ut).

Folkhemmet Sverige har i sitt program en revidering av grundlagen som bland annat återinför tjänstemannaansvaret – vilket borde vara en självklarhet även inom den offentliga sektorn precis som det är inom den privata (att man tar ansvar för sitt agerande och sina beslut).

Vi har även sett tydlig tecken på att SVT (public service) har lierat sig med läkemedelsindustrin i strid mot folkets intresse, vilket också är ett brott mot avtalet med staten som stipulerar saklighet, objektivitet och opartiskhet.

  • Sjukvården vill INTE bota cancer och SVT tiger som muren klicka här