Dags att vakna och höja rösten – medan du ännu har en röst.

Nu är EU i full färd med att censurera internet så att globalister (som vill få alla folk och nationer att dansa efter deras pipa) får monopol på ”sanningen”. Systemmedia äger de redan så nu är tanken att sätta munkavle på alternativmedia som har fräckheten att publicera och kommentera det som folket inte ska veta.

  • EU:S COPYRIGHTDIREKTIV SABOTERAR INTERNETJMM

KOMMENTAR

SWEXIT. Nu börjar skälen att lämna EU hopa sig, Det är absolut nödvändigt med en Swexit om vi inte vill bli en lydstat som lyder under ett fåtal globala företag/organisationer som styrs av en handfull makthungrande människor (som redan idag har ofantligt stor makt och som är ofattbart rika). Det är folket som ska styra landet Sverige – och inte marionetter i Bryssel (och om du instämmer så finns det nu ett parti att rösta på).

Folkhemmet Sverige är det självklara valet för de väljare som förstår värdet av ett fritt internet, yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet – vare sig man är ungdom eller vuxen. Idag är alla dessa friheter under attack!

Folkhemmet Sverige är det nya ”Piratpartiet” som tar tillvara på även ungdomars intresse av ett fritt internet – men huvudorsaken är det är en förutsättning för en väl fungerande demokrati där folkets röst inte får tystas.

Är det globalisternas organisationer, lobbyister och köpta politiker som ska bestämma vad som är sant eller falskt? Ska det enbart vara globalisterna, med ofantligt stora förmögenheter, som ska ha råd med att köpa de licenser som krävs – medan andra ska skrämmas till tystnad?

Om svaren är JA så har vi lämnat att vara en öppen demokrati – då har vi gett bort vår frihet. Dock är det nu enkelt för både ungdomar och vuxna att med två handskrivna ord stoppa utvecklingen mot diktatur.