Låt transportpolitiken utgå från verkligheten

Nästan alla transporter i Sverige utförs som vägtrafik och vägtransporterna kommer att öka markant i framtiden. Trots det står vägarna och vägtrafiken inte tillräckligt högt prioriterade på den politiska agendan, skriver Ulf Perbo, Transportföretagen … GP


KOMMENTAR

Varför skulle 8-klövern (dagens riksdagspartier) utgå ifrån verkligheten när det gäller transporter när de inte gör det när det gäller sjukvård. skola, pensioner, rättsväsende, immigration, integration m.m?

Den stora frågan är varför partier som struntar i verkligheten får förnyat förtroende? Vill medborgarna verkligen ha en politik som avviker från verkligheten? Vad händer då tro?