Dagens politik i ett nötskal:

Glöm allt prat om vänster och höger samt om borgerlig kontra socialistisk politik. Dessa ideologier är bara strukturerade produkter för att folket inte ska förstå vad som händer. Den riktiga kampen står mellan globalisterna och folket, där globalisterna vill avskaffa folkets rätt att bestämma över sitt eget land, vilket i klartext innebär att vi förlorar vår frihet och vi blir livegna. Vem vill det?
.
Folket i Storbritannien vill inte att globalisterna (som styr EU) ska styra Storbritannien och de vill ha kontroll på invandringen, därför röstade en majoritet av medborgarna på att Storbritannien ska lämna EU (”Brexit”). De värnar sin frihet och sin välfärd.
.
Hundratusentals fransmän (de ”gula västarna”) har vaknat upp och reagerar mot Emmanuel Macrons globalistiska politik som nu snabbt ramponerar det franska folkets välfärd. Vår svenska motsvarighet till Emmanuel Macron heter Annie Lööf, vilket klart har framkommit under de senaste månaderna.
.
I USA har folket vaknat (läs mer nedan) och om de lyckas med att ”röka ut” globalisterna så kommer de istället att försöka underkuva Europas nationer och folk. Globalisterna kontrollerar redan EU, FN, WHO, svenska strategiska myndigheter, den svenska sjukvården och nu har vi fått en regering som driver globalisternas intressen ytterligare en mandatperiod.
.
Nu har turen kommit till det svenska det folket att äntligen reagera och agerar mot att bli överkörda av sina politiker, mot överföring av makten till EU (som ju styrs av globalisterna) och vi måste nu ta kontroll över en immigration som är utom alla kontroll. Em massiv okontrollerad invandring är också det en ”strukturerad produkt” med syfte att försvaga Europas nationer så att globalisterna lättare kan ta makten över våra liv.
.
Det räcker dock inte med att rösta på SD som kan rubriceras som en ”kontrollerad opposition” som fångar upp röster från de medborgare som inser att vi är på fel väg när det gäller volymen på invandring och som reagerar på den otrygghet som blir resultatet när integrationen och rättsväsendet inte fungerar. Immigrations- och integrationsproblemen ”kapslas in” sedan in bara för att det är SD som driver frågan – med resultat att gränserna förblir vidöppna. Så agerar en globalistisk regering.
.
SD har ungefär samma politik som övriga riksdagspartier förutom i en fråga, varför de får ingå i begreppet ”8-klövern”. Sverige behöver snarast ett alternativ som förmår bedriva en vettig politik i alla frågor som idag gravt missköts, såsom skola, sjukvård, omsorg, bostadsbyggande, jordbruk, rättsväsende, försvar, civilberedskap, lagstiftning, trygghet, demokrati, pensioner, jobb m.m. Om avsikten är att sänka landet så kan man säga att dagens politiker lyckats väl inom alla väsentliga områden.
.
Sverige har ett akut behov av en ny politik som sätter folkets intressen i främsta rummet, men har nu istället ånyo fått en globalistisk regering som sätter den egna politiska karriären främst. Det senaste spektaklet borde få även den mest sömniga medborgaren att vakna upp. Nedan förklaras vad en globalist är för något och vad de har för planer, något som INTE kommuniceras via massmedia (som ju kontrolleras av globalisterna). Så om du nöjer sig med att läsa DN och se på SVT så blir du lätt grundlurad.


Beskedet: Sverige har fått samma regering som tidigare – där karriär går först

Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter i gamla hjulspår med stöd av Centerpartiet och Folkpartiet, vilket innebär att nedmonteringen av Sverige som en suverän stat styrd av dess medborgare kommer att fortsätta och den trygghet och välfärd som många medborgare tar för givet kommer nu snabbt att undermineras. Hoppet är att fler medborgare nu inte längre låter sig luras. Röstade Centerpartiets och Liberalernas väljare på S och MP?

Medborgarna i Storbritannien röstade för Brexit främst för att de vill bestämma över sitt eget land och för att de vill kontrollera immigrationen. Vill svenska medborgare annorlunda? I Frankrike har hundratusentals medborgare vaknat upp insett att de blivit lurade av Emmanuel Macron och i massiva demonstrationståg går de man ur huse för att protestera mot hans globala politik (som missgynnar folket). När ska svenskarna vakna upp? Även det som sker i USA har stor påverkan även på utvecklingen i Sverige (se nedan).

Kampen står mellan Globalisterna och Folket – vilket det amerikanska folket börjar förstå. Globalisterna förfogar över enorma resurser och de styr media, EU, FN, WHO och t.o.m. våra egna myndigheter och politiker. Så om man vill göra politisk karriär så ska man följa globalisternas instruktioner – och då väntar även toppjobb efter politiken (det vet Fredrik Reinfeldt, Anders Borg med flera).

Med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet vid rodret finns det all anledningar att vara orolig då de alla står för en politik som gynnar globalisternas intressen på folkets och miljöns bekostnad – en politik som nu raskt underminerar Sverige som en suverän stat styrd av folket och på köpet riskerar välståndet att flyga all världens väg. Hög tid att byta politiker som sätter folkets väl först.

Har folket i USA vaknat? Eftersom man inte kan lita på massmedia (inklusive public service) så är det svårt att veta säkert vad som händer och sker – men mycket tyder på att USAs president med stöd av folket tagit upp kampen mot globalisterna på riktigt och om han lyckas så kommer de att istället försöka ta befälet över Europa. Se själv Donald Trumps tal till nationen och döm själv (finns även nedan översatt till svenska).

Vad är en globalist och vad vill de? De använder sig a ”strukturerade produkter” för att berika sig själva på samma gång som de medvetet försvagar folk och nationer. De har t.ex. tagit befälet över den svenska sjukvården varför den garanterat kommer att krascha med nuvarande politiker vid rodret – och om du vill veta hur de tog makten över vården så finns det en bok som beskriver hur detta gick till (med referenser som inte sakligt kan bestridas – varför boken tigs ihjäl så att folket fortsatt kan luras) >>> Forskningsfusket bara fortsätter : de ekonomiska och politiska drivkrafterna

Det är ingen slump att var tredje svensk medborgare (snart varannan) drabbas av cancer och att det nu finns mer än en miljon svenskar som är diabetiker/prediabetiker (ett antal som trefaldigats på bara 20 år) – det är ett förväntat resultat som beror på de ”strukturerade produkter” som globalisterna sjösatt. Det är heller ingen slump att vi förvägras de bästa behandlingsmetoderna vid kronisk sjukdom som diabetes och det gäller även cancer. Nyligen visades på SVT hur man med kostbehandling kunde få enormt fina behandlingsresultat hos diabetiker på bara några veckor – men det struntar vården i då det inte ligger i globalisternas intresse att vi blir friskare.

Endast ett vaket och engagerat folk kan förhindra att vi förlorar vår frihet, vår hälsa och vårt välstånd – och det går rasande snabbt idag. Det som tagit 50 år att bygga upp kan idag raseras på fem år.

Även den massiva immigrationen till Europa är en ”strukturerad produkt” avsedd att underminera motståndet mot globalisternas önskan att styra och kontrollera världen (ditt och dina barns liv) – där starka demokratiska nationer och ett friskt folk utgör hinder. Med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet i maktställning är snart nuvarande medborgare i minoritet och vad händer då?

Bli medlem du också i partiet som utgör ett riktigt alternativ till dagens politikklicka här

Utfallet av det ”krig” som pågår i USA (Folket vs Globalisterna) är intressant att följa då det har stor inverkan på vår framtid. Om USAs president menar vad han säger kommer att visa sig under 2019 och fråga nummer två är om han kommer att lyckas? Dock inte ett ord om denna fight i systemmedia (som kontrolleras av globalisterna) och det franska folkets uppror är också något som förtigs. Så om du nöjer dig med att läsa DN och titta på SVT så blir du grundlurad på din framtid.

Är Sverige vårt land?


Beskedet: Amerika och dess folk går först

Här är Trumps tal i sin helhet: ”Är ert land”

Klicka på bilden nedan för att själv höra talet eller klicka här >>> CNN

Expressen bjuder på en översättning av talet till svenskaklicka här

Citat:

”Vart fjärde år så samlas vi på denna terass för att genomföra ett ordnat och fredligt maktöverlämnande, och vi är tacksamma till president Obama och First Lady Michelle Obama för deras vänliga hjälp under denna övergång. De har varit fantastiska.

Dagens ceremoni, däremot, har en speciell betydelse. För i dag så överför vi inte bara makten från en administration till en annan, eller från ett parti till ett annat, utan vi överför också makten från Washington DC och ger den tillbaka till er, det amerikanska folket.

En liten grupp i vårt lands huvudstad har alldeles för dragit fördelarna av att regera, medan folket har fått bära kostnaderna. Washington blomstrade, men folket har inte fått ta del av välståndet. Politikerna blev rika, men jobben försvann och fabrikerna stängde. Etablissemanget har skyddat sig självt, men inte vårt lands medborgare.

Deras segrar har inte varit era segrar, deras triumfer har inte varit era triumfer, och medan de firade i landets huvudstad, så fanns det just inget för kämpande familjer runt om i vårt land att fira. Allt detta ändras – med start här och nu, för detta ögonblick är ert ögonblick. Det tillhör er. Det tillhör alla som samlats här i dag och alla som tittar över hela Amerika.

Detta är er dag. Detta är ert firande. Och dessa Amerikas förenta stater, är ert land. Det som verkligen betyder något är inte vilket parti som kontrollerar regeringen, utan huruvida regeringen kontrolleras av folket.”


KOMMENTAR

Med en ”liten grupp” ovan syftas bland annat på globalisterna och dess hantlangare. Globalisterna är en liten grupp av människor som redan kontrollerar och äger större delen av världens tillgångar – som dock önskar styra hela vår värld.

  • Vad är en globalist? – Översättningklicka här

Kort sagt vill globalisterna ”förslava” vanligt folk, sudda ut nationsgränser och berika sig själva. För att nå sina mål har de sjösatt en rad ”strukturerade produkter” för att nå sina mål (detta utan att vanligt folk ska märka något förrän det är för sent). Det enda som kan stoppa dem är att folket vaknar upp i tid och inser att deras frihet och välstånd är under attack – i hela västvärlden. Globalisterna styr systemmedia så om du bara läser DN och bara ser på TV så blir du grundlurad och invaggad i en falsk trygghet.

Mycket pekar på att USAs president Donald Trump har tagit kampen mot Globalisterna (de som vill styra ditt liv) och om hans team lyckas ”röka ut” dem från USA så kommer Europa att bli globalisternas nya ”stronghold” där de redan kontrollerar EU,FN, WHO och alla väsentliga organisationer och myndigheter, inklusive de svenska. Globalisterna kontrollerar även systemmedia inklusive public service varför vi aldrig får reda på sanningen den vägen.

Intressant är att läsa vad Natural News skrev strax innan Trumps tal till folket.
Nu blev det inte så just då, men det kanske sker inom en snar framtid?

  • It begins: President Trump likely to declare national emergency at 9pm todayNatural News

Citat:

”On March 16, 2012, President Obama issued an executive order entitled, “NATIONAL DEFENSE RESOURCES PREPAREDNESS.” (http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2…). This executive order states that the President alone has the authority to take over all resources in the nation (labor, food, industry, etc.) as long as it is done “to promote the national defense” — a phrase so vague that it could mean practically anything.

That executive order grants the President the power to seize all forms of communications, production, natural resources, transportation, energy and much more. It was invoked by Barack Obama with a plan to hand that power to future President Hillary Clinton, who would invoke the emergency powers to declare a national emergency over “gun violence,” followed by nationwide gun confiscation and mass arrests of conservative journalists.

Notably, Barack Obama declared that executive order “as Commander in Chief of the Armed Forces of the United States,” setting up the precedent for military action to address whatever national emergency was subsequently declared. What Obama didn’t realize, of course, is that the American people would reject a Clinton presidency and elect an anti-establishment President who wants to protect America rather than gutting it. Thus, all the executive powers and military precedent declared by Obama has been inherited by President Trump.

It’s time to unleash the military police to arrest the deep state
traitors who are conspiring to destroy America from within

Trump’s invocation of a national emergency to fund the border wall will indicate the beginning of the new war to defend America against traitors and globalists who are desperately trying to occupy and overrun the country in order to destroy its national sovereignty. Tonight’s broadcast is merely the first step in many steps yet to come.”


Det blir spännande att följa detta ”krig” i USA vars utfall kommer att påverka globalisterna möjlighet att ta befälet över Europas folk och länder. Natural News skriver om det som svenska politiker och svensk media tiger om – även om t.ex. GMO som utgör ett av de största hoten mot mänskligheten och miljön. GMO är globalisternas vapen (en ”strukturerad produkt”) för att försvaga folk och nationer så att de kan erövra makten och det är avslöjande att de svenska riksdagspartierna inte agerar mot GMO (de är i stället är upptagna med ”koldioxideffekten” som också är en strukturerad produkt som globalisterna hittat på).

Man kan lägga till att cancer utvecklas på 6 – 9 månader hos råttor om de utfodras med GMO – och råttor, hamstrar och grisar blir sterila på endast tre generationer bara genom att äta GMO. Hur tusan kan dagens riksdagspartier underlåta att reagera på detta?

Fördjupning publicerad 2014: Två viktiga politiska frågor – som båda är globalistiska ”strukturerade produkter” (en falsk och en med förödande verkan) …Valets viktigaste miljöfrågor: GMO och klimateffekten?Kostdemokrati


FOLKHEMMET SVERIGE – prioriterar det svenska folket och miljön

Det nya partiet Folkhemmet Sverige menar att folket ska styra landet och vill bland annat uppdatera grundlagen så att demokratin säkras (det finns ett färdigt väl genomarbetat förslag på hur detta kan ske). Folkhemmet Sverige menar att Sverige ska vara självförsörjande avseende basmat och satsa främst på ekologisk matproduktion – samt att landet självklart ska vara fritt från GMO och dess växtgifter som bevisligen är cancerframkallande. Vi ska också ha en kontrollerad invandring i nivå med våra grannländer (inte heller detta förstår 7-klövern).

Finns det något annat parti som står för en sådan politik? Riksdagspartierna har i akt och handling visat att de agerar i globalisternas intressen och om USAs president lyckas fördriva globalisterna från USA så försöker de sannolikt att göra Europa till deras nya ”stronghold” (där de redan i mångt och mycket redan styr Sverige).

Både Stefan Löfven, Annie Lööf och Jan Björklund  har deltagit i Bilderberggruppens möten så de blir sannolikt utmärka samarbetspartners med det gemensamma målet att föra en politik som gynnar globalisternas intressen – på folkets bekostnad. Politik har i Sverige blivit en karriärstege och då är det tryggt och lönande att följa globalisternas direktiv.

  • Annie Lööf följde bara Bilderberggruppens instruktionerNewsVoice

Hon har lyckats hitintills. Hon splittrar Alliansen och försöker slå in en kil mellan Socialdemokraterna och facket och med hjälp av Miljöpartiet så öppnar hon upp gränserna för obegränsad immigration. Med Jan Björklunds stöd kommer hon att överföra makten från det svenska folket till EU som i sin tur styrs av globalisterna.

Annie Lööf är dessutom medlem i Trilaterala Kommissionen och tillsammans med Jan Björklund (som vill ha ”mer EU”) kommer de sannolikt att styra utveckling mot att Sverige ska bli en federation inom EU där folkets inflyttande på politiken enbart blir ett skådespel utan reell betydlese. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg var också inbjudna till Bilderberggruppens möten och de inledde nedmonteringen av Sveriges oberoende med att lägga ner försvaret, lägga ner jordbruket (vår självförsörjningsgrad är idag kraftigt urholkad), underminera skolan, grundlagen och demokratin. De startade också utförsäljningen av folkets egendom och lät läkemedelsindustrin få fortsatt mandat att fortsatt styra vården mot en oundviklig krasch både ekonomiskt och hälsomässigt. Detta mot bättre vetande.

Dessa händelser är så kallade ”strukturerade produkter” som syftar till att försvaga motståndskraften hos folket och nationen, för att sedan lättare kunna föra över makten från folket till globalisterna, som sedan kan göra vad de vill med folket och landet. De ser också till att de tjänar pengar på sina ”strukturerade produkter. De låter oss själva betala för att förstöra vårt land.

Det som sker är ingen slump – utan det är ”strukturerade produkter” som syftar till att försvaga folket och nationen så att globalisterna (ett fåtal enorm rika familjer) lättare ska kunna ta både den politiska och ekonomiska makten. Detta har amerikanska folket börjat förstå och frågan är när det svenska folket vaknat? Även en stor del av det franska folket har bryskt vaknat upp (hundratusentals ”gula västar” protesterar mot Emmanuel Macrons extremt globalistiska politik), men det är inget som kommuniceras i svensk media (som ju kontrolleras av globalisterna).

SD fungerar som ”kontrollerad opposition” med uppgift att fånga upp röster från de som förstår att öppna gränser och en okontrollerad immigration är oförenligt med dagens välstånd – och många inser att det kommer att innebära ökad otrygghet (speciellt nu när även rättsväsendet fallerar).

SD är också något att skylla på när politikerna agerar i globalisternas intressen med sina oförklarliga manövrar (med Annie Lööf vid rodret). Nu försöker de slå de in en kil mellan socialdemokraterna och facket, de försöker underminera arbetsrätten och de vill släppa hyresmarknaden fri med högre hyror som resultat – och de öppnar gränserna. Är det denna politik svenska folket röstat på?

SD står för ungefär samma politik som 7-klövern så de får ingå i 8-klövern. Efter valet står det helt klart att det inte spelar så stor roll hur folket röstar – det är andra intressenter och andra krafter som styr våra politiker än folket bästa.

Summa summarum så går det svenska folket med nuvarande politiker en mörk framtid till mötes – om vi inte agerar medan vi fortfarande kan. En bra början är ett medlemskap i Folkhemmet Sverige som står upp för folkets intressen (kostar endast 240 kronor för hela 2019). Med Folkhemmet Sverige så att det finns ett politiskt alternativ på riktigt i nästa val – ett parti med en rak och ärlig politik i folkets intresse.

Bli medlemklicka här 

Under 2019 kommer vi att få facit på om president Donald Trump menar vad han säger i sitt tal och om han i akt och handling kommer att agera på ett sätt som på riktigt återför makt och välstånd till det amerikanska folket – en makt som globalisterna inte frivilligt kommer att lämna från sig. Det pågår ett ”krig” som större delen av svenska folket är omedvetet om (då massmedia tiger).

Vem äger Sverige? Globalisterna eller folket? Har Annie Lööf  och Jan Björklund svenska folkets mandat att sälja ut Sverige?

Det kan också vara så att Socialdemokraterna (som numera är ett yrkesnätverk för karriärpolitiker) har lurat skjortan av Annie Lööf. Lars Bern bjuder på en bra sammanfattning av det politiska svek mot folket som just nu pågår inför öppen ridå. Dags att vakna!

Brexit har blottat etablissemangets totala förakt för folket … NewsVoice

Ledarkommentarer:

  • Januariblåsningen – en fars i många akter … GP
  • C och L har förverkat sitt sociala kapital … SvD
  • Hemligt papper säkrar makten åt Socialdemokraterna … SvD

Januariöverenskommelsen har kommit att kallas för ”JÖKEN” (jämför decemberöverenskommelsen som fick namnet ”DÖ”) och frågan är vem som lurat vem bland politikerna. Solklart är dock att väljarna är blåsta.

Globalisterna får fortsatt regeringsinnehav

SLUTKOMMENTAR. Det är viktigt att förstå att det handlar om Globalisterna vs Folket – där C, L och MP företräder globalisternas intressen, nu tillsammans med S och med stöd av V. Sverige har fått en globalistisk regering och det bådar inte gott vad det gäller vår demokrati och vårt välstånd. Lars Bern förtydligar vad som hänt: