.
TÄNK OM …

FAKTA

  • I riksdagsvalet september 2018 var 7.495.936 medborgare röstberättigade och av dem så röstade 6.535.271 (87%). Av de som röstade så förtidsröstade 45% och 24% personröstade.
    .
  • I EU-valet 2014 var 7.359.962 medborgare röstberättigade och av dem så röstade 3.758.951 (50%). Av dem som röstade så förtidsröstade 36% och 50% personröstade.

TÄNK OM … lika många fann de meningsfullt att rösta i EU-valet som i riksdagsvalet. Då skulle ytterligare 2 ½ miljoner väljare utnyttjat sin rösträtt för trygghet och välfärd.

⇓ Klicka på texten nedan för att förstora den eller klicka här


.
TÄNK OM … ytterligare två och halv miljon svenska väljare den 26 maj 2019 går till röstlokalen och väljer ett parti som står upp för vanligt folks intressen. Då skulle det sända en chockvåg in i det svenska etablissemanget inför nästa riksdagsval – där samtliga åtta riksdagspartier står för ungefär samma politik.

SD kan betraktas som ”kontrollerad opposition” med uppgift att fånga upp röster från de väljare som insett att okontrollerad immigration i kombination med en icke fungerande integration leder till en katastrof – för att sedan blockera SD-frågan så att katastrofen kan inträffa på riktigt. Frågan är om SD är med i komplotten mot folket eller om olyckliga omständigheter ligger bakom. SD helomvändning i EU-frågan kan vara en ledtråd, en anpassning till de etablerades linje.

TÄNK OM …. två och halv miljon svenska väljare nu är så trötta på dagens politiska vanstyre så att de gör sig besväret att gå och rösta i EU-valet, istället för att genom ”walkover” ge bort den politiska makten till politiker som strular sönder vanligt folks trygghet och välfärd.

Tänk om … nu två och halv miljon svenska väljare är trötta på att svenska medborgare är satta på undantag, trötta på att sjuka svenskar förnekas sjukpenning, trötta på att det krävs privata sjukförsäkringar för att inte hamna i oändligt långa vårdköer, trötta på att hälsofriheten i Sverige är avskaffad (endast industrimedicin erbjuds patienterna), trötta på att det saknas bostäder som vanligt folk har råd med, trötta på att våra pensionärer har hamnat i strykklass med allt lägre pensioner som gör att många pensionärer inte ens har råd med tandläkarbesök – och därtill en dåligt fungerande vård och omsorg som inte räcker till alla. Tänk om vanligt folk är  trötta på att deras barn far illa i skolan, rånas och antastas samt att mellan 200 och 400 kvinnor våldtas VARJE DAG 9 Sverige – medan våra politiker gör INGENTING för att lösa grundproblemen.

Tänk om … två och halv miljon svenska väljare är trötta på att politikerna inte förstår att skolan, vården, omsorgen och rättsväsendet lider av SYSTEMFEL – som inga pengar i världen kan kompensera för. Det betyder att dagens politik nått sin vägs ände. Det krävs ett nytt tänkande för att rädda tryggheten och välfärden.

Tänk om … nu två och halv miljon svenska väljare röstade mot emot EU:s nya CENSURPOLITIK, på Internet som de nyligen i smyg beslutat om (för att tysta folkets röster). Tänk om nu två och halv miljon svenska väljare går till valurnorna och röstar bort de partier som stödde GLOBAL COMPACT, som Socialdemokraterna nyligen undertecknade – ett kontrakt som ger immigranter en gräddfil till Sverige på medborgarnas bekostnad (och det blir förbjudet att kritisera detta). Tänk om två och halv miljon svenska väljare vaknar upp och går och röstar i EU-valet för att rädda tryggheten och välfärden i Sverige.

Tänk om … två och halv miljon svenskar nu har blivit så trötta på att betala skatt för tjänster som som inte levereras –  att de nu väljer att rösta bort den okunskap och inkompetens som tjänar andras intressen.

Gula västarna finns …. på riktigt

MEN … finns det då något kompetent parti  att rösta på som företräder vanligt folks intressen? Ja nu finns det äntligen två partier som företräder ALLA VANLIGA MEDBORGARES INTRESSEN – och ett av dem (”Gula västarna”) ställer upp i EU-valet 26 maj. Glöm vänster och höger – för idag står kampen mellan globalistiska särintressen som vill utplåna nationers suveränitet (så att de istället kan härska) OCH mellan vi som vill värna medborgarnas rätt att välja dem som ska styra och leda landet (vilket kallas DEMOKRATI). Vad vill du?

Observera att  demokratier inte kan existera utan säkra gränser och att demokratier är den bästa garantin för fred och trygghet – och för en bra miljö. Sanna demokratier startar inga krig (men de måste kunna försvara sin demokrati när den angrips). Ett sovande försvarslöst folk är ett lätt byte.

Gula västarnas program innehåller punkter som är självklara för vanliga medborgare som tänker själva och reflektera gärna själv över hur många punkter som ”ditt parti” uppfyller.

Nu är det enkelt att PROTESTERA mot den politik som i dag håller på att snabbt sänka moder Svea – på alla fronter. Rösta på partiet Gula västarna i EU-valet den 26 maj genom att skriva nedanstående på en blank valsedel (blanka valsedlar finns i vallokalen). Skriv av texten nedan och ta med som en ”fusklapp” till vallokalen. Svårare än så är det inte att göra sin röst hörd och på samma gång välja en vettig politik som ligger i medborgarnas intresse. Skriv följande på en blank valsedel:

Gula västarna

Frank Nilsson
Michael Zazzio


Läs mer om partiet för VANLIGT FOLK:

  • Gula västarna i Sverige: Nu räcker det! >>> klicka här

TÄNK OM … 2 ½ miljoner svenskar vaknar upp innan EU-valet. Annars väntar bakom hörnet ett obehagligt uppvaknande för vanligt folk … när tryggheten och välfärden redan har flyttat någon annanstans. Nedan ett exempel vad som det inte talas om och som dagens politiker inte alls verkar förstå – men det är en faktor som har stor påverkan på hur välfärden utvecklas framöver. Om löner minskar med några tior i kronor räknat blir det ett ramaskri – men om lönen minskar med 40 % i värde hörs inte ett knyst.

Ett exempel, av hundratals, på hur EU slösar bort våra pengar på nonsens.

Ett exempel på hur EU sänker svenska företag är GDPR-monstret som kostat Sverige drygt 26 miljarder kronor och sedan 6,6 miljarder kronor per år – till ingen nytta alls. Detta menar dagens politiker att det finns pengar till – men inte till att höja en kvarts miljon svenska fattigpensionärer över EU:s fattigdomsgräns, som ”bara” kostar 5 miljarder kronor per år (vilket skulle ge en kvarts miljon fattigpensionärer i snitt 1.700 kronor mer i månaden).

Frågan är varför svenska folket lägger sina röster på dagens inkompetenta och i många fall korrupta EU-politiker och riksdagspartier som ju fullständigt raserar tryggheten och välfärden för vanligt folk.

Att införa EU:s dataskyddsförordning GDPR – till ingen nytta – har som sagt kostat svenska företag drygt 26 miljarder kronor. Det kan låta märkligt att anpassningen till ett nytt regelverk har blivit dyrare än vad det kostar att finansiera hela polismyndigheten under ett år, men för den som arbetar på ett vanligt företag kommer det knappast som en överraskning. Läs mer … SvD

Nu finns det en möjlighet att börja vända på utvecklingen redan 26 maj och därmed påbörja arbetet med att rädda tryggheten och välfärden, som likt kronan befinner sig i fritt fall. EU-valet sänder styrsignaler även till de svenska politikerna och kan ses som ett första steg även mot en klokare inrikespolitik – inför riksdagsvalet 2022.

Men det förutsätter att det är det  svenska folket som styr och leder sitt eget land som en suverän demokratisk nation – och att makten INTE lämnas över till ett överstatligt EU som bland annat förespråkar lagstadgad censur (folket ska tystas) och att immigranter ska ha förtur framför ett lands egna medborgare (som ”GLOBAL COMPACT” föreskriver, ett fördrag som vår regering märkligt nog har undertecknat). Det förutsätter också att vi inte lämnar över makten över våra liv  till de som idag styr EU, till oerhört mäktiga globala företag som sätter sin egna intressen framför folkets och miljöns. Vad vill du?

Tänk om 2 ½ miljoner människor (som tänkte röstskolka) gör sin röst hörd i EU-valet 26 maj … WOW