Klicka på bilden ovan för att
förstora den (ladda hem en pdf)

Lönar det sig att rösta på Folkhemmet Sverige?

Att rösta på den politik man vill ha. Utan att skryta så tycker vi att man kan konstatera att Folkhemmet Sverige har ett partiprogram som överlägset bäst tar tillvara den vanlige medborgarens intressen.

Om inte den så kallade fyraprocentsspärren fanns, skulle vi snabbt växa i röstetal. Att förhindra att nya partier får representation i riksdagen är avsikten med spärren. Hur ska man då som väljare förhålla sig till denna ”röstsutpressning”?

Det finns tre vanliga alternativ sätt att resonera bland gemene man:


ALTERNATIV 1

Många reagerar precis som de etablerade partierna vill, dvs. man tycker det är en bortkastad röst att rösta på ett parti som har relativt liten chans att i sitt första val komma in i riksdagen. De menar att det då inte spelar någon roll om partiet har ett fantastiskt program, som de egentligen skulle vilja rösta på.

Resultatet av ett sådant resonemang blir naturligtvis att partiet får långt färre röster än de med sin politik borde få. Dessa väljare väljer det i deras mening minst dåliga av de etablerade partierna och röstar alltså för en politik som de egentligen inte tror på.

Fyraprocentsspärren fungerar då precis som etablissemanget avsett.


ALTERNATIV 2

Andra väljare protesterar genom att inte rösta. Valdeltagandet blir då lägre, men effekten blir naturligtvis att de etablerade partierna delar på de röster som avges och fortsätter med den politik som soffliggarna inte gillade. Fyraprocentsspärren fungerar alltså även i detta fall som etablissemanget avsett.

Man kan säga att soffliggarna ger bort valsegern till de partierna och till den politik de ogillar genom att erbjuda ”walkover” – vilket innebär att de etablerade partierna vinner makten utan att behöva prestera alls (sedan blir allt blir som förut).


ALTERNATIV 3

WOW – vilket kanonbra program

Det tredje alternativet är att rösta på den politik man vill ha. Detta trots att partiet är nytt och litet. Det är den enda möjligheten om man vill ha en annan politik representerad i riksdagen, än den som bedrivs idag.

Folkhemmet Sverige satsar på tio procent av rösterna i riksdagsvalet – vilket rejält skulle ruska om gammelpartierna som tror sig sitta säkert även om de inte längre presterar.

Vi tror att 8 av 10 skulle rösta på Folkhemmet Sverige om de visste att partiet fanns och om medborgarna satte sig in i politiken. De som inte skulle rösta på partiet är höger- och vänsterextrema väljare och toppskiktet inom politiken och myndigheter som idag lever gott utan att behöva leverera resultat – på medborgarnas bekostnad.


Stoppa nedrustningen av Sverige!

Riksdagspartierna har sedan flera årtionden tillbaka fört en för landet skadlig politik. Oavsett om landet styrts av den borgerliga Alliansregeringen eller den ”rödgröna” alliansen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, så har det varit en nyliberal politik, där trenden har varit genomförandet av privatiseringar av alla tänkbara verksamheter och utförsäljningar av samhällsresurser till reapris.

Det har gällt skola, vård, omsorg, post, apotek, järnvägar och vägar, energi, gruvdrift, m.m. Samtidigt har man sålt ut landets oberoende genom EU-anslutning och överstatlighet och håller som bäst på att smygansluta oss till NATO. Nu är även demokratin till salu.

I händelse av krig har Sverige varken ett verkligt försvar eller en fungerande matförsörjning.

Massinvandringen

Den tidigare helt oreglerade massinvandringen har kostat enorma summor och skett till priset av neddragningar i välfärden. De svagaste i samhället, lågavlönade, arbetslösa, pensionärer, och funktionshindrade har fått betala och kriminalitet och våldsbrott ökar kraftigt. Samhället befinner sig i upplösning.

Många ställer sitt hopp till Sverigedemokraterna. Vi menar att det är att hamna ”ur askan i elden”. SD har hela tiden drivit en nyliberal politik, men haft en avvikande inställning till massinvandringen och har fått sina röster på den enda frågan. De har sålt ut de svaga och pensionärerna på samma sätt som de övriga partierna i riksdagen.

Nu har snart socialdemokraterna och moderaterna i stort sett samma politik som SD i invandringsfrågan, så om SD kommer att ingå i en regeringskoalition kommer inte politiken väsentligen att ändras.

Vikten av att bygga en riktig organisation

Nu hotar etablissemanget att ytterligare strypa demokratin genom att censurera internet.
Det betyder att synpunkter som avviker från vad som framförs i de stora mediekanalerna får svårt att nå ut. Vi måste rusta oss inför detta.

Genom att stärka alternativa media och bygga en stark medlemsorganisation som kan framföra Folkhemmet Sveriges politik på gator och torg och i diskussioner med arbetskamrater och vänner, kan vi göra oss mer immuna mot censurpolitiken. Vi måste också bokstavligen sätta oss på skolbänken och i studiecirkelform och i lokalföreningar studera och diskutera politiken och vässa argumenten.

Vi bygger tillsammans Sveriges största parti

Ett avgörande steg blir därför den medlemsvärvningskampanj som startar inom kort och som sedan kommer att bli ett ständigt inslag i det långsiktiga arbetat att bygga Sveriges största parti!

När medlemsansökningarna strömmar in kommer medlemmarna på samma eller närliggande orter att sammanföras i lokalföreningar, där politiken demokratiskt diskuteras, planer och kampanjer utarbetas och partiarbetet utförs.

Släng inte bort din röst

Rösta på Folkhemmet Sverige i näst riksdagsval och kom gärna med i vår organisation och delta i arbetet med att bygga det framtida Sverige – ett tryggt och välmående land för alla medborgare! Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti och var placerar man kompetens och sunt förnuft på vänster-högerskalan.

Folkligt sunt förnuft slår alla sorters idealistiska tankekrumbukter – med hästlängder.

Så här röstar du:

  • Bli medlem och var med om att bygga framtidens parti … klicka här