Citat:

LEDARE. Just nu pushar Svenskt Näringslivs propagandacentral, Timbro, för att staten ska sälja ut den svenska vattenförsörjningen och privatisera dricksvattnet. Förslaget är inget skämt eller flummigt utspel för att få uppmärksamhet. Det här är på riktigt.

För den som vill läsa förslaget i sin helhet så är det författat som ett reportage på Timbros hemsida. Bakom reportaget står liberalen Fredrik Segerfeldt som tidigare har skrivit en hel bok om vikten av att privatisera dricksvattnet.

En gång i tiden gick Svenskt Näringsliv och Timbro i bräschen för att Apoteket, Posten och en rad andra statliga bolag skulle privatiseras. Med Alliansen vid makten fick lobbyisterna lön för mödan. Regeringen Reinfeldt höll med och bolag efter bolag såldes ut.

Resultatet: förlorade miljardintäkter och försämrad samhällsservice för miljontals svenskar.

På många sätt är Sverige redan extremt. Vi är de enda i världen som ger riskkapitalister skattepengar för att profitera på sina barns skolgång. Men nu vill Svenskt Näringsliv med flera alltså höja ribban ytterligare genom att sälja ut våra gemensamma vattenresurser.

Det spelar ingen roll vilka argument de än må ha för att privata företag ska ta över vattenförsörjningen. Precis som med elen förstår nog de flesta att företagen är ute efter att tjäna pengar.

Läs mer … aktuellt FOKUS


KOMMENTAR

Folkhemmet Sverige kommer självklart aldrig att acceptera att privatisera vattnet och kommer att arbeta för att även järnvägen. posten och elförsörjning ska vara i offentlig ägo, Intäkter ska stanna inom det offentliga och dessutom kan vi då förbättra underhållet av järnvägen, elnätet och även postgången som kan göras mer rationell OCH i slutänden blir det billigare för konsumenten.

Folkhemmet Sverige kommer också att verka ett bra företagsklimat då vi är helt beroende av ett väl fungerande näringsliv så Folkhemmet Sverige borde vara Svenskt Näringslivs förstahandsval – men det handlar främst om en fungerande skola, en fungerande vård, ökad trygghet, lägre kostnader vid sjukdom, mindre krånglig administration och lägre skatter (när vi stoppar det ofantliga slöseri som idag ske med skattemedel).

  • Sverigetåget (en pedagogisk modell över hur samhället fungerar) … pdf

Nuvarande regeringen kör vidare i Alliansens hjulspår och endast Folkhemmet Sverige synes ta vilja och kunna ta fighten mot de intressenter som vill profitera på medborgarna godtrogenhet. Dags att vakna och sätta P för detta ”förräderi” mot folkets och landets intressen – och nu verkar snart hela landet vara till salu. NU RÄCKER DET!

  • Bli medlem och var med om att bygga ”folkets parti”klicka här

Folkhemmet Sveriges politik täcker alla områden och utmanar alla partier – även SD på deras enda fråga. Folkhemmet Sveriges migrationspolitik vilar på en kärleksfull värdegrund – men är strikt och ärlig baserad på fakta för annars blir ju resultatet kärlekslöst. Den politik som regeringen och Alliansen är ansvarslös mot alla och hotar nu vår välfärd, vår trygghet och faktiskt hela vårt demokratiska samhälle.

  • Folkhemmet Sveriges migrationspolitikklicka här

För de väljare som vill öppna gränserna för ekonomiska immigranter så finns det sju riksdagspartier att välja bland, där Centerpartiet leder ligan med Annie Lööf som tycker att vi kan ta emot 30 miljoner immigranter (!) – tätt följt av Miljöpartiet och Moderaterna som myntade uttrycket att vi ”ska öppna våra hjärtan” (fast Fredrik Reinfeldt menade nog plånböckerna och att vi skulle ge upp vår trygghet och vårt land).

Liberalerna och Kristdemokraterna verkar bara flyta med och de ger sitt tysta bifall till en förödande flyktingpolitik (ett falskt uttryck då bara en minoritet av immigranterna är ”flyktingar” – så lite som 3 % enligt en studie som publicerades i Daily Mail). Majoriteten är ekonomiska immigranter, mest unga män, som lockats till Sverige med löfte om frikostiga bidrag utan krav på motprestation. Planen är sedan att få hela familjen till Sverige via anhöriginvandring.

Integrationen fungera knappt varför det uppstår parallellsamhällen där svensk lag inte gäller. Känslan av att svenska folket är grundlurat infinner sig och frågan är om hela landet nu är till salu och ”säljarna” är regeringen och Alliansen, som liksom Fredrik Reinfeldt och Anders Borg kan räkna med att bli rikligt belönade när de lämnar politiken (om de lyder).

Frågan är om det Ingår i det politiska spelet att medvetet lämna walkover till SD i invandringsfrågan – som utgör ”kontrollerad opposition” med syfte att attrahera röster från medborgare som ser och förstår faran med okontrollerad ekonomisk immigration? Då har vi blivit dubbelt grundlurade.

Finns det någon gräns för politisk naivitet? Frågan är vilken värld Annie Lööf lever i när hon ”inte ser några problem” med ekonomisk massimmigration – hon verkar vara helt avskärmad frän den verklighet som medborgarna upplever i sin vardag och det står ju i tidningarna varje dag. Märkligt nog så tänker mer än en halv miljon väljare ge Annie Lööf förtroendet att leda landet och frågan är vart då?


APPENDIX

Greklands vatten privatiseras – i EU-kapitalets intresse

I Grekland fortsätter vågen av privatiseringar. Nu är vattentillgångarna till salu – under EU:s översyn, men i strid med konstitutionen och mot befolkningens rättigheter. 

En ny privatiseringsfond, Grekiska holding- och fastighetsbolaget, har bildats enligt parlamentsbeslut i maj 2016. Alla större statliga tillgångar har överförts till fonden för att förvaltas av det nybildade företaget, vars styrelse kontrolleras av EU-kommissionen och Europeiska Stabilitetsmekanismen, ESM. Under överinseende av EU ska de statliga tillgångarna säljas ut.

Inte mindre än 71 500 tillgångar fördes över till den nya fonden, däribland allmännyttiga tjänster som järnväg, postkontor, buss- och spårvagnslinjer. Atens och Thessalonikis vattenbolag har ställts under fondens kontroll. 

Den enda del av samhällsekonomin som befolkningen har någon verklig andel i är statsskulden. Den har tagits till förevändning för en politik som har tömt landet på dess gemensamma tillgångar.

Läs mer … Folket i Bild