FLYERS för ”djungeltelegrafen”

Flyers Medlemmar har efterlyst informationsmaterial som kan användas för att sprida kunskap om att Folkhemmet Sverige finns (alternativet som utmanar samtliga riksdagspartier) och medlemmar har önskat en mer översiktlig information om partiets politik. Därför har vi...

Nu bygger vi partiet!

Nu bygger vi partiet! Medlemsvärvningen börjar nu och vi lägger tillsammans grunden för det som vi räknar med kommer att bli Sveriges största parti! Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti för ALLA medvetna medborgare – som i partiets program kan finna...